Plen
Ședința Camerei Deputaților din 21 octombrie 2004
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.144/28-10-2004

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 21-10-2004 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 21 octombrie 2004

5. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în Român (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 584/2004

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Pct.5. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, domnul președinte Răzvan Ionescu, vă rog să propuneți timpii de dezbatere.

Domnul Răzvan Ionescu:

În conformitate cu prevederile art.89 și art.107 din Regulamentul Camerei Deputaților, cu modificările și completările intervenite prin hotărârea Camerei, Comisia pentru apărare a fost sesizată spre dezbatere și avizare în fond în procedură de urgență cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor din România.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil acest proiect de lege ce are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanței de urgență privind regimul străinilor din România în scopul armonizării legislației naționale cu cea europeană, precum și a identificării unor soluții noi la problemele generate de specificul evoluției fenomenului migraționist.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. La lucrările comisiei au participat în calitate de invitați reprezentanți ai Ministerului Administrației și Internelor. Senatul a adoptat acest proiect de lege în 23 septembrie 2004.

În urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi pentru, comisia a hotărât să supună proiectul de lege plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare, cu amendamentele cuprinse în raport.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu timpii de dezbatere? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la dezbaterea proiectului, urmăriți în paralel proiectul de lege și raportul Comisiei pentru apărare.

Titlul legii, în forma adoptată de Senat. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia n-a avut. Votat în unanimitate.

Preambulul articolului unic. Votat în unanimitate.

Pct.1, 2, 3, votate în unanimitate.

Pct.4, 5, 6 din legea de modificare. Votate în unanimitate.

Pct.7, 8, 9, 10, 11. Votate în unanimitate.

Pct.12 și 13. Votate în unanimitate.

La pct.14, cel cu privire la art.43 lit.c) din legea de bază, comisia are amendament 1. Dacă aveți obiecțiuni la amendament? Nu. Votat amendamentul, modificat pct.14.

La pct.15 nu sunt obiecțiuni. Votat în formula Senatului.

La pct.16, care privește art.46 alin.1, urmăriți amendamentul 2. Admis amendamentul, modificat pct.16.

Pct.17 urmăriți amendamentul 3. Admis amendamentul, modificat pct.17.

Pct.18, 19, 20, Votate în unanimitate.

Pct.21, 23, 24. Votate în unanimitate.

La pct.25 care privește art.55, urmăriți amendamentul 4.

Admis amendamentul, modificat pct. 25.

Pct. 26. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formula Senatului.

La pct. 27. Aveți cuvântul domnule, Virgil Popescu, sau cineva din comisie, cine dorește.

Urmăriți pct. 27, stimați colegi!

Domnul Virgil Popescu:

Pentru art. 63 alin. 2 lit. a) pct. 2, avem o reformulare pe care vrem s-o propunem plenului Camerei Deputaților, pentru o mai bună exprimare și, de fapt, o actualizare a exprimării privind salariul minim brut pe țară.

Domnul Valer Dorneanu:

Stasți puțin! Deci, la pct.28, alin.2.

Domnul Virgil Popescu:

Da. 28.

Domnul Valer Dorneanu:

Pct.27. Dacă sunt obiecțiuni. Nu. Votat în formula Senatului.

La pct.28, alin.2, litera ?

Domnul Virgil Popescu:

Da. Lit.a), pct.2. În loc de expresia "fac dovada mijloacelor de întreținere la nivelul salariului minim pe economia națională", să fie introdusă sintagma "fac dovada mijloacelor de întreținere la nivelul salariului minim brut pe țară", expresie care este actualizată în legislația noastră.

Domnul Valer Dorneanu:

Corect. Dacă aveți obiecțiuni la această propunere.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a modificat pct.2 de la lit.a), alin.2, art.63. Mai departe!

Domnul Virgil Popescu:

Pe cale de consecință, va trebui să actualizăm această denumire la lit.b), c), d) și la art.63 alin.1.

Domnul Valer Dorneanu:

Este evident că trebuie făcută această corelare.

Supun votului dumneavoastră această propunere. Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Rog comisia împreună cu staful tehnic să facă modificarea respectivă la toate literele de la pct.28.

Domnul Virgil Popescu:

Tot la pct.28, domnule președinte, la art.63, alin.2, lit.b), pct.2, există o expresie care conduce către un pleonasm. "Declarația cetățeanului român în forma autentică din care să rezulte că aceștia conviețuiesc împreună". "Împreună" este o dublare a noțiunii de "conviețuiesc" și am propune să rămânem la "conviețuiesc". Și ștergem "împreună".

Domnul Valer Dorneanu:

Păi, e folosită foarte frecvent această sintagmă.

Domnul Virgil Popescu:

Dacă este încetățenită expresia juridică a reglementărilor, putem să lăsăm și așa.

Domnul Valer Dorneanu:

Da. Domnul Leonăchescu care e foarte riguros în aceste exprimări vă susține și atunci. Supun la vot această propunere, să se elimine termenul "împreună".

De acord? Împotrivă?

Abțineri? Unanimitate. Mulțumesc.

Pct.29. Votat în unanimitate.

Pct.30. Votat în unanimitate.

Pct.30 vizează art.69 până la art.74. Dacă sunt obiecțiuni. Nu. Votate toate în formula care s-a prezentat.

Pct.31, 32. Votate în formula inițială.

La pct.33, urmăriți amendamentul 5 de la pag.4. Admis. Modificat pct.33.

Pct.34. Votat în formula inițială.

Pct.35, urmăriți amendamentul 6. Admis amendamentul, modificat pct.35 din legea de modificare.

Pct.36, 37. Votate în formula Senatului.

Pct.38, urmăriți amendamentul 7. Admis amendamentul, modificat pct.38.

După pct.38, comisia, prin amendamentul 8 de la pag.5 propune introducerea în textul ordonanței la pct.39. Aveți obiecții? Domnul Popescu.

Domnul Virgil Popescu:

Am propus introducerea art.1301, dar datorită unei erori materiale, în urma acestei introduceri a articolului, s-a scăpat trecerea, consemnarea și a titlului pe care îl propunem la acest articol.

Domnul Valer Dorneanu:

Stați puțin că nu prea corespunde cu ce am eu aici. După pct.38, dumneavoastră, prin amendamentul 8 de la pag.5 spuneți că la articolul unic după pct.38, se introduce un punct, nou, 39, care se referă la art.87 alin.2 și 3, nu la ce spuneți dumneavoastră.

Domnul Virgil Popescu:

E mai departe ceea ce spuneți dumneavoastră.

Domnul Valer Dorneanu:

Repet, stimați colegi. După pct.38, prin amendamentul 8 de la pag.5, comisia propune un text nou, numerotat 39 în legea de modificare, care se referă la art.87 alin.2 și 3, să fie modificate.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 8. Nu.

Admis. Introdus amendamentul 8.

După amendamentul 8, de asemenea, prin amendamentul 9, comisia propune un articol nou, 1301.

Aici ați dorit să interveniți? Poftiți, domnule deputat!

Domnul Virgil Popescu:

Titlul pentru art.1301 propunem să fie "Facilitarea șederii ilegale a străinilor pe teritoriul României".

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu titlul. Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Mulțumesc.

La pct.39 dacă sunt obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate în formula inițială.

Pct.40, 41. Votate în unanimitate în formula Senatului.

Pct.42, 43. Votate în unanimitate.

Pct.44, 45, 46, 47. Votate în unanimitate.

Pct.48, 49, 50. Votate în unanimitate.

Pct.51, 52. Votate în unanimitate.

Pct.53, 54, 55, 56. Votate în unanimitate.

Amendamentul 9 cu privire la art.1301 vine după pct.56 și nu după pct.38, cum am precizat eu, greșit. Rog să se facă rectificarea în stenogramă.

Pct.57, care e și ultimul. Votat în unanimitate.

Am parcurs textele acestui proiect de lege. Vom supune acest proiect votului final.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 15:35
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro