Plen
Ședința Camerei Deputaților din 13 octombrie 2004
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.137/20-10-2004

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 13-10-2004 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 13 octombrie 2004

2. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea articolului 170 din Legea învățământului nr. 84/1995 (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 474/2004

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Până atunci, luăm următorul punct: Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art.170 din Legea învățământului.

Suntem în fața unei inițiative populare cetățenești. Am înțeles că sunt prezenți trei reprezentanți ai comitetului care a derulat procedurile prevăzute de lege: domnii Cornea Aurel, Mihai Mihai, Pecic Maria Cornelia.

Cine dintre dumneavoastră dorește să prezinte inițiativa? Domnul Cornea. Poftiți, domnule profesor.

Domnul Aurel Cornea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Cu emoție, cu profund respect și cu încredere, am prilejul să mă adresez astăzi forului legislativ al țării pentru a susține inițiativa cetățenească privind modificarea art.170 din Legea învățământului nr.84/1995.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, cea mai mare federație sindicală din România, care are peste 170.000 de membri, a inițiat proiectul ce intră astăzi în dezbaterea Camerei Deputaților, prin care să se aloce pentru învățământ 6% din p.i.b. în anul 2005 și 7% în 2007, din convingerea că trebuie stopată, printr-un efort conjugat al tuturor partidelor parlamentare, subfinanțarea învățământului.

Doamnelor și domnilor deputați,

Din respect pentru timpul dumneavoastră, nu voi relua argumentele din expunerea de motive a prezentului proiect de lege. Doresc să exprim speranțele colegilor mei că veți reflecta profund, analizând avantajele României de a intra în Comunitatea Europeană cu un sistem național de învățământ consolidat, modernizat și compatibil cu cel european. Efectele subfinanțării sunt tot mai vizibile și adâncesc decalajul nu numai față de școlile țărilor dezvoltate, dar și față de cel al țărilor recent admise și al aspirantelor la intrarea în Comunitatea Europeană.

Noi, cei ce, zilnic, în școli, resimțim tot mai acut, alături de elevii noștri, calitatea condițiilor materiale, incoerența reformei ce induce o stare de neliniște și de nesiguranță în rândul copiilor și de îngrijorare în rândul părinților. Realitatea confirmă că subfinanțarea a atins deja pragul maxim al suportabilității. De aceea, Sindicatele Libere din Învățământul Preuniversitar au hotărât că trebuie să se implice în adoptarea unor măsuri radicale pentru ca sistemul de învățământ să nu intre în colaps.

Nu cerem, cum s-ar putea crede, în mod egoist, numai creșteri salariale, cerem mai mulți bani pentru școala românească, pentru a nu trăi drama și rușinea de a intra în Comunitatea Europeană cu prea multe școli insalubre, unele din chirpici, cu un număr insuficient de grădinițe, fără a putea asigura copiilor posibilitatea de studia și a servi masa de prânz la școală, cu unități de învățământ fără apă potabilă și încălzire conform standardelor stabilite prin legile țării. Cerem mai mulți bani pentru a oferi șanse egale tuturor copiilor și pentru a putea limita efectele sărăciei, prin condiții mai bune de studiu, prin alocarea unor facilități care să compenseze inegalitățile, să limiteze în mod real analfabetismul, tendința de abandon școlar care duce, inevitabil, la marginalizare socială, la creșterea numărului celor care nu se pot integra pe piața muncii, la proliferarea sărăciei.

Costurile pe termen lung ale subfinanțării învățământului sunt foarte mari și păgubitoare pentru întreaga comunitate. Trebuie îmbunătățită finanțarea pentru a crește atractivitatea și atașamentul față de profesia de dascăl, care implică tot mai multă muncă, pregătire continuă, adaptare la cerințele mereu în schimbare.

Doamnelor și domnilor deputați,

Școala românească are nevoie de autonomie reală, pentru a crea o autentică piață educațională, un climat de competiție, pentru a scoate din rutină unitățile școlare și a le conferi identitate. Prea mulți ani s-a amânat alocarea unor surse bugetare care, în mod normal, ar trebui să crească an de an, pentru a putea ajunge într-un orizont de timp previzibil la standardele europene asumate prin acquis-ul comunitar.

Noi, sindicatele știm că avem mult de lucru, că trebuie să avem răgazul să ne concentrăm efortul pe perfecționarea pregătirii profesionale, pe negocierea contractului de muncă, pe participarea la structurile create pentru dialog social. Am dobândit deja experiență în participarea la elaborarea unor documente normative, a legilor specifice domeniului nostru de activitate, a legislației muncii, ne preocupă creșterea contribuției la îmbunătățirea imaginii României și promovarea experienței noastre în dialogul sindicatelor europene și în mișcarea sindicală internațională.

Avem convingerea că centrul de greutate al activităților noastre viitoare trebuie să fie nu acțiunile revendicative, ci cele de dialog și cooperare, pentru îmbunătățirea condițiilor de învățământ și a sistemului salarial. Credem că, prin alocarea procentelor de 6 și respectiv 7% din p.i.b. de la bugetul de stat, se poate asigura și o motivare suficientă, prin salarii mai bune, a lucrătorilor din învățământ, pentru că pacea socială s-a dovedit că este fragilă, atunci când se bazează pe acorduri și promisiuni. Liniștea socială durabilă și stabilă nu se poate asigura decât prin echitate și dreptate socială, prin respect și dialog. Chiar faptul că astăzi mă aflu aici, pentru a susține o inițiativă legislativă cetățenească dovedește vocația constructivă a mișcării sindicale, dorința sinceră de a găsi soluții pentru numeroasele probleme...

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Cornea, nu sunteți aici pentru a vă dezvolta mișcarea dumneavoastră sindicală, ci pentru a prezenta un proiect de lege. Deci vă rog să vă limitați la prezentarea proiectului de lege, pentru că, altfel, o să avem probleme cu celelalte confederații care o să ceară, și ele, dreptul la tribună, pentru a-și prezenta programele și a-și face popularitate. Nu vă supărați! Deci referiți-vă strict la argumentele pentru care ați promovat această propunere legislativă.

Domnul Aurel Cornea:

Da. Deci, ca un ultim argument, v-aș aminti experiența, în acest domeniu, a Japoniei postbelice, spectaculos renăscută din cenușa războiului mondial, în primul rând printr-o decizie vizionară a împăratului Hirohito. Dacă vreți să scăpați de sărăcie, investiți în învățământ!

Doamnelor și domnilor deputați,

De la tribuna forului legislativ al țării, în numele colegilor mei din învățământ, a celor peste 190.000 de semnatari ai inițiativei legislative, ca cetățean, ca dascăl, ca părinte, vă adresez rugămintea de a trece peste diferențele de opinii politice, peste adversitățile specifice începutului campaniei electorale, peste interese de partid și priorități de moment și să dați ascultare conștiinței, care, în mod sigur, vă va spune că, dincolo de toate acestea, se află interesul național, care astăzi poartă numele "Educație pentru toți".

Doamnelor și domnilor,

Votul dumneavoastră este un vot pentru viitorul României.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule Cornea.

Are cuvântul domnul profesor Stanciu, președintele Comisiei pentru învățământ.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Onorat prezidiu,

Domnilor miniștri,

Domnilor inițiatori,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaților, cu modificările și completările intervenite din Hotărârea Camerei Deputaților nr.23/2003, prin adresa PLX nr.474/20 septembrie 2004, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a fost sesizată spre dezbatere și avizare pe fond cu Inițiativa legislativă cetățenească semnată de peste 134.000 de cetățeni pentru modificarea și completarea art.170 din Legea învățământului nr.84/1995. Inițiativa legislativă cetățenească a fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ, precum și de Curtea Constituțională, prin Hotărârea nr.1/30 iunie 2004.

Punctul de vedere al Guvernului nu susține adoptarea propunerii legislative. Inițiativa legislativă cetățenească elaborată de un comitet de inițiativă, constituit în temeiul art.2 din Legea nr.189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni, are ca obiect de reglementare modificarea și completarea art.170 din Legea învățământului nr.84/1995 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Inițiatorii propun alocarea de la bugetul de stat, pentru finanțarea învățământului de stat, a unui procent din produsul intern brut de cel puțin 6%, obținut cu prioritate din cotele de t.v.a. începând cu 1 ianuarie 2005 și respectiv de minimum 7%, asigurat, în principal, din cotele de t.v.a. începând cu 1 ianuarie 2007.

Se preconizează ca, printre cerințele pentru finanțarea învățământului de stat să fie prevăzute: dezvoltarea bazei materiale și dotarea unităților de învățământ cu material didactic performant la nivelul standardelor europene și asigurarea unei salarizări motivante pentru personalul didactic care să garanteze atragerea tinerilor cu vocație pentru cariera didactică, dar și menținerea în sistem a acestora.

În raport de obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor organice, ca și legea asupra căreia se aduc modificări și completări.

La lucrările comisiei, au fost prezenți 17 deputați din totalul de 29 membri ai comisiei.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

În urma dezbaterilor din 6 octombrie 2004, comisia, cu 12 voturi pentru și 5 împotrivă, aprobă inițiativa legislativă, cu amendamentele care vor fi date și dezbătute în continuare.

Sperăm să aprobați textul, așa cum l-a propus comisia și care, în esență, modifică fondul de la bugetul de stat cu fonduri publice.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă dorește cineva să se înscrie la dezbateri generale?

Poftiți, domnule deputat.

Stați puțin, iertați-mă. Vă pronunțați la urmă. După ce vorbesc toți reprezentanții grupurilor parlamentare care doresc, vă dau, și dumneavoastră, cuvântul să vă spuneți punctul de vedere. (Se adresează reprezentantului Guvernului)

Domnul Antal István:

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Stimați colegi,

Atât în calitate de vicepreședinte al comisiei ca și de reprezentant al Grupului parlamentar UDMR, aș dori să vă spun că noi susținem această inițiativă legislativă. Argumentele susținerii sunt foarte simple. Avem convingerea că, dacă sistemul de învățământ rămâne în această subfinanțare, nu se poate asigura salarizarea motivantă pentru personalul didactic prin care să se garanteze atragerea tinerilor cu vocație pentru cariera didactică. În al doilea rând, cu o subfinanțare nu se poate asigura dezvoltarea bazei materiale și dotarea unităților de învățământ cu material didactic performant la nivelul standardelor europene și, nu în ultimul rând, nu se poate asigura profesionalizarea resurselor umane.

În ceea ce privește profesionalizarea resurselor umane, cu alte cuvinte pregătirea viitorilor profesori, aș dori să vă dau câteva explicații, pe baza unui material comparativ în ceea ce privește pregătirea profesorilor din România și din zona Europei. Din totalul obiectelor predate pe parcursul celor 4 ani, în Uniunea Europeană, obiectele privind specializarea dețin o pondere de de 60 - 65%, iar restul 35 - 40% sunt în ceea ce privește modulul psihopedagogic, deci materii cum sunt psihologia, pedagogia, matematica și practica pedagogică. Iar în momentul de față la noi, în România, această pondere a obiectelor privind specializarea strictă este de 85% și, în cel mai bun caz, modulul psihopedagogic deține o pondere de 15%. Cu alte cuvinte, în celelalte țări europene, pentru a deveni profesor, trebuie să asiști, să ții lecții de probă și lecții finale în jur de 200 de ore, iar la noi devii profesor doar cu 8 - 10 ore asistate și ținute. Deci este nevoie de o regândire, de o nouă filozofie privind pregătirea viitorilor dascăli, iar cu o subfinanțare existentă nu putem rezolva acest obiectiv. Datorită acestui fapt, noi susținem inițiativa legislativă.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, stimate coleg.

Dacă mai dorește cineva să intervină la dezbateri generale?

Domnul Stanciu, în dubla calitate pe care o are, reprezentant al Grupului PRM și președinte al comisiei. De data asta, va vorbi ca reprezentant al Grupului PRM, să înțeleg.

Domnul Anghel Stanciu:

Da, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat fericita ocazie de a expune câteva gânduri, în primul rând în calitatea mea de dascăl și apoi de cea de vicelider al Grupului parlamentar al Partidului România Mare.

Stimați colegi,

Ne aflăm astăzi în fața unei decizii istorice, o decizie istorică, care va însemna un mic pas pentru bugetul României, în restructurarea acestuia, de la '90 încoace, dar un mare pas pentru România. Nu sunt cuvinte mari, ci exprim o realitate pe care, înaintea mea a confirmat-o Consiliul European, în ședința sa de la Lisabona, reafirmată și la Stockholm, și la Barcelona, în martie 2002 și care, în esență, spune un lucru pe care îl știm cu toții, îl înțelegem, îl respectăm, dar nu vrem să-l aplicăm: "Europa va deveni, până în anul 2010, cea mai competitivă și dinamică economie din lume, bazată pe cunoaștere și capabilă de a susține o creștere economică rapidă, cu locuri de muncă mai multe și mai bune". De asemenea, Consiliul European a ajuns la o concluzie a cărei vechime cred că este de când există România: "Oamenii reprezintă principalul bun al Europei și trebuie să constituie punctul central al politicilor Uniunii". Este evident pentru noi toți că, în afara acestor două precepte, nu mai există practic nimic, pentru că tot ceea ce vedem în jurul nostru, tot ceea ce simțim și existența acestei omeniri este dictată de om, nu de mașini, nu de utilaje care sunt, practic, făcute de om.

De aceea vin astăzi, în fața dumneavoastră, repet, în această dublă calitate, în primul rând de dascăl și apoi de membru al Partidului România Mare, să vă anunț oficial că, în momentul de față, pe băncile școlilor din România se găsesc peste 2.700.000 de elevi. În băncile facultăților, în amfiteatrele facultăților din România, se găsesc peste 520 de mii de studenți. Dacă adăugăm și unitățile particulare, ajungem la peste 3.800.000 de elevi. Dacă la 3.800.000 adunăm încă 500, ne aflăm la peste 4 milioane de tineri care reprezintă, de fapt, viitoarea societate românească, reprezintă viitorul acestei țări pe care noi, cu părul negru, cu părul încărunțit sau alb, fie că vrem, fie că nu vrem, va trebuie s-o încredințăm. Cu ce? Și aici aș vrea să vă spun că toate Guvernele, și înainte de 1989, dar și după 1989, au mers pe o subfinanțare crasă a școlii românești. Nu au investit în ceea ce era necesar: în educație, în instrucție, în inteligență. Nu au dat educației prioritatea numărul 1 care este stipulată în lege. Au dat la justiție, au dat la poliție, au dat la toate mijloacele coercitive. Astăzi este momentul în care să ne hotărâm: vrem pușcării sau școli?! Noi, Partidul România Mare optăm pentru școli, lucru pe care l-a făcut și Uniunea Europeană, pentru că, în acquis-ul comunitar, Uniunea Europeană a prevăzut ca țintă minimă, în 2007, să se aloce 6%. Noi credem că propunerea acestor cetățeni care consființește, de fapt, dorința domnului premier Adrian Năstase ca, în repartiția bugetului să se consulte și populația, pentru că, în fond, banii sunt ai ei, ai contribuabilului, iată că s-a îndeplinit: peste 134.000 au spus - dorim 6% pentru învățământ. Și această cerință a lor este bazată pe următoarele lucruri legale. Art.2 din Legea învățământului spune: "Învățământul este prioritate națională".

Este momentul ca, prin votul nostru, să consființim acest lucru, care este numai declarativ și numai electoral, de când a fost introdus, din 1995 până în momentul de față. Consiliul Europei, în 2002, precizează clar că Europa trebuie să devină mai dinamică. Vrem să ne plasăm la coada ei, să fim căpșunarii Europei? Nu investim în învățământ, ci investim în închisori, în pușcării! Alocația pentru învățământ să fie de minimum 6%, spune acquis-ul comunitar. Nu intrăm, nu ne primesc, analfabeți nu primesc cei din Uniunea Europeană, ci oameni motivați, oameni cunoscători, oameni care să se poată purta corect într-o societate evoluată.

De asemenea, Comisia de învățământ a aprobat, prin art.70 alin.11 din Legea învățământului, că pentru finanțarea învățământului de stat din fonduri publice se asigură anual o creștere a alocațiilor bugetare de până la minimum 6% din p.i.b. în anul 2007. Iată că cetățenii doresc urgentarea acestui lucru, pentru reabilitarea școlilor, construcțiilor noi, internate, cămine studențești, pentru modernizarea bazei materiale - biblioteci, laboratoare, rețele de calculatoare, conectarea la Internet, pentru apă curentă, centrale termice, canalizare, grupuri sanitare la școlile din mediul rural și nu în ultimul rând pentru dublarea salariilor personalului din învățământ.

Dumneavoastră ați avut curajul să dublați salariile profesorilor din învățământ, profesorilor universitari. Continuați acest drum și drumul va fi al viitorului. România va fi a acestor 4 milioane de elevi. Hotărâm acum ce facem din ei: facem "trupa de elită", care va cuceri Europa prin știință, educație, instrucție sau îi facem căpșunarii Europei? Partidul România Mare optează pentru a face din ei trupa care va cuceri Europa. Este singurul domeniu în care ne putem integra. Aveți forța să votați pentru!

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Vă felicit pentru viteza de prezentare de care ați dat dovadă. Poftiți, domnule deputat.

Domnul Alexandru Mocanu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Grupul parlamentar al Partidului Democrat, în cadrul Alianței "Dreptate și Adevăr" susține fără rezerve inițiativa legislativă prezentată mai devreme și o susținem în forma în care a fost ea prezentată de către inițiator. Este inutil să reiau acum în fața dumneavoastră motivele pentru care declarăm această susținere fără rezerve, pentru că, după cum vă amintiți, am făcut-o în nenumărate rânduri de la această tribună, cu multe alte ocazii. De altfel, colegii care au vorbit înaintea mea și mai ales inițiatorul au reliefat în bună măsură întreaga motivație care privește susținerea acestei inițiative legislative.

De altfel, domnule președinte și doamnelor și domnilor deputați, veți fi observat de bună seamă că în prioritățile Programului de guvernare pe care Alianța "Dreptate și Adevăr" le-a prezentat opiniei publice în urmă cu 4-5 săptămâni, se regăsesc absolut în această formă, măsuri care vizează susținerea efectivă, reală și substanțială a dezvoltării învățământului în România.

Nu doresc să vă mai rețin mai mult și susțin încă o dată că membrii Grupului parlamentar al Partidului Democrat susțin fără rezerve inițiativa, în forma prezentată de inițiator. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea Grupului minorităților naționale, domnul Varujan Pambuccian.

Domnul Varujan Pambuccian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Susținerea noastră este clară și totală, probabil că în momentul de față singura resursă pe care România poate conta serios este resursa umană. Calitatea resursei umane depinde în mod decisiv de cât de mulțumiți sunt cei care o formează, cât de bune sunt condițiile în care ei lucrează, cât de mult reușesc cei care formează resursa umană să fie la zi cu ceea ce se întâmplă în lume. Este un prim pas, pentru că, după părerea noastră, sistemul de învățământ va trebui să continue o restructurare, poate chiar o regândire a mecanismelor și a programelor, dar este un prim pas esențial, fără de care ceilalți pași nu ar putea să fie făcuți.

Repet, susținem fără absolut nici o rezervă această măsură. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea Guvernului, poftiți, domnule ministru.

Domnul Radu Mircea Damian (secretar de stat, Ministerul Educației și Cercetării):

Domnule președinte,

Onorați deputați,

Finanțarea învățământului a fost încă de la învestire, din 2001, o preocupare constantă a Guvernului, a Ministerului Educației și Cercetării. În acest sens, menționez și vă reamintesc faptul că în acest Parlament s-a votat o lege publicată în Monitorul Oficial din 30 iunie 2004, Legea nr. 354, care a avut în vedere o prevedere importantă, respectiv creșterea finanțării etapizat până la 6% din produsul intern brut. Această lege aprobată de Parlament a fost elaborată de Guvern cu sprijinul partenerilor sociali și sigur că în acest mod ea a ieșit într-o formă corelată cu posibilitățile avute în vedere pentru bugetul de stat pentru anii care urmează.

Punctul de vedere al Guvernului este cel pe care, sigur, prin această lege, l-a exprimat și vreau să spun că Parlamentul are evident puterea și înțelepciunea de a decide. Dacă se va considera necesar vom putea avea și un punct de vedere legat de efortul financiar, pe care-l poate da reprezentantul Ministerul Finanțelor Publice. Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Trecem la dezbaterea textelor acestei propuneri legislative.

La titlul acesteia dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

La articolul unic urmăriți vă rog preambulul acestuia, urmăriți amendamentul 2. Admis amendamentul 2, modificat preambulul articolului unic.

La pct.1 urmăriți vă rog amendamentul 3. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 3? Adoptat amendamentul, modificat pct.1, cu privire la alin.1 al acestui articol.

Pct.2. Urmăriți amendamentul 4. Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Vă rog să constatați că am parcurs cele două puncte ale articolului unic; le-am parcurs, le-am dezbătut și le-am votat, urmează să supunem propunerea votului final, la sfârșitul acestei zile. Vă mulțumesc.

Pe locul 3, domnul președinte Stanciu dorește să...

Stimate coleg, dar vorba aceasta se spune la votul final, vă rog.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În numele comisiei noastre dorim să vă mulțumim, pentru că practic s-a adoptat în unanimitate și că toate formațiunile politice, de la stânga la dreapta, începând cu UDMR-ul, PNL-ul, PD-ul, PSD-ul și PRM-ul au același gând, prin investiții în școală să intrăm în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc și în numele inițiatorilor, este cel mai bun gând pe care vi l-a dat Dumnezeu pentru ziua de miercuri. Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 28 ianuarie 2022, 5:22
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro