Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 13, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.137/20-10-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 13-10-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 13, 2004

  1. Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.

 

Ședința a început la ora 13,25.

Lucrările au fost conduse de domnii Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților, și Constantin Niță, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistați de domnii Puiu Hașotti și Tudor Mohora, secretari.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să vă luați locurile în sală! Îi rog pe colegii care sunt pe hol să poftească și dumnealor!

În aceste condiții, dați-mi voie să declar deschise lucrările ședinței de astăzi a Camerei Deputaților.

Stimați colegi,

Din cei 343 de deputați existenți și-au înregistrat prezența 262, 81 sunt absenți, 11 participă la alte acțiuni parlamentare.

Înainte de a intra în dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, o să vă prezint o Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie înaintate Comisiilor permanente pentru examinare și întocmirea avizelor sau rapoartelor în termenele stabilite.

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind Statutul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentanților naționali și al personalului internațional, adoptat la Ottawa la 20 septembrie 1951 și a Acordului privind statutul misiunilor și reprezentanților statelor terțe pe lângă Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, adoptat la Bruxelles la 14 septembrie 1994.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 18 octombrie 2004.

Cameră decizională: Senatul.

În conformitate cu prevederile art.107 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001, Legea administrației publice locale.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru aviz - Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 21 octombrie 2004.

Cameră decizională: Senatul.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2004 privind schimbarea destinației unor părți din imobilele situate în municipiul București, precum și trecerea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I."-S.A. în administrarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM-S.A.".

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize - Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 18 octombrie 2004.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.107 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 18 octombrie 2004.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.107 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2004 privind instituirea unor măsuri post-privatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia"-SA.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 18 octombrie 2004.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.107 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

6. Proiectul de Lege privind înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond urmând a elabora un raport comun - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, Comisia parlamentară a revoluționarilor din Decembrie 1989; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 18 octombrie 2004.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.107 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

7. Proiectul de Lege pentru completarea art.20 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii Fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 18 octombrie 2004.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.107 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

8. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru realizarea Catedralei Mântuirii Neamului.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize - Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

Termenul de depunere a raportului: 18 octombrie 2004.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.107 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

9. Propunerea legislativă privind notarii publici și activitatea notarială.

Cu această propunere legislativă a fost sesizată, în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 28 octombrie 2004.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

10. Proiectul de Lege pentru modificarea art.41 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize - Comisia pentru sănătate și familie și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 28 octombrie 2004.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/2004 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr.270/2003.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru sănătate și familie; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 28 octombrie 2004.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

12. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.539/2003 privind Ordinul Meritul Sanitar și Medalia Meritul Sanitar.

Cu acest proiect de lege a fost sesizată: în fond - Comisia specială pentru elaborarea propunerilor legislative privind sistemul național de decorații al României.

Termenul de depunere a raportului: 25 octombrie 2004.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

13. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru aviz - Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Termenul de depunere a raportului: 28 octombrie 2004.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

14.Proiectul de Lege privind regimul juridic al activității electronice notariale.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru aviz - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor.

Termenul de depunere a raportului: 28 octombrie 2004.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

15. Proiectul de Lege privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor; pentru avize - Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 28 octombrie 2004.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

16. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 28 octombrie 2004.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

Primul proiect de act normativ înscris pe ordinea de zi de astăzi este Proiectul de Lege privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Suntem în procedură de urgență.

Comisia pentru tehnologia informației, domnul deputat Pambuccian, președintele comisiei sau cine este din partea acestei comisii?

E cineva din partea Comisiei pentru tehnologia informației?

Să înțeleg că doamna Paula Ivănescu, poftiți. (Doamna deputat Paula Maria Ivănescu comentează în bancă)

Vă rog să-l anunțați pe domnul Pambuccian sau pe altcineva din partea comisiei.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 19 january 2022, 19:33
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro