Plen
Ședința Camerei Deputaților din 21 octombrie 2004
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.144/28-10-2004

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 21-10-2004 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 21 octombrie 2004

  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.  

Ședința a început la ora 9,55.

Lucrările au fost conduse de domnul Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Nicolae Leonăchescu și Tudor Mohora, secretari.

   

Domnul Valer Dorneanu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Dați-mi voie să declar deschisă oficial ședința de astăzi a Camerei Deputaților. Sunt înregistrați cu prezența 244 de deputați din cei 345. Sunt absenți 101, 17 participă la alte acțiuni parlamentare.

Înainte de a începe dezbaterea ordinii de zi de astăzi, mai exact a proiectelor înscrise pe ordinea de zi, dați-mi voie să vă prezint o informare și o notă.

Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie înaintate Comisiilor permanente pentru examinare și întocmirea avizelor sau rapoartelor în termenele stabilite

La Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2004 pentru înființarea Agenției Naționale pentru Romi, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, pentru avize: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități

Termen de depunere a raportului: 25 octombrie 2004. Cameră decizională: Senatul.

În conformitate cu prevederile art.107 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege pentru aderarea la Convenția internațională din 2001 privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, adoptată la Conferința Organizației Maritime Internaționale, la Londra la 5 octombrie 2001, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru industrii și servicii, pentru avize - Comisia pentru sănătate și familie, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2004.

Cameră decizională: Senatul.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de împrumut dintre România și Institutul de Credit pentru Reconstrucție - Germania, semnat la București la 18 februarie 2004 și respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004, în scopul finanțării programului de creditare pentru întreprinderi mici și mijlocii - Proiectul "Promovarea întreprinderilor mici și mijlocii" - etapa a 3-a, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, pentru avize - Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2004.

Cameră decizională: Senatul.

4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Apelor și Protecției Mediului din România și Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu și Gospodărirea Apelor din Austria privind cooperarea bilaterală pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la Viena la 23 octombrie 2002, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, pentru avize - Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2004.

Cameră decizională: Senatul.

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind schimbările climatice, semnat la București la 9 aprilie 2003, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, pentru avize - Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2004.

Cameră decizională: Senatul.

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura, adoptat de Senat în ședința din data de 14 octombrie 2004.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, pentru avize - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 25 octombrie 2004.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.107 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

7. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, reexaminată de Senat în ședința din data de 14 octombrie 2004.

Cu această lege a fost sesizată următoarea comisie în vederea reexaminării în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2004.

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret, adoptat de Senat în ședința din data de 14 octombrie 2004.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități, pentru avize - Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Termen de depunere a raportului: 25 octombrie 2004.

În conformitate cu prevederile art.107 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:  

În conformitate cu prevederile art.15 alineatele 2 și 3 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, s-au depus la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, următoarele legi:

 • Legea pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală;
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/2004 privind instituirea la nivel național a Rețelei de informații contabile agricole;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări;
 • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/2004 privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe, inclusiv a construcțiilor aferente acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate integral, din cadrul unor capacități de producție oprite, ale agenților economici din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului;
 • Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;
 • Legea privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare;
 • Legea privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate;
 • Legea privind statutul asistentului social;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați;
 • Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar;
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor;
 • Legea pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2004 pentru completarea art.38 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
 • Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap;
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2004 pentru ratificarea Protocolului Adițional la Scrisoarea de Înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 17 septembrie 2004 (amânarea votului final).  

Primul proiect înscris pe ordinea de astăzi este Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2004 pentru ratificarea Protocolului Adițional la Scrisoarea de Înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii.

Comisia juridică, de disciplină și imunități, domnule Florin Iordache, vă rog să propuneți timpii de dezbatere. Suntem în procedură de urgență.

   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Propun ca timp total de dezbatere 5 minute, un minut pentru fiecare intervenție. Nu vreau să vă spun decât câteva lucruri. Comisia juridică, de disciplină și imunități a analizat acest proiect de lege, ținând cont de avizul favorabil dat de către Consiliul Legislativ. Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, competența, în cazul acestui proiect de lege, aparținând Senatului, iar acest proiect de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Membrii comisiei juridice au aprobat în unanimitate acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu timpii de dezbatere?

E cineva împotrivă.

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Ați sesizat, comisia ne propune adoptarea textului în forma prezentată de inițiator.

La titlul legii, dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Cuprinsul articolului unic, care conține dispoziția de aprobare a Ordonanței Guvernului nr. 76/2004. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat în unanimitate.

Titlul ordonanței de urgență? Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Preambulul ordonanței? Votat în unanimitate.

Cuprinsul unic al ordonanței, care conține dispoziția de ratificare a protocolului, protocol pe care îl aveți anexat. Dacă sunt observații? Nu. Votat în unanimitate.

Vom supune proiectului votului final la sfârșitul acestei zile.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române (amânarea votului final).  

Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române. Suntem în procedură de urgență.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, domnule Virgil Popescu, vă rog să propuneți timpii de dezbatere și foarte pe scurt și obiectul proiectului.

   

Domnul Virgil Popescu:

Domnule președinte,

Proiectul de lege enunțat face parte din categoria legilor organice. Consiliul Legislativ, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități au avizat favorabil proiectul de lege, cu câteva amendamente care conțin câteva reformulări ale prevederilor principale din Legea Jandarmeriei. Propun pentru dezbatere 10 minute, câte un minut pentru fiecare intervenție.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această repartizare a timpilor de dezbatere.

E cineva împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la dezbaterea proiectului. Vreau, în prealabil, să întreb comisia dacă raportul din 15 septembrie a suportat modificări?

V-aș ruga, stimați colegi, să urmăriți în paralel textul proiectului de lege, în forma care ni s-a prezentat, și raportul comisiei.

La titlu, comisia n-a avut amendamente. Dacă aveți observații? Votat în unanimitate.

Art.1, 2 și 3 comisia n-a avut observații. Dacă aveți dumneavoastră? Votat în unanimitate.

Titlul Capitolului II. Votat în unanimitate.

Art.4. Votat în unanimitate.

La art.5 urmăriți, vă rog, amendamentul 1 al comisiei. Dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.6 urmăriți amendamentul nou. Vă rog să urmăriți amendamentul 2. Admis amendamentul, se introduce acest text, restul celor 5 alineate de la art.6 urmează a fi adoptate în formula inițială.

La art.7 urmăriți amendamentul 3. Votat amendamentul 3, modificat art.7.

La art.8 nu sunt amendamente. Nici dumneavoastră nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La art.9 urmăriți amendamentul 4. Admis amendamentul 4, modificat art.9.

La art.10 alin. 1, amendamentul 5. Admis amendamentul, modificat art.10.

La alin.2 de la art.10 n-au fost amendamente. Dacă nu aveți obiecțiuni, se adoptă textul inițial.

La alin.3 urmăriți amendamentul 6. Admis amendamentul, modificat alin.3.

La alin.4 de la art.10 nu sunt obiecțiuni. Adoptat textul inițial.

La art.11 urmăriți amendamentul 7. Adoptat amendamentul, modificat textul.

La art.12 și 13 nu au fost amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Votate în formula inițială.

La art.14 urmăriți amendamentul 8. Adoptat. Modificat textul.

La art.15 urmăriți amendamentul 9. El vizează doar alin.3. Admis amendamentul 9, modificat alin.3 din art.15. Restul alineatelor rămân în formula inițială.

La art.16 urmăriți amendamentul 10. Admis amendamentul, modificat art.16.

Art.17 amendamentul 11. Admis, modificat textul.

La art.18 urmăriți amendamentul 12. Admis amendamentul, modificat art.18, doar în ceea ce privește alin.1. Alin.2 rămâne în formularea inițială.

Titlul Capitolului III. Admis în formula inițială.

La art.19 înțeleg că sunt...

Da, poftiți, domnule deputat.

 
   

Domnul Ion Oltei:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

La art.19 lit.e) am avut un amendament respins și de aceea vă propun să-l modificăm, în sensul că "execută, pe baza planurilor de cooperare, misiuni de menținere a ordinii publice pentru prevenirea, descoperirea infracțiunilor în stațiuni montane, pe trasee turistice din zona acestora, precum și pe litoralul Mării Negre, în Delta Dunării ori în stațiuni balneare sau în alte zone de interes operativ."

Deci ca să nu se dea impresia că subordonăm Jandarmeria Poliției, vă propun această variantă.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Eliminarea sintagmei "la solicitarea Inspectoratului General al Poliției Române", da?

 
   

Domnul Ion Oltei:

Și vă mai propun introducerea unui alineat 3 la art.19, având în vedere modificările care s-au făcut, care să aibă următorul conținut: "Jandarmeria Română răspunde solicitării magistratului de a participa, împreună cu acesta, la efectuarea unor acte procedurale."

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc. Vă rog să depuneți amendamentul.

Domnule ministru, aveți o observație? Poftiți.

 
   

Domnul Mircea Alexandru (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Absolut de acord cu acest amendament, cu o mică corectură, dacă îmi permiteți, deci "execută", se scoate sintagma "la solicitarea Inspectoratului General al Poliție Române", dar se adaugă "pe baza planurilor de cooperare". Lit.e) sună: "execută, pe baza planurilor de cooperare, misiuni de menținere a ordinii publice" și textul curge până la final, inclusiv cu schimbarea "..

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

S-a înțeles, dar dacă tot ați venit aici, spuneți-mi la ce planuri de cooperare se referă?

 
   

Domnul Mircea Alexandru:

Deci "planurile de cooperare" se stabilesc de ministrul administrației și internelor, conform Legii Ordonanței Guvernului nr.63.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Rezultă acest lucru din textul acestei legi?

 
   

Domnul Mircea Alexandru:

În textul acestei legi nu, dar planurile de cooperare fiind legate de componenta de ordine publică, aceasta se regăsește în Ordonanța Guvernului nr. 63 de organizare a Ministerului Administrației și Internelor.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi, atunci trebuie să faceți referire la ce planuri, unde se regăsesc ele. De aceea v-am întrebat dacă se vorbește undeva în textul acestei legi de planurile de cooperare. Altminteri trebuie să completăm....."planurile de cooperare....

 
   

Domnul Mircea Alexandru:

...aprobate de ministrul administrației și internelor" și, atunci completăm.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

"Întocmite" sau "aprobate". Așa e în lege?

 
   

Domnul Mircea Alexandru:

Așa adăugăm acum, ca să completăm legea și mai bine. Deci "execută, pe baza planurilor de cooperare aprobate de ministrul administrației și internelor, misiuni de menținere a ordinii publice" și textul curge.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule ministru, vă rog, în legea-cadru, unde se vorbește de faptul că ministrul aprobă sau întocmește planurile de cooperare, cum se spune acolo? Ministrul le aprobă, le întocmește, le adoptă, luați textul din lege, că suntem legiuitorii...

 
   

Domnul Mircea Alexandru:

Le aprobă.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Bun.

Stimați colegi,

Așadar, la art.19, pentru alin.1 urmăriți amendamentul 13, care va fi reformulat așa cum a propus Comisia pentru apărare și a fost de acord domnul secretar de stat: "execută, pe baza planurilor de cooperare aprobate de ministrul administrației și internelor, misiuni..." și se adaugă, "alte zone de interes operativ." Dacă aveți obiecțiuni? Adoptat alin.1 în această formulare care vizează exclusiv lit.e), celelalte litere din alin.1 rămânând în forma inițială, mai puțin lit.g), care rămâne și ea modificată, potrivit amendamentului 13. Comisia, lit.g) de la amendamentul 13 rămâne așa cum ați spus dumneavoastră? Așadar, la art.19 alin.1, lit.e) am votat-o cum au propus cele două părți, comisia și ministerul, iar lit.g), neavând obiecțiuni la amendamentul comisiei, va avea alcătuirea din amendamentul 13 pag.7.

La alin.2, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat textul inițial. După alin.2 ați ascultat textul pe care comisia vi l-a prezentat și l-a prezentat și în scris.

Dacă sunteți de acord? Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.20 alin.1 urmăriți amendamentul 14. Admis, modificat alin.1.

La alin.2 din art.20 amendament 15. Admis amendamentul, modificat textul.

Art.21. Nu sunt amendamente. Votat textul inițial.

Art.22 urmăriți amendamentul 16. Admis amendamentul, modificat art.22.

Titlul Capitolului IV. Adoptat în unanimitate.

Art.23 alin.1. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia n-a avut. Votat în unanimitate în forma inițială.

La alin.2 urmăriți amendamentul 17. Admis amendamentul 17, modificat alin.2.

De la alin.3 la 6, comisia n-a mai avut obiecțiuni, nici amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nu sunt. Votate în unanimitate în formula inițială.

Art.24 urmăriți amendamentul 18. Votat în unanimitate.

Art.25, 26. Dacă sunt obiecțiuni? Comisia n-a avut amendamente. Votate în formula inițială.

Titlul Capitolului V. Votat în unanimitate.

Art.27 urmăriți amendamentul 19. El vizează în exclusivitate lit.f) de la alin.2. Pentru restul textelor, comisia nu are amendamente.

Votat art.27, în alcătuirea rezultată din modificarea alin.2 lit.f), restul textului rămâne în formula inițială.

Art.28. votată forma inițială.

Art.29, urmăriți amendamentul 20. Votat amendamentul, modificat în acel loc, la lit.b), art.29.

Art.30, 31, 32, 33. Comisia nu are amendamente. Votate în formula inițială.

Art.34 amendament 21. Admis amendamentul, modificat art.34 la alin.1, restul rămâne în forma inițială.

Art.35, 36, 37, 38, 39, 40. Dacă sunt obiecțiuni la vreunul din acestea? Nu sunt. Votate în formula inițială.

Art.41 urmăriți amendamentul 22. Votat amendamentul, modificat art.41 numai la alin.2.

Art.42, 43, 44, 45. Votate în formula inițială.

Titlul Capitolului VI. Votat în unanimitate.

La art.46 urmăriți amendamentul 23 pentru alin.1. Votat amendamentul, modificat alin.1.

La art.46 alin.2, urmăriți amendamentul 24. Votat amendamentul, modificat și alin.2 de la art.46.

Art.47 amendamentul 25. Votat amendamentul, modificat art.47.

Art.48 amendamentul 26. Admis amendamentul, modificat art.48.

Art.49 nu sunt amendamente. Votat textul inițial.

Art.50 amendament 27. Admis amendamentul, modificat lit.b) de la art.50, restul textelor rămân în formula inițială.

Art.51. Votat în formula inițială.

Art.52 amendamentul 28 pentru alin.1. Admis amendamentul, modificat alin.1.

La alin.2 de la art.52, dacă aveți obiecțiuni? Votat textul inițial.

Alin.3 urmăriți amendamentul 29. Admis amendamentul, modificat și alin.3 de la art.52.

Titlul Capitolului VII. Votat în unanimitate.

Art.53, 54. Votate în formula inițială.

Art.55, urmăriți amendamentul 30. Votat, modificat articolul.

Art.56. Nu sunt amendamente. Votat textul inițial.

Art.57 amendament 31. Admis, modificat art.57.

Art.58, 59, 60, care este și ultimul. Nu sunt obiecțiuni. N-au fost nici amendamente, votate toate în formula inițială. Vă rog să constatați că am parcurs textele acestui proiect de lege.

Domnul președinte Răzvan Ionescu dorește să intervină.

 
   

Domnul Răzvan Ionescu:

Domnule președinte, îmi cer scuze, cu permisiunea dumneavoastră și a colegilor, aș vrea să ne întoarcem puțin la art.11.

În textul inițial se spune că "Gruparea de jandarmi mobilă funcționează în subordinea Inspectoratului de jandarmi județean, ca structură destinată organizării și executării misiunilor de restabilire a ordinii publice". Noi nu avem resurse în momentul de față pentru a înființa grupări de jandarmi mobile la nivelul fiecărui județ. De aceea, textul pe care vi-l propun este: "Gruparea de jandarmi mobilă funcționează în subordinea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române", astfel încât, aceste grupări vor fi înființate la nivel zonal, pentru 3-4 județe.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Sunteți de acord cu inițiatorul?

Domnule ministru, vă rog?

 
     

Domnul Mircea Alexandru:

Da.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Bun. Revenim la art.11 și la amendamentul 7.

Domnule Răzvan Ionescu, textul operează, propunerea dumneavoastră operează pe amendament, nu pe textul din lege, pentru că restul rămâne "în zona de responsabilitate teritorială".

Vă rog să reveniți, așadar, la amendamentul 7. Cu privire la art.11, gruparea de jandarmi mobilă funcționează nu în subordinea Inspectoratului de Jandarmi Județean, ci în subordinea Inspectoratului General.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă mai sunt totuși alte intervenții? Nu sunt. Vom supune proiectul de lege votului final de astăzi.

Pentru că mi se semnalează o prezență mică pentru ambiția de a avea vot final, vreau să vă rog să vă avertizați toți colegii că la ora 12 vom face apel nominal, cu toate consecințele de rigoare, dacă nu avem cvorum pentru vot.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în Român (amânarea votului final).  

Pct.5. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, domnul președinte Răzvan Ionescu, vă rog să propuneți timpii de dezbatere.

   

Domnul Răzvan Ionescu:

În conformitate cu prevederile art.89 și art.107 din Regulamentul Camerei Deputaților, cu modificările și completările intervenite prin hotărârea Camerei, Comisia pentru apărare a fost sesizată spre dezbatere și avizare în fond în procedură de urgență cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor din România.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil acest proiect de lege ce are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanței de urgență privind regimul străinilor din România în scopul armonizării legislației naționale cu cea europeană, precum și a identificării unor soluții noi la problemele generate de specificul evoluției fenomenului migraționist.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați reprezentanți ai Ministerului Administrației și Internelor. Senatul a adoptat acest proiect de lege în 23 septembrie 2004.

În urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi pentru, comisia a hotărât să supună proiectul de lege plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare, cu amendamentele cuprinse în raport.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu timpii de dezbatere? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la dezbaterea proiectului, urmăriți în paralel proiectul de lege și raportul Comisiei pentru apărare.

Titlul legii, în forma adoptată de Senat. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia n-a avut. Votat în unanimitate.

Preambulul articolului unic. Votat în unanimitate.

Pct.1, 2, 3, votate în unanimitate.

Pct.4, 5, 6 din legea de modificare. Votate în unanimitate.

Pct.7, 8, 9, 10, 11. Votate în unanimitate.

Pct.12 și 13. Votate în unanimitate.

La pct.14, cel cu privire la art.43 lit.c) din legea de bază, comisia are amendament 1. Dacă aveți obiecțiuni la amendament? Nu. Votat amendamentul, modificat pct.14.

La pct.15 nu sunt obiecțiuni. Votat în formula Senatului.

La pct.16, care privește art.46 alin.1, urmăriți amendamentul 2. Admis amendamentul, modificat pct.16.

Pct.17 urmăriți amendamentul 3. Admis amendamentul, modificat pct.17.

Pct.18, 19, 20, Votate în unanimitate.

Pct.21, 23, 24. Votate în unanimitate.

La pct.25 care privește art.55, urmăriți amendamentul 4.

Admis amendamentul, modificat pct. 25.

Pct. 26. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formula Senatului.

La pct. 27. Aveți cuvântul domnule, Virgil Popescu, sau cineva din comisie, cine dorește.

Urmăriți pct. 27, stimați colegi!

 
   

Domnul Virgil Popescu:

Pentru art. 63 alin. 2 lit. a) pct. 2, avem o reformulare pe care vrem s-o propunem plenului Camerei Deputaților, pentru o mai bună exprimare și, de fapt, o actualizare a exprimării privind salariul minim brut pe țară.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stasți puțin! Deci, la pct.28, alin.2.

 
   

Domnul Virgil Popescu:

Da. 28.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Pct.27. Dacă sunt obiecțiuni. Nu. Votat în formula Senatului.

La pct.28, alin.2, litera ?

 
   

Domnul Virgil Popescu:

Da. Lit.a), pct.2. În loc de expresia "fac dovada mijloacelor de întreținere la nivelul salariului minim pe economia națională", să fie introdusă sintagma "fac dovada mijloacelor de întreținere la nivelul salariului minim brut pe țară", expresie care este actualizată în legislația noastră.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Corect. Dacă aveți obiecțiuni la această propunere.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a modificat pct.2 de la lit.a), alin.2, art.63. Mai departe!

 
   

Domnul Virgil Popescu:

Pe cale de consecință, va trebui să actualizăm această denumire la lit.b), c), d) și la art.63 alin.1.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Este evident că trebuie făcută această corelare.

Supun votului dumneavoastră această propunere. Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Rog comisia împreună cu staful tehnic să facă modificarea respectivă la toate literele de la pct.28.

 
   

Domnul Virgil Popescu:

Tot la pct.28, domnule președinte, la art.63, alin.2, lit.b), pct.2, există o expresie care conduce către un pleonasm. "Declarația cetățeanului român în forma autentică din care să rezulte că aceștia conviețuiesc împreună". "Împreună" este o dublare a noțiunii de "conviețuiesc" și am propune să rămânem la "conviețuiesc". Și ștergem "împreună".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Păi, e folosită foarte frecvent această sintagmă.

 
   

Domnul Virgil Popescu:

Dacă este încetățenită expresia juridică a reglementărilor, putem să lăsăm și așa.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Da. Domnul Leonăchescu care e foarte riguros în aceste exprimări vă susține și atunci. Supun la vot această propunere, să se elimine termenul "împreună".

De acord? Împotrivă?

Abțineri? Unanimitate. Mulțumesc.

Pct.29. Votat în unanimitate.

Pct.30. Votat în unanimitate.

Pct.30 vizează art.69 până la art.74. Dacă sunt obiecțiuni. Nu. Votate toate în formula care s-a prezentat.

Pct.31, 32. Votate în formula inițială.

La pct.33, urmăriți amendamentul 5 de la pag.4. Admis. Modificat pct.33.

Pct.34. Votat în formula inițială.

Pct.35, urmăriți amendamentul 6. Admis amendamentul, modificat pct.35 din legea de modificare.

Pct.36, 37. Votate în formula Senatului.

Pct.38, urmăriți amendamentul 7. Admis amendamentul, modificat pct.38.

După pct.38, comisia, prin amendamentul 8 de la pag.5 propune introducerea în textul ordonanței la pct.39. Aveți obiecții? Domnul Popescu.

 
   

Domnul Virgil Popescu:

Am propus introducerea art.1301, dar datorită unei erori materiale, în urma acestei introduceri a articolului, s-a scăpat trecerea, consemnarea și a titlului pe care îl propunem la acest articol.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stați puțin că nu prea corespunde cu ce am eu aici. După pct.38, dumneavoastră, prin amendamentul 8 de la pag.5 spuneți că la articolul unic după pct.38, se introduce un punct, nou, 39, care se referă la art.87 alin.2 și 3, nu la ce spuneți dumneavoastră.

 
   

Domnul Virgil Popescu:

E mai departe ceea ce spuneți dumneavoastră.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Repet, stimați colegi. După pct.38, prin amendamentul 8 de la pag.5, comisia propune un text nou, numerotat 39 în legea de modificare, care se referă la art.87 alin.2 și 3, să fie modificate.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 8. Nu.

Admis. Introdus amendamentul 8.

După amendamentul 8, de asemenea, prin amendamentul 9, comisia propune un articol nou, 1301.

Aici ați dorit să interveniți? Poftiți, domnule deputat!

 
   

Domnul Virgil Popescu:

Titlul pentru art.1301 propunem să fie "Facilitarea șederii ilegale a străinilor pe teritoriul României".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu titlul. Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Mulțumesc.

La pct.39 dacă sunt obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate în formula inițială.

Pct.40, 41. Votate în unanimitate în formula Senatului.

Pct.42, 43. Votate în unanimitate.

Pct.44, 45, 46, 47. Votate în unanimitate.

Pct.48, 49, 50. Votate în unanimitate.

Pct.51, 52. Votate în unanimitate.

Pct.53, 54, 55, 56. Votate în unanimitate.

Amendamentul 9 cu privire la art.1301 vine după pct.56 și nu după pct.38, cum am precizat eu, greșit. Rog să se facă rectificarea în stenogramă.

Pct.57, care e și ultimul. Votat în unanimitate.

Am parcurs textele acestui proiect de lege. Vom supune acest proiect votului final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice (amânarea votului final).  

Pct.6, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului privind achizițiile publice.

Comisia pentru buget. Poftiți, domnule deputat, să propuneți timpii de dezbatere. Suntem în procedură de urgență.

Mulțumesc Comisiei pentru apărare.

   

Domnul Dumitru Boabeș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia propune cinci minute pentru dezbatere, un minut pentru fiecare intervenție.

Pe scurt, proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice aprobate cu modificări și completări prin Legea nr.213/2002, cu modificările și completările ulterioare, în sensul reglementării situațiilor excepționale care pot genera revizuirea unor elemente de preț pentru contractele a căror perioadă de îndeplinire este mai mare de un an.

În urma examinării Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.75/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice, în ședința din 12.X.2004, comisia a hotărât cu majoritate de voturi aprobarea ordonanței cu amendamentele care sunt în anexă.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu timpii de dezbatere. Dacă e cineva împotrivă. Abțineri? Unanimitate.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Titlul acestuia. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate în forma adoptată de Senat.

Preambulul articolului unic. Votat în unanimitate.

Prima linioară a articolului unic. Urmăriți amendamentul 1. Admis amendamentul, modificat acest punct.

Comisia mai propune, prin amendamentul 2, introducerea unui articol nou, art.IV.

Cu privire la acesta? Vă rog!

 
   

Domnul Dumitru Boabeș:

Cu privire la art.IV, comisia propune, din motive de tehnică legislativă, o mică modificare. Propunem ca articolul să fie formulat în felul următor: "În termen de 60 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial..." și textul curge, "...Ministerul Construcțiilor și Turismului, Ministerul Economiei și Comerțului vor elabora norme metodologice de punere în aplicare a acesteia, ce vor fi aprobate prin hotărârea Guvernului".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Nu merge "acesteia". Pentru că spuneți mai sus "în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi". Deci, legea ar fi "acesteia", nu ordonanța.

 
   

Domnul Dumitru Boabeș:

Da. Pentru a nu se repeta.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Unde să se repete? Mai citiți o dată ce propuneți. Citiți încă o dată tot textul.

 
   

Domnul Dumitru Boabeș:

"În termen de 60 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Ministerul Economiei și Comerțului vor elabora normele metodologice de punere în aplicare a acesteia și vor fi aprobate prin hotărârea Guvernului."

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Nu știu de unde citiți dumneavoastră că textul care-l am eu în amendament nu e așa. "În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi..."

 
   

Domnul Dumitru Boabeș:

Da. Și în loc de "prezentei legi", "a legii de aprobare a prezentei ordonanțe".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Nu mai umblați, domnule, cu tot felul de suceli... "Prezenta lege", e clar că e lege de aprobarea ordonanței.

Dați-mi textul scris.

Stimați colegi,

În mod corect, amendamentul 2 cu privire la introducerea unui articol nou care să oblige ministerele respective să elaboreze norme metodologice de aplicare a ordonanței rezultate prin modificare, ar trebui să fie art.II la lege. Ca atare, "După art.I, se introduce un articol nou, II, cu următorul cuprins:..." și textul curge exact așa cum este, decât că este nenumerotat.

Așadar, nu mai trebuie să-l supunem nici unei...dacă nu aveți obiecții?! Nu sunt obiecții. Votat textul în unanimitate. Dar va fi renumerotăm art. II în cuprinsul legii și nu al ordonanței.

Mai sunt observații?

Stimați colegi,

La punctele 7, 8 și 9 nu s-au primit rapoartele suplimentare de la comisii. În consecință, nu le putem dezbate acum.

Pct.10 se amână.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ (amânarea votului final).  

Pct.11. Nu este domnul președinte Neagu? Domnul președinte Neagu trebuia să prezinte în calitate de inițiator propunerea legislativă. Nu este.

Stimați colegi, sunt într-o mică dificultate, pentru că sunt printre autorii acestei Propuneri legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.73/1993. De aceea, pentru că nu e celălalt coautor, v-aș ruga să fiți de acord să părăsesc prezidiul și să prezint eu această propunere.

   

Domnul Valer Dorneanu: (Domnul președinte Valer Dorneanu prezintă propunerea legislativă de la tribună)

Stimați colegi,

Instituția Consiliul Legislativ a fost constituită după adoptarea Constituției în 1991, ca una din instituțiile necesare și fundamentale ale statului de drept, menită să contribuie la disciplinarea și la ridicarea calității actelor normative, ea fiind destinată să avizeze atât proiectele de legi întocmite de Guvern, cât și proiectele de hotărâri, dar și toate propunerile legislative.

De-a lungul timpului, ea și-a demonstrat utilitatea prin avizele de calitate, științifice, care n-au urmărit în nici un caz proiecția politică a actelor normative, ci doar respectarea normelor de tehnică legislativă, limbajul juridic specific, încadrarea fiecărei legi în sistemul legislativ pentru a-i asigura coerență și calitate.

După revizuirea Constituției, este firesc să actualizăm prevederile acesteia și, din acest punct de vedere, propunerea legislativă pe care am întocmit-o cu doi colegi deputați și cu domnul senator Doru Tărăcilă, același lucru îl urmărește: utilizarea experienței dobândite de Consiliul Legislativ în anii care a funcționat și punerea în concordanță a acestei legi cu Constituția.

Asupra textelor propunerii legislative de modificare a legii, n-aș vrea să insist. Găsiți toate aceste texte în lege și în raportul comisiei.

Vă mulțumesc.

Domnule Florin Iordache, poftiți!

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au analizat această propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.73 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ.

Această propunere legislativă face parte din categoria legilor organice. În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să supună spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților forma prezentată de inițiator.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Funcție de prevederile raportului care ne propune adoptarea legii în formula inițială, v-aș ruga să urmăriți textele acestei legi.

Titlul legii. Sunt obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Cuprinsul preambului art.I. Votat în unanimitate.

Pct.1, 2 și 3. Dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt. Votate în unanimitate.

Pct.4, 5, 6, 7. La pct.4, are domnul Leonăchescu o intervenție. Poftiți!

Stimate coleg, nu suntem la același punct. Veniți puțin încoace!

Era colegul meu într-o eroare de numerotare.

La pct.4, 5, 6 și 7, care se referă la art.2, 3 și 4. Dacă sunt obiecțiuni. Nu. Votate în unanimitate.

Pct.8. Votat în unanimitate.

La pct.9. Aici domnul Leonăchescu are o intervenție.

 
   

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă propun spre analiză următoarea chestiune: la art.6, pct.9 alin.3 și 4; se utilizează termenul de "structură organizatorică" a Consiliului Legislativ, la alin. 3. Se reia la 4, sub forma "structură organizatorică specifică".

Când am zis "structură", am zis totul. De obicei, adjectivul "organizatoric" se referă la o schemă, un element al structurii. Deci, eu v-aș propune redactarea îmbunătățită sub următoarea formă la alin.3: "...în structura Consiliului Legislativ..." și textul curge, așa cum a fost formulat de inițiator și de alți colaboratori.

Iar la alin. 4, aici este o detaliere, "structura organizatorică specifică", și aș zice așa: "structura specifică" deci, cu eliminarea termenului "organizatorică", pentru că, în continuare, sunt și elemente de organizare de rangul al doilea care derivă din "structură".

Deci, eu propun eliminarea termenului "organizatoric", acolo unde se folosește substantivul "structura".

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Florin Iordache, în numele comisiei.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Noi am propune decât eliminarea cuvântului "specific".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Din alin.4.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Da. Din alin.4.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră alin.3 și 4 de la pct.9, în formularea care s-a prezentat, mai puțin termenul "specifică" din alin.4.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Unanimitate.

La pct.10. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

Pct.11 și 12. Votate în unanimitate.

Pct.13, 14 și 15. Votate în unanimitate.

Pct.16. Votat în unanimitate.

Pct.17. Votat în unanimitate.

Pct.18. Votat în unanimitate.

Pct.19. Votat în unanimitate.

Pct.20 care se referă la pct.21. Votat în unanimitate.

Pct.21 și 22. Votate în unanimitate.

Art.II. Votat în unanimitate.

Art.III. Votat în unanimitate.

Art.IV. Votat în unanimitate.

 
     

(În continuare, ședința este condusă de domnul Constantin Niță, vicepreședinte al Camerei Deputaților)

 
   

Domnul Constantin Niță:

Vă rog, domnule secretar!

 
   

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte,

Stimați colegi,

La art.III se folosește viitorul: "Consiliul Legislativ va face". Dacă folosim viitorul, trebuie să punem un termen, și eu vă propun termenul de o lună: "...va face în termen de...". Dacă nu, varianta pe care o putem adopta este să eliminăm viitorul, "va", și să punem prezentul "face": "Consiliul Legislativ face". Optez pentru prima variantă. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Constantin Niță:

Comisia, este de acord?

Inițiatorul este de acord cu această variantă?

 
   

Domnul Florin Iordache:

Deci, comisia este de acord cu durata de 30 de zile.

 
   

Domnul Constantin Niță:

Plenul este de acord?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.IV. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat.

Propunerea va fi supusă votului final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Perșinari, județul Dâmbovița (amânarea votului final).  

Propunerea legislativă privind înființarea comunei Perșinari, județul Dâmbovița.

Comisia pentru administrație publică, pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Inițiatorul, este aici? Nu este.

Comisia, vă rog.

   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată pentru dezbatere în fond și întocmirea raportului privind propunerea legislativă pentru înființarea comunei Perșinari, județul Dâmbovița.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, precum și avizul favorabil al Consiliului Legislativ.

Apreciind că sunt întrunite toate condițiile prevăzute de Legea nr.351, comisia a întocmit un raport favorabil acestei propuneri legislative, raport pe care, domnule președinte, vă rog să-l supuneți spre adoptare plenului Camerei, în forma întocmită de către Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule secretar de stat, vă rog!

 
   

Domnul Mircea Alexandru:

Domnule președinte,

Doream să fac numai o precizare în legătură cu această propunere legislativă: Guvernul, după cum ați văzut, a formulat un punct de vedere negativ, menționând că va fi inclusă într-o lege ce va avea în vedere mai multe localități. Pe agenda de lucru a Guvernului, de astăzi, este proiectul de lege în care sunt incluse atât comuna prevăzută la acest punct, deci comuna Perșinari, cât și comuna Șopârlița din județul Olt. Am verificat această chestiune. Dumneavoastră urmează să decideți.

 
   

Domnul Constantin Niță:

Îmi pare rău, dar astăzi este ultima zi, altfel ea se consideră aprobată tacit. Atunci, eu îmi fac datoria să o supun dezbaterii plenului pentru că, altfel, ea intră oricum. Dacă n-o dezbatem și o aprobăm astăzi, oricum intră în aprobare tacită.

 
   

Domnul Mircea Alexandru:

Categoric. Fac precizarea că legea întrunește condițiile prevăzute de Legea nr.351, dar am explicat și punctul de vedere al Guvernului, care a fost formulat la un moment anterior. Mulțumesc.

 
   

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc.

Titlul legii. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat.

Art.1. Dacă sunt observații?

Comisia a modificat alin.1 al art.1. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

Alin.2. De asemenea, comisia propune modificarea. Dacă sunt observații ale art.1? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

De asemenea, la art.2, comisia propune modificarea acestuia, tot a alin.1, cât și 2. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

Art.3. Comisia propune modificarea acestuia, respectiv art.1 și art.2. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat propunerea comisiei.

Art.IV, de asemenea cu alin.1, 2, 3 și 4, comisia propune modificarea acestora. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat art.IV în varianta comisiei.

Art.V, propunerea comisiei. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

La art.IV din lege, comisia propune eliminarea acestuia. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

Art.VI, deci art.V, care devine art.VI, comisia propune modificarea acestuia. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

Am parcurs proiectul de lege și-l vom supune votului final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind reînființarea comunei Șopârlița prin reorganizarea comunei Pârșcoveni, județul Olt (retrimisă comisiei).  

Același tratament trebuie să-l avem și pentru propunerea legislativă privind reînființarea comunei Șopârlița, prin reorganizarea comunei Pârșcoveni, județul Olt.

Vă rog, domnule președinte.

   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

După cum se constată, la această propunere legislativă, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a întocmit un raport nefavorabil, deci un raport de respingere a acestei propuneri.

Față de propunerea care a fost adoptată acum câteva minute, și la această propunere Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a folosit unități de măsură diferite, deși și una și alta dintre cele două propuneri legislative îndeplineau condițiile prevăzute de lege în sensul întocmirii unui raport favorabil și pentru această propunere.

Sigur, la data când s-a discutat această propunere, comisia poate și-a aplecat mai mult atenția asupra punctului de vedere pe care Guvernul l-a exprimat, acela de a nu susține această propunere, pentru că se intenționează și este în curs de pregătire a unui act normativ pregătit de către Guvern.

Dată fiind situația de fapt, eu v-aș propune, domnule președinte, pentru a împiedica judecarea cu unități de măsură diferite a situației de fapt și de drept aceeași, să fiți de acord cu restituirea acesteia comisiei de specialitate, care în prima ședință va revedea din nou textul acestei propuneri, pentru a judeca în deplină cunoștință de cauză și cu aceeași unitate de măsură.

Menționez că ne înscriem în termenul prevăzut, constituțional, așa că nu există riscul de a adopta prin procedura tacită. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Constantin Niță:

Inițiatorul este de acord? Da.

Ministerul este de acord? Da.

Supunem la vot.

Cine este pentru restituire? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Retrimis la comisie, cu mențiunea, să țineți cont, că în 28.10. expiră termenul de dezbatere.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice (amânarea votului final).  

Proiectul de lege privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Suntem în procedură de urgență.

V-aș ruga să propuneți timpii.

   

Domnul Ioan Oltean:

Doamnelor și domnilor colegi,

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii și avizării în fond - în procedură de urgență - a Proiectului de Lege privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere toate avizele solicitate, în speță de la Comisia pentru muncă și protecție socială, precum și de la Consiliul Legislativ.

S-a aprobat acest proiect de lege în forma adoptată de Senat.

Pentru dezbatere propunem un minut pentru fiecare intervenție și 10 minute pentru dezbaterea generală a acestui proiect de lege.

 
   

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc.

Cine este pentru timpii propuși? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri? Votat.

Titlul legii. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Titlul Cap.I. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Art.1 cu alin.1 și 2. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Art.2 cu alin.a), b) și c). Dacă aveți observații?

Nu aveți. Votat.

Art.3 cu alin.a), b), c), d), e), f), g), h). Dacă sunt observații? Nu sunt.

Art.4 cu alin.a), b), c), d), e), f), g). Dacă sunt observații? Nu sunt.

Titlul Cap.II. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Art.5 cu alin.1 și 2. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Art.6 cu alin.1 și 2. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Art.7 cu alin.l, 2, 3 și 4. Dacă sunt observații?

Nu sunt. Votat.

Art.8. alin.1, 2 și 3. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Art.9. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Art.9 alin.1, 2 și 3. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Art.10 alin.a), b), c) și d). Dacă sunt observații?

Nu sunt. Votat.

Art.11. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Art.12 cu alin.1, 2 și 3. Dacă sunt observații?

Nu sunt. Votat.

Art.13 cu alin.1, 2 și 3. Dacă sunt observații?

Nu sunt. Votat.

Art.14. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Art.15 cu alin.1 și 2. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Art.16 alin.1, 2 și 3. Dacă sunt observații?

Nu sunt. Votat.

Art.17 cu alin.1, 2, 3 și 4. Dacă sunt observații?

Nu sunt. Votat.

Art.18 cu alin.1, 2, 3 și 4. Dacă sunt observații?

Nu sunt. Votat.

Art.19 cu alin.1, 2, 3 și 4. Dacă sunt observații?

Nu sunt. Votat.

Cap.III. Titlul capitolului. Dacă sunt observații?

Nu sunt. Votat.

Art.20 cu alin.1, 2, 3 și 4. Dacă sunt observații?

Nu sunt. Votat.

Art.21 cu alin.1, 2, 3, 4 și 5. Dacă sunt observații?

Nu sunt. Votat.

Art.22 cu alin.1, 2, 3 și 4. Dacă sunt observații?

Nu sunt. Votat.

Art.23 cu alin.1, 2 și 3. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Titlul Cap.IV. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Art.24 cu alin.1, 2, 3 și 4. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Art.25, 26, 27. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votate.

Vom supune proiectul de lege votului final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor (amânarea votului final).  

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurărilor activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartele simple, permisul de conducere și certificatul de înmatriculare a vehiculelor.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic - și suntem în procedură de urgență - v-aș ruga să propuneți timpii de dezbatere.

   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Raportul întocmit de către Comisia pentru administrație publică, pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic este unul favorabil, cu o mulțime de amendamente.

Propunem ca timpi de dezbatere: un minut pentru fiecare intervenție și 15 minute pentru dezbateri generale. Mulțumesc.

 
   

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc.

Cine este pentru timpii propuși? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt. Votat.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege pe articole.

La titlul legii, dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Art.I. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Pct.1 al art.I. Dacă sunt observații?

Comisia nu a avut. Votat.

Pct.2. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Pct.3. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Pct.4, 5 și 6. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Pct.7. Comisia propune ca la art.I, după pct.12, să se introducă un punct nou, 121. Comisia propune eliminarea acestuia. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Pct.8, 9, 10, 11, 12. Dacă sunt observații?

Nu sunt. Votat.

Pct.13, 14, 15. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Pct.16, art.7, pct.15 lit.c) a alin.1 al art.11, comisia propune modificarea alin.c). Dacă sunt observații? Nu aveți.

Votat varianta comisiei.

La pct.17 dacă sunt observații? Tot la art.17, pct.15, art.116, comisia propune modificarea acestuia. Dacă aveți observații? nu aveți.

Votat varianta comisiei.

Tot la art.17, după pct.15, comisia propune introducerea a două noi puncte, respectiv pct.151 și pct.15.21 cu un nou cuprins.

Dar la pct.15 aveți dumneavoastră, domnule secretar Leonăchescu, o intervenție și vă rog s-o susțineți.

 
   

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte,

Stimați colegi,

La această poziție privind art.VII pct.15 lit.c), este un termen pe care merită să-l aprofundăm. Se spune așa: "asigură dotarea serviciilor publice comunitare regim, permise de conducere și înmatriculare" etc., etc.

Ce sens are acest termen "regim"? Asigură regimul, asigură dotarea de regim, este un serviciu public comunitar de regim permise, de regim... Nu știu cui se adresează acest termen regim, inserat după "serviciile publice comunitare". Vă rog, cer explicații.

 
   

Domnul Constantin Niță:

Domnule președinte, vă rog.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Sigur că poate inițiatorul ne-ar putea da mai multe explicații, dar noi am apreciat că atât timp cât în Ordonanța nr.26/98 este prevăzută această expresie. Noi nu putem să intervenim și s-o modificăm. Este o expresie consacrată în domeniul acesta al serviciilor publice comunitare, permiselor de conducere, și de aceea comisia a apreciat că ea trebuie să fie menținută pentru a se corela cu prevederile, repet, ale Ordonanței de Guvern nr.26/98.

 
   

Domnul Constantin Niță:

Deci, rămâne în varianta inițiatorului?

Dați o explicație, vă rog.

 
   

Domnul Mircea Alexandru:

Deci, s-a folosit sintagma "direcția regim, permise de conducere și înmatricularea vehiculelor", având în vedere că așa este în textul anterior al legii, pe de o parte, deci ăsta este textul general al ordonanței și este consacrat ca atare. Și dacă am scoate sintagma "regim", deci am folosi numai "direcția permise de conducere și înmatriculare" ar fi mai puțin pentru că direcția în sine se ocupă de regimul general al permiselor de conducere (evidență, eliberare, gestionare, emitere ș.a.m.d.). Și din cauza aceasta s-a folosit sintagma "regim permis de conducere".

 
   

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Argumentul că "așa am văzut într-un text anterior" nu este acceptabil. O eroare prinsă într-un text anterior trebuie s-o legiferăm noi, și în felul acesta să aruncăm legea în necunoscut?! Ce regim acordăm operațiilor respective sau structurilor respective? Nu ni se spune.

Eu v-aș propune ca inițiatorul să gândească încă o dată acest termen, și eventual să nu votăm deocamdată măcar acest alineat. Nu putem vota în necunoștință de cauză, că așa scrie undeva. Vrem argumente. "Regim", termenul ăsta se referă la o structură, la un serviciu, la o calitate. Trebuie să fim expliciți în textele noastre de lege, nu se poate așa! Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea Alexandru:

Domnule președinte,

Domnule deputat,

Se pare că nu m-am exprimat foarte corect. Deci, am făcut precizarea că sintagma ca atare se regăsește și în legislația anterioară. Și, după aceea am explicat de ce se regăsește în legislația anterioară. Deci, "regim permise de conducere și înmatriculare" are în vedere - practic - un regim juridic al permiselor de conducere, și din această cauză folosim sintagma: "Prin regim permise de conducere avem în vedere regimul de emitere, de gestionare, de eliberare, de folosire, de retragere ș.a.m.d. deci, tot ciclul de operațiuni. Altfel, dacă n-am fi folosit sintagma "regim" trebuia să folosim mai multe cuvinte despre care am vorbit acum: Direcția privind eliberarea, retragerea, suspendarea ș.a.m.d. a permiselor de conducere auto. Deci, sintagma "regim permise" înglobează practic toate operațiunile care se efectuează, precum și regimul juridic al acestor operațiuni.

 
   

Domnul Constantin Niță:

Eu cred că este corectă formularea pe care v-a explicat-o acum domnul secretar de stat, așa că dați-mi voie să merg mai departe.

Pct.17. Dacă sunt observații, domnilor? Nu sunt. Votat.

Art.II. Dacă sunt observații la lege? Nu sunt. Votat.

Revin la art.16 și supun la vot propunerea domnului Leonăchescu, de reformulare a alin.c).

Cine este pentru formularea domnului Leonăchescu? 5 voturi pentru.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Respinsă.

Art.II. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Titlul Ordonanței de urgență a Guvernului. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Art.I. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Punctele 1, 2, 3, 4, 5 și 6 ale Ordonanței de urgență a Guvernului. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Art.I al ordonanței. Dacă sunt observații? Votat.

Punctele 1, 2, 3, 4, 5 și 6 ale Ordonanței de urgență a Guvernului. Votate.

Pct.7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14., dacă sunt observații?

Nu sunt. Votate.

Pct.15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dacă sunt observații? Nu sunt. Votate.

Pct.25, 26, 27, 28, 29, dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Art.II. Dacă sunt observații la pct.1 al art.II? Nu sunt. Votat.

Pct.2, 3, 4, 5 al art.II. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Art.III. Pct.1 al art.III, dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Pct.2, 3 al art.III, dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Art.IV pct.1. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

La art.IV pct.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9, dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Art.V pct.1, dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Pct.2, 3, dacă sunt observații? Nu sunt. Votate.

Art.VII pct.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dacă sunt observații? Nu sunt. Votate.

La pct.11 comisia, așa cum bine știți, a modificat pct.11.6. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

De asemenea, la pct.12, 13, 14. Votat.

La art.VII după pct.15, comisia propune introducerea "alin.1 al art.12 va avea un alt cuprins", și comisia modifică acest alineat.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Domnul profesor la alin.2 al art.VII are un comentariu.

 
   

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte,

Stimați colegi,

Voiam să vă semnalez faptul că aici este o inconsecvență în raport cu cele discutate anterior pe tema regimului, la art.VII din ordonanță.

Art.1 utilizează termenul de "serviciile publice comunitare regim". Să acceptăm, deci, că există sub aceste patru cuvinte o structură. Dar la articolul al doilea a dispărut "regim" și urmează enumerarea discutată anterior și prezentată drept corect de inițiator.

Iată, deci, o neomogenitate. Trebuie să vă decideți cum îi ziceți: servicii publice comunitare care au regimul de a asigura, întocmi etc., sau păstrați ceea ce ați scris la art.1 alin.1 în acest text? Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea Alexandru:

Vă rog să observați că la art.1 alin.1 se vorbește despre serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple; și servicii publice comunitare regim permise (ceea ce întărește sintagma pe care am folosit-o anterior); iar în alin.2 vorbim de serviciile publice comunitare în general, deci și unele și altele, care asigură întocmirea pe țară, evidența și eliberarea pașapoartelor simple. Deci, este vorba de alte servicii publice comunitare (cele care se referă la pașapoarte), respectiv a permiselor de conducere, certificatul de înmatriculare a vehiculelor și plăților de înmatriculare.

Deci, în alin. 1 vorbim de cele două categorii de servicii publice comunitare: unele pentru eliberarea și evidența pașapoartelor și serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare, iar în alin. 2 vorbim de serviciile publice comunitare în general, deci și de unele și de altele, și de aceea n-am mai făcut distincția. Este corectă formularea din textul legii.

 
   

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Stimați colegi,

Îmi place verbiajul inițiatorului, dar ar trebui să citească integral alin. 1, în care se spune așa: "Serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare etc., denumite în continuare servicii publice comunitare", deci, fără "regim". Ceea ce urmează se numește simplu, fără "regim".

 
   

Domnul Constantin Niță:

Rămânem pe forma inițială, domnule secretar Leonăchescu? Domnule președinte? Forma inițială.

Sunt obligat să supun votului propunerea domnului Leonăchescu.

Cine este pentru? 2 voturi.

Împotrivă? Vă rog să votați. 3.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Rămâne varianta inițiatorului.

Trecem mai departe.

La punctele 12, 13, 14, 15 dacă sunt observații? Nu sunt. Votate.

La punctele 16, 17, 18, 19, 20, 21 dacă sunt observații? Nu sunt. Votate.

Articolul VIII. La punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dacă sunt observații? Nu sunt. Votate.

La art. IX dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

La art. X, cu alin. 1 și 2, dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

La art. XI dacă sunt observații? Votat.

La art. XII dacă sunt observații? Nu sunt.

După art. XII, comisia propune modificarea. Vă rog.

 
   

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Stimați colegi,

Vă rog să mă iertați. La art. VII "..

 
   

Domnul Constantin Niță:

Domnule profesor, ne întoarcem?

 
   

Domnul Nicolae Leonăchescu:

La art. 12 eu propun o îmbunătățire a redactării, pentru că la art. 12 alin. 1 substantivul "solicitanți" este pus la sfârșit, după o serie întreagă de virgule, inserări etc. "Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple - și textul curge conform propunerii inițiatorului - în județul a cărui rază solicitanții își au domiciliul sau reședința, după caz". Să băgăm "solicitanții" după cuvântul "rază"; substantivul la început și apoi restul componentelor. Mulțumesc.

 
   

Domnul Constantin Niță:

De acord comisia? De acord. Mulțumesc foarte mult.

După art. XII comisia propune introducerea art. XIII. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat.

Trebuie să facem o rectificare. Vă rog, domnule secretar de stat.

 
   

Domnul Mircea Alexandru:

Dacă-mi permiteți, domnule președinte,

Domnilor deputați,

În procesul de votare s-a strecurat o greșeală, practic. Deci, s-a votat inițial textul venit de la Senat, și la pct. 11 din textul venit de la Senat se precizează: "Articolul II din ordonanță se abrogă". Ulterior, când s-a trecut la textul ordonanței s-au citit toate articolele la rând și s-a citit inclusiv art. II și s-a supus votului. Eu cred că a fost o eroare și să rămână textul așa cum a fost votat de dumneavoastră, adică textul adoptat de Senat și votat în prima fază. Deci, art. II se abrogă.

 
   

Domnul Constantin Niță:

Corect! Facem această rectificare. Sunt observații la această rectificare? Nu sunt. Votat. Mulțumesc.

Am parcurs proiectul de lege, îl vom supune votului final.

 
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului (amânarea votului final).  

(In continuare, revine la conducerea ședinței domnul Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților)

   

Domnul Valer Dorneanu:

Următorul proiect înscris pe ordinea de zi de astăzi este cel cu privire la realizarea Catedralei Mântuirii Neamului. Suntem în procedură de urgență. Îl rog pe domnul președinte Oltean să propună timpii de dezbatere.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Comisia pentru administrație publică a fost sesizată în vederea dezbaterii în procedură de urgență a Proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru realizarea Catedralei Mântuirii Neamului.

Pentru dezbaterea acestui proiect de lege comisia a invitat la dezbatere un reprezentant al Guvernului, apreciind că se impune cu necesitate o asemenea prezență, pentru a da toate clarificările necesare în vederea unui vot în deplină cunoștință de cauză.

Ieri, când a avut loc ședința comisiei, reprezentantul Guvernului nu a participat, și comisia a apreciat în unanimitate ca dezbaterea să se amâne pentru o dată ulterioară, pentru a asigura participarea reprezentantului Guvernului.

De aceea, domnule președinte, stimați colegi, vă rog să fiți de acord cu această propunere și să ne dați posibilitatea să putem să adoptăm acest proiect de lege într-o ședință a comisiei care să aibă loc, probabil în prima zi a săptămânii viitoare, chiar luni.

Mai doresc să precizez că ieri am primit avizul Comisiei pentru cultură, care conține mai multe amendamente la acest proiect de lege.

De asemenea, așteptăm avizul Comisiei juridice, care în această situație se impune cu necesitate, pentru că există câteva probleme de natură juridică, controversă care ar trebui să facă obiectul unei dezbateri amănunțite în cadrul comisiei de specialitate.

De aceea, domnule președinte și stimați colegi, repet, rugămintea comisiei este de a amâna dezbaterea de astăzi în plenul Camerei Deputaților pentru săptămâna viitoare, dând astfel posibilitatea comisiei să se pronunțe printr-un raport bine fundamentat.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Am înțeles că mai există o intervenție pe tema aceasta. Poftiți.

 
   

Domnul Constantin-Gheorghe Avramescu:

Domnule președinte,

Susțin propunerea domnului președinte al Comisiei pentru administrație, atrăgând atenția că este absolut imperios avizul Comisiei juridice, pentru că sunt niște formulări care, în opinia mea contrazic Constituția și Legea de organizare a administrației locale, și lucrurile acestea trebuie lămurite foarte bine înainte de a intra aici. Cu alte cuvinte, nici procedura nu este îndeplinită. În afară de aceasta, știți și dumneavoastră că este o problemă foarte controversată și din acest punct de vedere vă rog să examinați și posibilitatea, în Biroul permanent, de a fi scos din regimul de procedură de urgență.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea Comisiei juridice, domnul secretar Florin Iordache.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia juridică, de disciplină și imunități a analizat și menține punctul de vedere al Senatului. Bănuiesc că avizul pe care Comisia juridică l-a trimis către Comisia pentru administrație din cauze procedurale nu a ajuns ca să poată fi dezbătut în plenul Comisiei pentru administrație. Singura problemă procedurală care s-ar putea invoca ar fi trecerea din proprietate publică în proprietate privată, dar această trecere este prevăzută expres în Constituție.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul președinte Oltean dorește să mai intervină. Poftiți.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Se instituie în plenul Camerei Deputaților o nouă procedură, și anume, aceea de a se prezenta în mod oral avizul favorabil sau nefavorabil al unei comisii de specialitate. Din câte știu eu, Regulamentul Camerei Deputaților prevede obligativitatea, și în procedură de urgență, comisiei de specialitate să prezinte un aviz scris, pentru a putea fi luat în calcul în timpul dezbaterii, și nu în plenul Camerei Deputaților. Nu știu care sunt procedurile sau elementele care au determinat neajungerea acestui aviz la comisia de specialitate, dar procedura pe care astăzi o inventăm aici este, zic eu, în contradicție cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților.

În al doilea rând, domnule președinte, pe lângă problema pe care domnul secretar al comisiei a pus-o în discuție, legat de proprietatea publică, trecerea unei proprietăți publice în proprietatea privată, mai există câteva elemente de natură juridică, care trebuie în mod absolut obligatoriu reglementate prin raportul comisiei de specialitate.

Mai mult, prin adoptarea în formula în care există, în formula în care Senatul a adoptat-o cu foarte multă superficialitate, vom fi în posesia a două acte normative cu putere juridică diferită care reglementează aceeași situație. Avem o hotărâre de Guvern care reglementează problema terenului ce se concesionează Patriarhiei Române, într-o anumită formulă, și suntem în posesia unei legi care reglementează aceeași problemă, într-o altă formă. Or, nu cred că este permis ca prin Camera Deputaților să treacă un asemenea act normativ care intră într-un fel sau altul în conflict cu o hotărâre de Guvern. De aceea, eu cred că nu există nici un fel de element care să justifice o procedură de urgență în cazul acesta sau care să justifice lipsa de disponibilitate a Camerei Deputaților de a retrimite sau de a îngădui Comisiei pentru administrație publică de a se pronunța în mod documentat asupra acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Sunt nevoit să vă aduc aminte câteva lucruri care s-au petrecut și care par a fi trecute cu vederea sau, în orice caz, omise în a fi comunicate și să vă amintesc și de câteva lucruri regulamentare.

Comisia juridică îmi confirmă că avizul său a fost comunicat Comisiei pentru administrație luni și avizul scris pe care nu l-ați pus dumneavoastră în dosar este adus acum de către Comisia juridică.

Pe de altă parte, faptul că acest proiect a ajuns pe ordinea de zi se datorează nerespectării termenului care a fost dat de către Biroul permanent. Eu nu comentez din ce motive nu a fost emis până în prezent raportul, dar, în orice caz, art. 35 lit. c) și art. 80 alin. 2 din Regulament permite Biroului permanent și Comitetului ordinii de zi să înscrie, fără raport, un proiect, acolo unde comisia nu a respectat termenul dat. Așa încât, suntem în procedură de urgență, suntem în situația prevăzută de art. 80 alin. 2 din Regulament și, în aceste condiții, eu supun, totuși, votului o cerere făcută regulamentar.

Poftiți, domnule Oltean.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Îngăduiți-mi, la precizările dumneavoastră, să vin cu câteva date. Aș vrea să precizez că comisia a propus introducerea pe ordinea de zi, cu respectarea termenului de 3 zile, prevăzut de către art. 108 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Deci, în această privință comisia nu prezintă nici un fel de vinovăție că ar fi nesocotit prevederile Regulamentului Camerei Deputaților.

Neputința noastră de a ne pronunța este, însă, pe fond, absolut justificată, pentru că nu putem, chiar în regim de urgență, să încălcăm normele uzuale ale Camerei Deputaților, de a ne prezenta în fața plenului Camerei Deputaților cu un raport care să fie bine documentat, bine consolidat, bine fundamentat, în raport cu prevederile legale în vigoare.

Pe de altă parte, observăm cu toții că art. 35 lit. c) și art. 80 alin. 2 din Regulamentul Camerei Deputaților sunt norme permisive, care permit Biroului permanent al Camerei Deputaților și Comitetului ordinii de zi să includă pe ordinea de zi acele acte normative pentru care termenele de depunere a raporturilor sunt depășite.

Or, ordinea de zi a fost întocmită luni, domnule președinte, când nu se putea ști că acest termen va fi depășit. Deci, în mod premeditat Biroul permanent și Comitetul ordinii de zi au pus pe ordinea de zi un act normativ, un raport despre care se bănuia doar sau care se presupunea că ar fi trebuit să aibă astăzi un raport favorabil.

Pe de altă parte, rapoartele sau avizele comisiilor de specialitate se înaintează la comisiile sesizate în fond, domnule președinte, și eu pot să vă spun cu toată sinceritatea că avizul Comisiei juridice nu a ajuns la Comisia pentru administrație publică. De altfel, un membru al Comisiei juridice s-a pronunțat în sensul că această lege nu a constituit obiectul dezbaterii Comisiei juridice. Sigur, este o dilemă care trebuie respectată și luată în calcul.

Pe de altă parte, eu repet, domnule președinte, nu există în acest moment elemente care să fundamenteze o decizie de respingere a solicitării noastre de adoptare a acestui act normativ în procedura normală de dezbatere la nivelul comisiei. Reamintesc - și acesta este un lucru foarte important - că membrii comisiei, în unanimitate, au acceptat amânarea acesteia pentru o altă dată.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Pentru a nu intra în polemică în calitate de președinte cu domnul Oltean, dați-mi voie să iau cuvântul de la tribună.

 
   

Domnul Valer Dorneanu: (Domnul președinte Valer Dorneanu vorbește de la tribună):

Stimați colegi,

Domnul președinte Oltean știe că-l prețuiesc foarte mult pentru calitățile domniei sale de parlamentar, de jurist. La rândul meu, știu că în spatele acestor strategii procedurale există altceva. N-aș vrea să insist foarte mult pe această temă, dar aș vrea să vă spun, totuși, un lucru: obiectul acestei legi este o reglementare care să permită poporului român să zidească o catedrală patriarhală. Zidirea unei asemenea catedrale este o sarcină care ar trebui să fie de onoare pentru actuala legislatură. Nu cred că există în jurul nostru stat cu biserică ortodoxă majoritară care să nu aibă o asemenea catedrală. N-aș vrea să evoc marea Catedrală din Moscova, care a fost construită în ultimii ani, n-aș vrea să evoc Catedrala care există în Sofia, care există de mult timp. Românii au o micuță catedrală în Dealul Mitropoliei și nu cred că vreunul dintre noi nu și-ar dori zidirea unui astfel de monument care ar fi nu numai spiritual, nu numai cultural, nu numai religios, dar și un monument cu care noi ne-am putea mândri. Eu cred că nici celelalte culte religioase, care au la rândul lor catedrale monumentale, ar fi împotriva acestui eveniment pe care ni l-am dori cu totul realizat cât mai degrabă.

Știm bine jocurile electorale care s-au făcut și care nu se îndreaptă atât împotriva construirii bisericii neamului, pentru că eu mă îndoiesc că cineva dintr-un alt partid nu și-ar dori acest lucru, dar se împotrivesc pentru a nu se asocia această zidire cu o anumită legislatură.

Mă străduiesc să nu dau coloratură politică intervenției mele și de aceea sunt destul de generic în exprimări.

Cred, însă, că nu trebuie să atribuim unuia din partidele parlamentare un asemenea gest istoric pe care-l datorăm poporului român, dimpotrivă, trebuie să considerăm că toate forțele politice din actuala legislatură și-au adus contribuția la zidirea Catedralei Neamului.

De aceea, apelul meu este să nu mai apelăm la tot felul de subterfugii, să nu mai ascultăm tot felul de voci care înainte, prin anii '90 se pronunțau pentru desființarea unui anumit monument, ca fiind monumentul închinat comunismului, și acum, din motive pe care ei le înțeleg, se declară ocrotitorii patrimoniului cultural universal.

Acel monument va rămâne acolo, spre liniștea tuturor, și întru înțelepciunea Bisericii Ortodoxe Române, care a văzut cu maturitate problema unui monument care aparține, totuși, de cultura românească zidită în ultimii ani, și a acceptat ca lângă acest monument să se înalțe și catedrala neamului.

Iată, cred, că aceste motive de fond nu trebuie umbrite și împiedicate de proceduri parlamentare, și dacă m-am referit la procedurile parlamentare, ele au fost absolut respectate, proiectul a fost trimis Comisiei pentru administrație publică în condiții de procedură de urgență să întocmească raportul și Comisiei juridice pentru aviz. Comisia juridică și-a dat avizul, Comisia pentru administrație publică nu a făcut raportul și nu vreau să acuz pe nimeni că ar fi făcut un joc procedural, și cu atât mai puțin pe cel pe care-l știu bun creștin ortodox, în persoana domnului președinte Oltean.

Nu constat decât că raportul nu a fost depus în termen, iar Regulamentul ne permite, în aceste cazuri, să introducem proiectul pe ordinea de zi. Este ceea ce vă cer eu să facem acum.

Numai puțin! Domnule Oltean, poate răspundeți și problemei care se ridică de către domnul Bolcaș. Permiteți-i domnului Lucian Bolcaș să ia cuvântul.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Iau cuvântul pentru a vă comunica punctul de vedere ferm al reprezentanților Partidului România Mare, în sensul că sprijinim categoric discutarea, în cadrele pe care le considerăm regulamentare, a acestui proiect de lege, și în același timp, să afirmăm respectul pe care-l avem pentru Biserica Națională Ortodoxă Română și pentru punctul său de vedere. Respectul nostru, în calitate de creștini de orice confesiune, pentru o catedrală, se va exprima prin votul pe care-l vom da, fără discuție, acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul președinte Oltean.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Aș vrea să precizez fără nici un fel de reținere că îl prețuiesc foarte mult pe domnul președinte Dorneanu și ca om, și ca jurist și cred că intervenția domniei sale de la această tribună este determinată, poate, și de înțelegerea greșită a poziției mele. Ne cunoaștem și știe că întotdeauna am încercat să mențin o echidistanță politică când este vorba de un act normativ și să fiu un reprezentant nu al unei formațiuni politice, ci al comisiei pe care o reprezint în Parlamentul României.

N-am venit aici și nu susțin un punct de vedere al Partidului Democrat, să fie lucrurile foarte clare! Nu sunt în spatele nici al unui joc politic! Deci, domnule președinte, sunt un bun creștin, așa cum dumneavoastră ați precizat, și susțin fără nici un fel de reținere necesitatea construirii acestei Catedrale a Mântuirii Neamului.

Ca dovadă că exprim punctul de vedere al comisiei este faptul că nici un membru al comisiei - și trebuie să precizez că marea majoritate a celor prezenți ieri în ședința de comisie au aparținut partidului de guvernământ - nu s-a opus amânării dezbaterii acesteia pentru o altă ședință, în prezența unui reprezentant al Guvernului.

Dacă ar fi existat la nivelul comisiei discuții contradictorii, atunci eu aș putea fi suspectat că reprezint alte interese decât ale comisiei. Comisia, în unanimitate, domnule președinte - și vă rog să rețineți - cu o majoritate confortabilă a P.S.D.-ului în ședința de ieri, a acceptat necesitatea dezbaterii în prezența unui reprezentant al Guvernului.

Nu sunt purtătorul, de obicei, al unor interese de altă natură, și astăzi cu atât mai mult cu cât pot să fac o precizare care, sigur, nu ține de locul acestei instituții, dar pentru a nu fi suspectat, că sunt un om care are o relație foarte bună cu Biserica ortodoxă și că niciodată n-am încercat să obstrucționez într-un fel sau altul construcția de biserici, și cu atât mai mult construcția unei catedrale a neamului românesc.

Ceea am susținut și pledez eu este în vederea adoptării unui act normativ care să nu fie comentat de către nimeni și care să fie în concordanță perfectă cu realitățile și cu celelalte acte normative care se corelează și nimic altceva. Sigur, plenul Camerei Deputaților are toată disponibilitatea să ia o altă decizie decât cea pe care eu o reprezint aici, în numele comisiei, iar noi o să o respectăm fără nici un fel de reținere.

Ceea ce însă doresc să spun este de a nu fi suspectați și de a nu ni se pune în față altă interese decât cele care vizează reglementarea juridică prin prisma unei discuții foarte serioase la nivelul comisiei pe care o conduc. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Sper că discuțiile pro și contra v-au convins pe fiecare asupra atitudinii pe care să o luați. Supun votului dumneavoastră amânarea dezbaterii, așa cum a propus domnul președinte Ioan Oltean.

Cine este pentru? 7 voturi pentru amânare.

Împotrivă? Este evident, marea majoritate a celor prezenți au votat împotrivă.

Domnule Olteanu, totuși, în aceste condiții, fiind în procedură de urgență, vă rog să propuneți timpii de dezbatere.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Ca să vedeți că sunt un soldat disciplinat al Parlamentului României, îngăduiți-mi să propun ca timp de dezbatere 1 minut pentru fiecare intervenție și 7 minute pentru dezbateri generale. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această repartizare a timpilor de dezbatere? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Vă amintesc, celor care ați făcut amendamente la comisie, că le puteți susține în plen.

La titlul legii, dacă aveți obiecțiuni? Vă rog. Domnul deputat Bolcaș, în numele Grupului parlamentar PRM.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Invoc cutuma unei fraze de ordin general, la titlul legii, pentru a vă informa cu privire la punctul de vedere pe care îl abordăm în raport de această lege. Poate să fie și un răspuns la toate cele susținute până acum pe marginea regulamentului și a bunei credințe. Pentru că există momente în care credința pe care o avem nu se afirmă, ea trebuie dovedită și acesta este un moment al dovezii, orice fel de altă discuție este și rămâne demagogie.

Avem dorința Bisericii naționale ortodoxe, de a înălța o catedrală care reprezintă mai mult decât un lăcaș de cult, un simbol al credinței. Orice fel de altă discuție peste aceste limite este numai pur șicanatorie, de natură a slăbi sau a induce neîncredere în autoritatea spirituală pe care Biserica o are.

Iisus Chirstos nu ne-a cerut să murim ca el, ne-a cerut să trăim ca el. Și ca să fim oameni trebuie să dovedim acest lucru. Votul nostru pentru, independent de orice fel de comentarii, pe care, aici, le consider speculații de ordin juridic sau arhitectonic, este un vot pentru credință. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg,

Vă respect credința, elocința. Las direcția pe care dumneavoastră ați imprimat-o discursului pe umerii celor care, într-adevăr, pot fi bănuiți de așa ceva. Personal, însă, judecând lucrurile individual, simt nevoia, simt solidaritatea să-l absolv de orice aluzie de rea-credință pe președintele comisiei, Ioan Oltean, pe care îl știu un bun creștin și un bun ortodox.

 
     

Domnul Lucian Augustin Bolcaș (din sală):

Nu la dînsul m-am referit!

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Nu, dumneavoastră n-ați făcut referire la domnul Oltean, dar am vrut să-l liniștesc, pentru că domnia sa ar fi dorit să ia cuvântul. Nici pe distinsul reprezentant al Partidului Național Liberal. Chestiunile au fost de ordin politic, și nu parlamentar, ceea ce a spus domnul Bolcaș și n-au fost referiri individuale, au fost cel mult referiri colective.

Vă rog să fiți de acord cu ceea ce am observat eu, și cu privire la dumneavoastră, și cu privire la domnul Oltean Ioan.

 
     

Domnul Constantin Gheorghe Avramescu (din sală):

Dați-mi totuși voie, știți că vorbesc foarte puțin!

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog. Dar nu uitați că suntem în procedură de urgență.

 
   

Domnul Constantin Gheorghe Avramescu:

Lucrurile trebuie să fie clare. O asemenea problemă nu trebuie transformată într-o dispută politică. Eu consider că toată suflarea românească își dorește construirea acestei catedrale, care a fost argumentată foarte bine de dumneavoastră, domnule președinte. Dar, dacă este să punem cărțile pe față, știți că problema care este, de ce să nu recunoaștem, este legată de amplasamentul ei.

Eu nu vin cu o opinie personală, e o problemă de arhitectură, de mediu și tot felul de altul probleme, de aceea era bine să fie aici și reprezentantul Guvernului și toți cei interesați.

Deci, în concluzie, vreau să spun, și din partea grupului parlamentar, cred că și din partea a numeroși cetățeni români: nu se pune problema și nu se transformă în dispută politică construirea Catedralei Mântuirii Neamului. Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat, domnule coleg, pentru această precizare, într-adevăr, de bună-credință și de bună simțire și de bun român.

La titlul legii, dacă sunt obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La art. 1? Domnul președinte Oltean.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Profit de faptul că vin să susțin un amendament al Comisiei pentru cultură și să spun că întotdeauna am apreciat rigoarea juridică a domnului deputat Bolcaș, dar domnia sa făcut de la acest microfon ceea ce a condamnat prin cuvântul domniei sale.

La art. 1 alin. 2, domnule președinte, în textul legii se spune că: "Fondurile destinate construirii Catedralei Mântuirii Neamului vor fi finanțate..." și textul curge. Comisia pentru cultură propune eliminarea expresiei "vor fi finanțate" și înlocuită cu expresia "se asigură". Apreciez că o asemenea expresie este mult mai apropiată de text, mai coerentă și exprimă mai exact fondul problemei. De aceea, aș propune plenului Camerei să fie de acord cu înlocuirea expresiei inițiale. Și textul curge în continuare.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Este corect și din punct de vedere financiar.

Supun votului dumneavoastră, la alin. 2, acest amendament.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun art. 1, în ansamblu, votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Și majoritatea pentru, nici un vot contra.

La art. 2, dacă sunt obiecțiuni sau amendamente? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La art. 3, dacă sunt amendamente sau obiecțiuni? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La art. 4, dacă sunt observații, amendamente? Domnul președinte Ioan Oltean.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte, în opinia mea, și constat că și în opinia Comisiei pentru cultură, dar în opinia Consiliului Legislativ, art. 4 nu-și mai găsește locul în acest act normativ, pentru că legea vine și soluționează și de fapt și de drept problema terenului pus în discuție. De aceea, eu aș propune eliminarea art. 4 din corpul legii, urmând ca, pe urmă, Guvernul să abroge această hotărâre, pentru a nu fi pus în situația de a avea două acte normative cu o putere juridică diferită și care reglementează, de fapt, același lucru.

Deci, propun eliminarea art. 4 din lege.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul președinte Ion Neagu, din partea Comisiei juridice, comisie care a avizat proiectul în forma venită de la Senat.

 
   

Domnul Ion Neagu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

De mult, în drept, funcționează un raționament: "A fortiori" iar modalitatea "A majori ad minus", care ne spune că cine poate mai mult, poate și mai puțin. În cazul de față, pentru calitatea și aplicarea corectă a acestei legi, vă rog să rețineți textul ce v-a fost comunicat în urma avizului dat de Comisia juridică. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Doriți să mai interveniți? Vă rog să o faceți în limita timpilor propuși de către dumneavoastră.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte, am să fiu foarte scurt.

Deci, eu subscriu întru totul celor afirmate de către domnul profesor Neagu cine poate mult, poate și puțin, invers, din păcate, nu e valabil dar, în opinia mea, eliminarea acestui articol ar elimina orice fel de confuzie legată de existența a două acte normative. Pentru că noi nu abrogăm hotărârea respectivă, noi doar o modificăm, hotărârea, în sine, rămâne în continuare un act normativ valabil, care reglementează aceeași situație juridică.

Or, nu cred că putem fi în posesia a două acte normative cu putere diferite: o lege și o hotărâre judecătorească, care reglementează aceeași stare de fapt și de drept. De aceea, cred că eliminarea acestui articol ar crea posibilitatea Guvernului să abroge hotărârea și să fim doar în posesia acestui act normativ. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ați ascultat și argumentele pro și argumentele contra propunerii de eliminare a art. 4, făcute de domnul președinte Ioan Oltean.

Cine este pentru eliminarea art. 4, făcută de domnul președinte Ioan Oltean? Stimați colegi, vă rog să participați alături de noi, prezidiu și comisie, la dezbatere!

 
     

Domnul Ioan Oltean:

Aș dori să fac o precizare pe care am uitat-o mai devreme.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Păi, eram în timpul votului.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Totuși, trebuie să o spun. Observ o anumită lipsă de interes, nu este numai amendamentul meu, este și amendamentul Comisiei pentru cultură eliminarea art. 4, de aceea aș vrea să fie în deplină cunoștință de cauză colegii noștri și a nu fi deranjați de starea de dezinteres pe care o au în momentul acesta.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Árpád Márton dorește să intervină și dânsul.

 
   

Domnul Francisc Árpád Márton:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Mie îmi pare rău că se dezbate o astfel de lege cu atât de multe imperfecțiuni în textul ei, din punct de vedere juridic, lucruri care nu-și au rostul și, pur și simplu, ne facem de râs, cum este și acest art. 4. E adevărat, cine poate mai mult, poate și mai puțin, totuși, să instituim acest procedeu, de a modifica o hotărâre de Guvern, printr-o lege..., credeți-mă..., știți și dumneavoastră.

Mai mult, ceea ce ați votat la art. 1 alin. 3, iarăși, este neconstituțional, este contrar Cartei Europene a Autonomiei Locale și este un text care nu are ce căuta într-o lege. Forma care se dorește să fie votată este inacceptabilă, pentru orice deputat care se stimează cât de cât.

Eu vă rog ori să reformulați, așa cum a propus Comisia de cultură, ori să eliminați măcar acest art. 4.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Domnul președinte Neagu mai are o observație de tehnică legislativă la anexa care vine după art. 4. Nu am socotit, vă spun, aprobat art. 4, până nu încheiem discuția. Aveți cuvântul la anexă, domnule președinte.

 
   

Domnul Ion Neagu:

Domnule președinte și stimați colegi,

Trebuie să existe o simetrie între titlul legii și anexă. În anexă se spune: "Anexă la Legea pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului" și trebuie să schimbăm această titulatură și să spunem: "La Legea privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului". Și o să avem simetrie între titlul legii și anexă. Vă rog să fiți de acord. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Da, este, practic, o corectură, urmare a unei erori materiale.

Supun, întâi, votului, propunerea domnului Ioan Oltean și a Comisiei, am înțeles, de eliminare a art. 4.

Cine este pentru? Domnule Neagu, vă rog, mergeți în bancă, nu este sesizată Comisia juridică!

(Mergând spre sală, domnul Ion Neagu ridică mâna să voteze.)

 
     

Domnul Ioan Oltean (din loja comisiei):

Și domnul Neagu a votat pentru!

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Nu, nu, nu! Votul se exprimă cu fața, ca să fiu convins că nu este în eroare!

Deci, 9 voturi pentru eliminarea art. 4.

Împotrivă? (Domnul deputat Ion Neagu votează împotrivă.) O largă majoritate, evident.

Cine este pentru art. 4?

Dacă sunt voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri?

Cu 3 voturi împotrivă, o abținere și larga majoritate a celor prezenți s-a votat pentru.

La titlul anexei, supun totuși votului dumneavoastră corectarea acestuia, potrivit titlului legii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt?

Abțineri?

Unanimitate.

Am parcurs textele acestui proiect de lege.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă (amânarea votului final).  

Stimați colegi,

Se apropie votul final și, pentru că văd că mai sunt de venit colegi, vă propun să luăm în discuție și pct. 17, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă.

Comisia juridică, este în stare de a fi discutat pct. 17?

     

Domnul Florin Iordache (din sală):

Da.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Suntem în procedură de urgență. Îi dau cuvântul domnului Florin Iordache, pentru a propune timpii de dezbatere. E vorba de aprobarea Ordonanței de urgență pentru modificarea Codului de Procedură Civilă.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Vă propun ca timp total de dezbatere 5 minute, câte 1 minut pentru fiecare intervenție.

Vreau să vă spun că acest act normativ a fost dezbătut în cadrul Comisiei juridice, de disciplină și imunități. Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat. Consiliul Legislativ a avizat favorabil acest proiect de lege. Iar membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități propun plenului Camerei Deputaților să fie dezbătut în forma adoptată de Senat.

Acest proiect de lege face parte din categoria legilor organice.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu timpii de dezbatere propuși?

E cineva împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la dezbaterea textului acestui proiect.

La titlul Legii pentru aprobarea Ordonanței nr. 65/2004, dacă aveți obiecțiuni la forma Senatului? Nu.

Votat în unanimitate.

Preambulul articolului unic? Votat în unanimitate.

Linioara articolului unic, care prevede modificare alin. 1, 2 și 3 de la art. I, dacă aveți obiecțiuni la forma Senatului? Nu.

Votat în unanimitate.

Trecem la ordonanța de urgență.

La titlul acesteia, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Preambulul ordonanței, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Art. I, preambul? Votat în unanimitate.

Pct. 1 și 2? Votate în unanimitate.

Pct. 3, 4, 5? Votate în unanimitate.

Art. II? Votat în unanimitate.

Am parcurs textele proiectului de lege și al ordonanței, vom supune proiectul de lege de aprobare votului final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusive (amânarea votului final).  

Mai există pct. 18 în procedură de urgență și v-aș ruga să-l luăm și pe acesta în dezbatere, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2004.

Timpi de dezbatere, Comisia pentru agricultură?

   

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate și stimați colegi,

Stimați invitați,

Comisia noastră a fost sesizată spre dezbatere cu acest proiect de lege în procedură de urgență, l-am analizat în cadrul comisiei și s-a întocmit raportul pe care îl supunem astăzi în discuție.

Proiectul face parte din categoria legilor ordinare, a fost aprobat în unanimitate, în ședința din 5.10.2004 și este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Propunem 15 minute pentru dezbaterea pe ansamblu și 1 minut pe intervenție. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu acești timpi de dezbatere? Mulțumesc.

Trecem la dezbaterea textelor proiectului.

La titlul legii, în formula adoptată de Senat, dacă aveți obiecțiuni? Votat în unanimitate.

Cuprinsul articolul unic. Urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 1. Domnul Nicolescu mai dorește să facă încă o precizare.

 
   

Domnul Mihai Nicolescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Propun ca articolul unic să rămână în forma inițială, deci, varianta inițială. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Aceasta însemnând că nu mai faceți nici un amendament, nici la pct. 2?

Stimați colegi,

Domnul Nicolescu se referă, în realitate, la amendamentul nr. 2. Neexistând, așadar, obiecțiuni la preambulul articolului unic, vă rog să constatăm că a fost votat în unanimitate.

La pct. 1, dacă aveți obiecțiuni la forma Senatului? Votată forma inițială.

La pct. 2, cel cu privire la alin. 2 al art. 2 și care este și obiect al amendamentului nr. 2, există o intervenție din partea domnului Nicolescu. Poftiți.

 
   

Domnul Mihai Nicolescu:

Propun să rămână pe varianta menționată în ordonanță, cererile solicitanților sprijinului să meargă până la data de "15 decembrie 2004". Pentru că în varianta Senatului se spune numai "15 decembrie", fără precizarea anului. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Deci, susțineți amendamentul?

 
   

Domnul Mihai Nicolescu:

Da, susținem amendamentul.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

"15 decembrie 2004"?

 
   

Domnul Mihai Nicolescu:

"15 decembrie 2004", sigur.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Păi, nu mai trebuia să... Ați vrut să întăriți.

 
   

Domnul Mihai Nicolescu:

Deci, am spus că în varianta Senatului...

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Că este o omisiune în textul Senatului și că în amendamentul dumneavoastră spuneți "15 decembrie 2004"?

 
   

Domnul Mihai Nicolescu:

Exact.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Când ați intervenit, eu am crezut că vreți să faceți o altă precizare la amendament.

 
   

Domnul Mihai Nicolescu:

Nu, nu, nu! Susținem varianta Camerei. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Varianta comisiei.

 
   

Domnul Mihai Nicolescu:

Varianta comisiei, scuzați, și care este și variantă prezentată în ordonanță.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Deci, la pct. 2, dacă aveți obiecțiuni, stimați colegi, la amendamentul nr. 2? Votat în unanimitate amendamentul, modificat alin. 2 al art. 2, în sensul: "15 decembrie 2004", ca să fie clar.

Pct. 3, dacă aveți obiecțiuni? Votat în unanimitate.

Pct. 4, cu privire la titlul Anexei nr.1. B? Votat în unanimitate.

La Anexa nr. 1.A. Inițiatorul, există și o Anexă nr. 1? Păi, 1.A și 1.B este atunci când există și 1. Bine.

La Anexa nr. 1.A nu există nici o obiecție, votată în formula inițatorului.

La Anexa nr. 1.B? Ea a fost modificată potrivit pct. 4, pe care l-am adoptat.

De asemenea, tot la Anexa nr. 1.B, urmăriți pct. 5 din proiectul de lege.

Dacă aveți obiecțiuni? Admis pct. 5 și modificată Anexa nr. 1.B în mod corespunzător.

Dacă aveți obiecțiuni la Anexa nr. 2? Votată în unanimitate.

La Anexa nr. 3, dacă aveți obiecțiuni? Votată în unanimitate.

Anexa nr. 4? Votată în unanimitate.

Anexa nr. 5? Votată în unanimitate.

Anexa nr. 6? votată în unanimitate.

Am parcurs textele acestui proiect, urmează să-l supunem votului final.

Invit încă o dată pe toți colegii în sală și rog liderii grupurilor parlamentare să-și invite colegii, pentru a nu trebui să facem apel nominal.

 
  Supunerea la votul final:  

- După pauză -

   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

V-aș ruga să urmăriți lista votului final pentru ziua de astăzi. De fapt, sunt proiectele pe care le-am adoptat pe texte în cursul acestei zile.

 
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2004 pentru ratificarea Protocolului Adițional la Scrisoarea de Înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 17 septembrie 2004 (adoptat);

Primul este Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2004 pentru ratificarea Protocolului Adițional la Scrisoarea de Înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 17 septembrie 2004. Lege cu caracter ordinar.

Cine este pentru?

Dacă sunt voturi împotrivă.

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți

  Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române (adoptat);

Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române. Lege cu caracter organic.

Cine este pentru?

Dacă sunt voturi contra.

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (adoptat);

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România. Lege cu caracter organic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice (adoptat);

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice. Lege cu caracter ordinar.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ (adoptată);

Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ. Lege cu caracter organic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă.

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

  Propunere legislativă privind înființarea comunei Perșinari, județul Dâmbovița (amânat votul);

Propunerea Legislativă privind înființarea comunei Perșinari, județul Dâmbovița.

O intervenție de procedură a reprezentantului Guvernului.

   

Domnul Mircea Alexandru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Reiau și susțin încă odată că această propunere legislativă se regăsește în proiectul de lege care deja este în procedură la Guvern. V-aș propune să o retragem și să fie inclusă în textul legii care se adoptă de către Guvern. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră amânarea votului în acest caz.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Amânat votul.

 
  Proiectul de Lege privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice (adoptat);

Proiectul de Lege privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice. Lege cu caracter ordinar.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor (adoptat);

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activității de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor. Lege cu caracter ordinar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului (adoptat);

Proiectul de Lege privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Domnul Leonăchescu dorește să explice votul Partidului România Mare.

Și apoi domnul Ioan Oltean și domnul Avramescu doresc să explice votul Partidului Democrat și al Partidului Național Liberal.

Aveți cuvântul, domnule Leonăchescu.

   

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Votul nostru de astăzi reprezintă practic o proiecție în istorie.

Ne doream de foarte multă vreme o catedrală care să se vadă de la mari distanțe, să aducă aminte tot timpul că ne-am structurat pe o idee majoră, ale cărei valențe nu au fost epuizate.

În toate colectivitățile umane, catedralele, bisericile au fost amplasate în centru, și către ele s-au îndreptat privirile membrilor comunităților respective.

La Strasbourg, catedrala a cărei săgeată se ridică la 142 de metri se vede de la mari depărtări și de oriunde ai veni, pe orice magistrală spre Strasbourg, vezi catedrala în ax.

Este o tradiție creștină europeană la realizarea căreia noi am întârziat puțin. De altfel, nu avem de făcut observații majore pe amplasament. Nu au cum să fie făcute asemenea observații pentru că alături, în necropola de la Bellu, este istorie pură, iar vizavi este o altă construcție, și anume o moschee. De ce am greși noi amplasând acolo, aproape de centrul istoric al orașului, Catedrala Mântuirii Neamului?

Iată de ce Partidul România Mare a votat din convingere profundă că acest mare obiectiv, care trebuia să existe de foarte multă vreme, este amplasat acolo unde trebuie, pentru ca oricare dintre noi care vine spre București să știe că în centrul Bucureștiului există un obiectiv care ne-a structurat spiritual - această catedrală.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Am uitat să votăm două proiecte. Oricum, nu întrerupem dezbaterile aici, dar vă rog să nu părăsiți sala, pentru că sunt proiectele pe care le-a adoptat la pct.17 și 18 și nu au fost înscrise pe lista de vot final.

Aveți cuvântul, domnule Oltean, și îmi cer scuze că v-am întrerupt.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Îngăduiți-mi ca de data aceasta să exprim un punct de vedere al Grupului parlamentar al Partidului Democrat.

Votul pentru acest act normativ vine să înlăture orice fel de suspiciune, orice fel de interpretare greșită, în sensul că Partidul Democrat nu ar susține necesitatea și oportunitatea acestui edificiu religios.

Partidul Democrat consideră că este necesar ca astăzi Patriarhia Română să dea curs acestei necesități istorice de a se construi Catedrala Mântuirii Neamului. Partidul Democrat, însă, a apreciat ca fiind nefericit amplasamentul ales pentru această maiestuoasă catedrală, dar niciodată nu s-a opus și nu a precizat că ar fi împotriva unui asemenea demers. Dimpotrivă, sunt absolut convins, domnule președinte și stimați colegi, că viitoarea guvernare, care nu poate fi decât Alianța "Dreptate și Adevăr", va susține realizarea acestui edificiu religios într-un termen mult mai scurt și cu resurse financiare puse la dispoziție chiar de către Guvernul României, ca să fie pe deplin cunoscut că Alianța și Partidul Democrat, în speță, nu s-au opus și nu se vor opune construcției acestei catedrale.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule coleg.

Domnul Lucian Avramescu, din partea Partidului Național Liberal.

Am făcut o eroare materială și artistică. Lucian Avramescu este un distins poet. Domnul Constantin Avramescu este colegul nostru, care nu are barbă și să înțeleg că nici nu pune bărbi.

 
   

Domnul Constantin-Gheorghe Avramescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal a votat din toată inima construirea Catedralei Mântuirii Neamului, considerând-o că este o necesitate absolută legată atât de trecutul nostru, cât și de ceea ce vrem să fim în viitor. Rămânem însă cu regretul că nu s-au respectat procedurile parlamentare, și a nu le respecta într-un caz poate să ducă la abuzuri și în alte situații, pentru că s-a creat precedentul.

Ne pare rău că a existat tendința de a transforma așa ceva într-o dispută politică, pentru că pe toți românii ortodocși ne leagă această religie, și rămânem cu regretul că în legătură cu amplasamentul, față de care știm cu toții că sunt opinii diferite, iar eu nu pledez pentru un amplasament sau altul, dar sunt opinii diferite, și acesta ar fi trebuit supus unei dezbateri mai largi, pentru ca hotărârea să fie sprijinită în armonie, de toată suflarea ortodoxă română.

Nu trebuie și nu este voie ca o asemenea construcție, undeva, în spate, să aibă niște nemulțumiri, niște regrete sau ceea este mai vreți dumneavoastră în plus.

Încă odată vă spunem: am votat cu entuziasm, dar ținem la aceste obiecții.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Marton Arpad înțeleg că dorește și dumnealui să explice votul UDMR-ului.

 
   

Domnul Márton Árpád Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Uniunea Democrată Maghiară din România este convinsă că fiecare comunitate trebuie să decidă ea însăși asupra acelor probleme care o privesc; în cazul de față, dacă să se construiasă o biserică și unde să se construiască această biserică. Din această cauză nu am votat împotriva unui text de lege cu care nu suntem de acord.

Nu suntem de acord pentru că alin.3 al art.1 este neconstituțional și este contrar unor convenții la care noi suntem parte. Atentează grav la autonomia locală.

Nu suntem de acord cu acest început de a modifica hotărâri de guvern prin lege.

Noi am mai propus câteva lucruri pentru modificarea acestei legi - de formulare mai atentă, juridică a alin.1 al acestui articol, de a include o specificare clară asupra modului cum să apară în bugetul de stat, la vedere, suma care va fi acordată acestei construcții, pentru a elimina toate suspiciunile.

Totodată, prin votul nostru trebuie să ne exprimăm speranța că această construcție importantă nu va fi realizată în defavoarea construcției altor biserici a altor rituri, din România.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Vă mărturisesc că este una dintre zilele cele mai frumoase și unul dintre momentele cele mai frumoase ale prezidențiatului meu, să aud unite toate forțele politice, să aud glasul minorității maghiare unit, în dorința de a realiza o catedrală care să ne reprezinte și care să dăinuie în timpuri, așa cum au dăinuit de veacuri bisericile înălțate de voievozii noștri.

Dați-mi voie acum să supun votului dumneavoastră și ultimele proiecte.

 
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă (adoptat);

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă. Lege cu caracter organic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă.

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusive (adoptat).

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane de lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafața de teren arabil de până la 5 ha inclusiv. Lege cu caracter ordinar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă.

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:  

Dati-mi voie sa va prezint nota cu legile depuse pentru sesizarea Curtii Constitutionale:

 • Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.194/2002 privind regimul strainilor în România;
 • Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.75/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.60/2001 privind achizitiile publice;
 • Legea privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 • Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzator desfasurarii activitatilor de eliberare si evidenta a cartilor de identitate, actelor de stare civila, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor;
 • Legea privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului;
 • Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.65/2004 pentru modificarea Codului de procedura civila;
 • Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pâna la 5 ha inclusiv.

Cu aceasta, declar închisa sedinta de astazi.

Va doresc activitate fructuoasa în teritoriu. Ne revedem luni.

Va multumesc foarte mult pentru participare.

     

Ședința s-a încheiat la ora 12,40.

 
       

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 6 decembrie 2021, 11:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro