Plen
Ședința Camerei Deputaților din 21 octombrie 2004
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.144/28-10-2004

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 21-10-2004 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 21 octombrie 2004

4. Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 509/2004

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române. Suntem în procedură de urgență.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, domnule Virgil Popescu, vă rog să propuneți timpii de dezbatere și foarte pe scurt și obiectul proiectului.

Domnul Virgil Popescu:

Domnule președinte,

Proiectul de lege enunțat face parte din categoria legilor organice. Consiliul Legislativ, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități au avizat favorabil proiectul de lege, cu câteva amendamente care conțin câteva reformulări ale prevederilor principale din Legea Jandarmeriei. Propun pentru dezbatere 10 minute, câte un minut pentru fiecare intervenție.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această repartizare a timpilor de dezbatere.

E cineva împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la dezbaterea proiectului. Vreau, în prealabil, să întreb comisia dacă raportul din 15 septembrie a suportat modificări?

V-aș ruga, stimați colegi, să urmăriți în paralel textul proiectului de lege, în forma care ni s-a prezentat, și raportul comisiei.

La titlu, comisia n-a avut amendamente. Dacă aveți observații? Votat în unanimitate.

Art.1, 2 și 3 comisia n-a avut observații. Dacă aveți dumneavoastră? Votat în unanimitate.

Titlul Capitolului II. Votat în unanimitate.

Art.4. Votat în unanimitate.

La art.5 urmăriți, vă rog, amendamentul 1 al comisiei. Dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.6 urmăriți amendamentul nou. Vă rog să urmăriți amendamentul 2. Admis amendamentul, se introduce acest text, restul celor 5 alineate de la art.6 urmează a fi adoptate în formula inițială.

La art.7 urmăriți amendamentul 3. Votat amendamentul 3, modificat art.7.

La art.8 nu sunt amendamente. Nici dumneavoastră nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La art.9 urmăriți amendamentul 4. Admis amendamentul 4, modificat art.9.

La art.10 alin. 1, amendamentul 5. Admis amendamentul, modificat art.10.

La alin.2 de la art.10 n-au fost amendamente. Dacă nu aveți obiecțiuni, se adoptă textul inițial.

La alin.3 urmăriți amendamentul 6. Admis amendamentul, modificat alin.3.

La alin.4 de la art.10 nu sunt obiecțiuni. Adoptat textul inițial.

La art.11 urmăriți amendamentul 7. Adoptat amendamentul, modificat textul.

La art.12 și 13 nu au fost amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Votate în formula inițială.

La art.14 urmăriți amendamentul 8. Adoptat. Modificat textul.

La art.15 urmăriți amendamentul 9. El vizează doar alin.3. Admis amendamentul 9, modificat alin.3 din art.15. Restul alineatelor rămân în formula inițială.

La art.16 urmăriți amendamentul 10. Admis amendamentul, modificat art.16.

Art.17 amendamentul 11. Admis, modificat textul.

La art.18 urmăriți amendamentul 12. Admis amendamentul, modificat art.18, doar în ceea ce privește alin.1. Alin.2 rămâne în formularea inițială.

Titlul Capitolului III. Admis în formula inițială.

La art.19 înțeleg că sunt...

Da, poftiți, domnule deputat.

Domnul Ion Oltei:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

La art.19 lit.e) am avut un amendament respins și de aceea vă propun să-l modificăm, în sensul că "execută, pe baza planurilor de cooperare, misiuni de menținere a ordinii publice pentru prevenirea, descoperirea infracțiunilor în stațiuni montane, pe trasee turistice din zona acestora, precum și pe litoralul Mării Negre, în Delta Dunării ori în stațiuni balneare sau în alte zone de interes operativ."

Deci ca să nu se dea impresia că subordonăm Jandarmeria Poliției, vă propun această variantă.

Domnul Valer Dorneanu:

Eliminarea sintagmei "la solicitarea Inspectoratului General al Poliției Române", da?

Domnul Ion Oltei:

Și vă mai propun introducerea unui alineat 3 la art.19, având în vedere modificările care s-au făcut, care să aibă următorul conținut: "Jandarmeria Română răspunde solicitării magistratului de a participa, împreună cu acesta, la efectuarea unor acte procedurale."

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc. Vă rog să depuneți amendamentul.

Domnule ministru, aveți o observație? Poftiți.

Domnul Mircea Alexandru (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Absolut de acord cu acest amendament, cu o mică corectură, dacă îmi permiteți, deci "execută", se scoate sintagma "la solicitarea Inspectoratului General al Poliție Române", dar se adaugă "pe baza planurilor de cooperare". Lit.e) sună: "execută, pe baza planurilor de cooperare, misiuni de menținere a ordinii publice" și textul curge până la final, inclusiv cu schimbarea "..

Domnul Valer Dorneanu:

S-a înțeles, dar dacă tot ați venit aici, spuneți-mi la ce planuri de cooperare se referă?

Domnul Mircea Alexandru:

Deci "planurile de cooperare" se stabilesc de ministrul administrației și internelor, conform Legii Ordonanței Guvernului nr.63.

Domnul Valer Dorneanu:

Rezultă acest lucru din textul acestei legi?

Domnul Mircea Alexandru:

În textul acestei legi nu, dar planurile de cooperare fiind legate de componenta de ordine publică, aceasta se regăsește în Ordonanța Guvernului nr. 63 de organizare a Ministerului Administrației și Internelor.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi, atunci trebuie să faceți referire la ce planuri, unde se regăsesc ele. De aceea v-am întrebat dacă se vorbește undeva în textul acestei legi de planurile de cooperare. Altminteri trebuie să completăm....."planurile de cooperare....

Domnul Mircea Alexandru:

...aprobate de ministrul administrației și internelor" și, atunci completăm.

Domnul Valer Dorneanu:

"Întocmite" sau "aprobate". Așa e în lege?

Domnul Mircea Alexandru:

Așa adăugăm acum, ca să completăm legea și mai bine. Deci "execută, pe baza planurilor de cooperare aprobate de ministrul administrației și internelor, misiuni de menținere a ordinii publice" și textul curge.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule ministru, vă rog, în legea-cadru, unde se vorbește de faptul că ministrul aprobă sau întocmește planurile de cooperare, cum se spune acolo? Ministrul le aprobă, le întocmește, le adoptă, luați textul din lege, că suntem legiuitorii...

Domnul Mircea Alexandru:

Le aprobă.

Domnul Valer Dorneanu:

Bun.

Stimați colegi,

Așadar, la art.19, pentru alin.1 urmăriți amendamentul 13, care va fi reformulat așa cum a propus Comisia pentru apărare și a fost de acord domnul secretar de stat: "execută, pe baza planurilor de cooperare aprobate de ministrul administrației și internelor, misiuni..." și se adaugă, "alte zone de interes operativ." Dacă aveți obiecțiuni? Adoptat alin.1 în această formulare care vizează exclusiv lit.e), celelalte litere din alin.1 rămânând în forma inițială, mai puțin lit.g), care rămâne și ea modificată, potrivit amendamentului 13. Comisia, lit.g) de la amendamentul 13 rămâne așa cum ați spus dumneavoastră? Așadar, la art.19 alin.1, lit.e) am votat-o cum au propus cele două părți, comisia și ministerul, iar lit.g), neavând obiecțiuni la amendamentul comisiei, va avea alcătuirea din amendamentul 13 pag.7.

La alin.2, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat textul inițial. După alin.2 ați ascultat textul pe care comisia vi l-a prezentat și l-a prezentat și în scris.

Dacă sunteți de acord? Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.20 alin.1 urmăriți amendamentul 14. Admis, modificat alin.1.

La alin.2 din art.20 amendament 15. Admis amendamentul, modificat textul.

Art.21. Nu sunt amendamente. Votat textul inițial.

Art.22 urmăriți amendamentul 16. Admis amendamentul, modificat art.22.

Titlul Capitolului IV. Adoptat în unanimitate.

Art.23 alin.1. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia n-a avut. Votat în unanimitate în forma inițială.

La alin.2 urmăriți amendamentul 17. Admis amendamentul 17, modificat alin.2.

De la alin.3 la 6, comisia n-a mai avut obiecțiuni, nici amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nu sunt. Votate în unanimitate în formula inițială.

Art.24 urmăriți amendamentul 18. Votat în unanimitate.

Art.25, 26. Dacă sunt obiecțiuni? Comisia n-a avut amendamente. Votate în formula inițială.

Titlul Capitolului V. Votat în unanimitate.

Art.27 urmăriți amendamentul 19. El vizează în exclusivitate lit.f) de la alin.2. Pentru restul textelor, comisia nu are amendamente.

Votat art.27, în alcătuirea rezultată din modificarea alin.2 lit.f), restul textului rămâne în formula inițială.

Art.28. votată forma inițială.

Art.29, urmăriți amendamentul 20. Votat amendamentul, modificat în acel loc, la lit.b), art.29.

Art.30, 31, 32, 33. Comisia nu are amendamente. Votate în formula inițială.

Art.34 amendament 21. Admis amendamentul, modificat art.34 la alin.1, restul rămâne în forma inițială.

Art.35, 36, 37, 38, 39, 40. Dacă sunt obiecțiuni la vreunul din acestea? Nu sunt. Votate în formula inițială.

Art.41 urmăriți amendamentul 22. Votat amendamentul, modificat art.41 numai la alin.2.

Art.42, 43, 44, 45. Votate în formula inițială.

Titlul Capitolului VI. Votat în unanimitate.

La art.46 urmăriți amendamentul 23 pentru alin.1. Votat amendamentul, modificat alin.1.

La art.46 alin.2, urmăriți amendamentul 24. Votat amendamentul, modificat și alin.2 de la art.46.

Art.47 amendamentul 25. Votat amendamentul, modificat art.47.

Art.48 amendamentul 26. Admis amendamentul, modificat art.48.

Art.49 nu sunt amendamente. Votat textul inițial.

Art.50 amendament 27. Admis amendamentul, modificat lit.b) de la art.50, restul textelor rămân în formula inițială.

Art.51. Votat în formula inițială.

Art.52 amendamentul 28 pentru alin.1. Admis amendamentul, modificat alin.1.

La alin.2 de la art.52, dacă aveți obiecțiuni? Votat textul inițial.

Alin.3 urmăriți amendamentul 29. Admis amendamentul, modificat și alin.3 de la art.52.

Titlul Capitolului VII. Votat în unanimitate.

Art.53, 54. Votate în formula inițială.

Art.55, urmăriți amendamentul 30. Votat, modificat articolul.

Art.56. Nu sunt amendamente. Votat textul inițial.

Art.57 amendament 31. Admis, modificat art.57.

Art.58, 59, 60, care este și ultimul. Nu sunt obiecțiuni. N-au fost nici amendamente, votate toate în formula inițială. Vă rog să constatați că am parcurs textele acestui proiect de lege.

Domnul președinte Răzvan Ionescu dorește să intervină.

Domnul Răzvan Ionescu:

Domnule președinte, îmi cer scuze, cu permisiunea dumneavoastră și a colegilor, aș vrea să ne întoarcem puțin la art.11.

În textul inițial se spune că "Gruparea de jandarmi mobilă funcționează în subordinea Inspectoratului de jandarmi județean, ca structură destinată organizării și executării misiunilor de restabilire a ordinii publice". Noi nu avem resurse în momentul de față pentru a înființa grupări de jandarmi mobile la nivelul fiecărui județ. De aceea, textul pe care vi-l propun este: "Gruparea de jandarmi mobilă funcționează în subordinea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române", astfel încât, aceste grupări vor fi înființate la nivel zonal, pentru 3-4 județe.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Sunteți de acord cu inițiatorul?

Domnule ministru, vă rog?

 

Domnul Mircea Alexandru:

Da.

Domnul Valer Dorneanu:

Bun. Revenim la art.11 și la amendamentul 7.

Domnule Răzvan Ionescu, textul operează, propunerea dumneavoastră operează pe amendament, nu pe textul din lege, pentru că restul rămâne "în zona de responsabilitate teritorială".

Vă rog să reveniți, așadar, la amendamentul 7. Cu privire la art.11, gruparea de jandarmi mobilă funcționează nu în subordinea Inspectoratului de Jandarmi Județean, ci în subordinea Inspectoratului General.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă mai sunt totuși alte intervenții? Nu sunt. Vom supune proiectul de lege votului final de astăzi.

Pentru că mi se semnalează o prezență mică pentru ambiția de a avea vot final, vreau să vă rog să vă avertizați toți colegii că la ora 12 vom face apel nominal, cu toate consecințele de rigoare, dacă nu avem cvorum pentru vot.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 17:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro