Plen
Ședința Camerei Deputaților din 25 octombrie 2004
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.145/01-11-2004

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 25-10-2004 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 25 octombrie 2004

19. Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 657/2003

 

Domnul Constantin Niță:

  ................................................

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 550 din 14 oct.2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local.

Inițiatorul este aici? Nu este.

Comisia? Auziți că este inițiatorul. Haideți, vă rog, pe scurt.

Domnule președinte Florescu, vă rog.

Domnul Ion Florescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Eu sunt secretarul Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Domnul Constantin Niță:

Secretarul, mă iertați.

Domnul Ion Florescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În ședința din 5 octombrie, plenul Camerei Deputaților a dispus retrimiterea la comisie a propunerii legislative și a raportului comun al celor două comisii. La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, avizul Consiliului Legislativ, punctul de vedere al Guvernului.

Propunerea legislativă a fost dezbătută și avizată în fond de către Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic în ședința din 12 octombrie 2004 și respectiv 12 oct. același an, și de către Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Prezenta inițiativă legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.2 al art.2 din Legea nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii aflate în administrarea consiliilor locale sau consiliilor județene, ori în patrimoniul regiilor autonome de interes local, în sensul extinderii prevederilor acesteia și asupra spațiilor comerciale și de presări servicii situate în imobilele monumente istorice.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități propun plenului Camerei Deputaților aprobarea propunerii legislative. Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice împrumutând acest caracter de la legea propusă a fi modificată și completată.

La dezbaterea propunerii legislative a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 și 52 din Regulamentul Camerei Deputaților, doamna deputat Oana Manolescu.

La lucrările comisiilor au fost prezenți 23 de deputați din totalul de 24 membri ai Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și 21 de deputați din totalul de 23 ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

În urma dezbaterii, comisia propune admiterea cu modificări la propunerea legislativă.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Dezbateri generale, dacă dorește cineva să ia cuvântul. Vă rog, domnule deputat.

Domnul Dan Brudașcu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Proiectul de lege în sine este binevenit, având în vedere faptul că în numeroase localități din țară se întâmplă situații în care un imobil declarat monument istoric este doar parțial deținut de către instituțiile enumerate în titlul acestui proiect de lege.

În aceste condiții, este imposibil să se realizeze ceea ce își dorește fiecare dintre noi, respectiv continuarea procesului de privatizare prin achiziționarea unor asemenea imobile.

Așadar, personal salut această idee pentru că și în județul Cluj, în municipiul Cluj-Napoca există numeroase situații de această natură. Singurul lucru care mie mi se pare că a scăpat atât inițiatorului, cât și comisiei la dezbateri este precizarea clară a obligativității celui care intră în posesie prin cumpărarea unor asemenea imobile să păstreze caracteristicile avute de către monumentul istoric în cauză. Pentru că altfel, ne putem trezi în foarte scurtă vreme ca monumente istorice cu o vechime considerabilă trecute în această situație în proprietate unor persoane cu interese comerciale cât mai agresive, să-și piardă caracteristicile și din monument istoric să devină o clădire monotonă sau o clădire indiferentă sub aspectul valorilor istorice, culturale, estetice sau de altă natură.

Așadar, având în vedere această dublă scăpare vă solicit, domnule președinte, să binevoiți să propuneți plenului retrimiterea la comisie a acestui proiect de lege, având în vedere că el nu este de urgență maximă, adică aplicarea sa nu este de urgență maximă, pentru ca să se pună în valoare și această precizare.

Întrucât o să mi se poată spună că vânzarea acestor spații se poate face numai cu avizul conform al Ministerului Culturii și Cultelor, din acest aviz conform nu rezultă și obligativitatea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru că nu există în absolut în nici un alt element adiacent prevederea ca o asemenea vânzare să conducă la respectarea tuturor caracteristicilor arhitectonice de construcție etc., a unor asemenea imobile.

Având în vedere acest aspect, consider că nu se aduce prejudiciu de nici o natură ideii pe care a avut-o inițiatoarea, ci ea se completează obligatoriu cu conservarea acestor elemente care țin de identitatea culturală a imobilelor aflate în situația de a fi vândut.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Domnule Florescu, vă rog.

Domnul Ion Florescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Aspectele de genul celor discutate de domnul deputat aici, s-au ridicat și în comisie. nu s-a reglementat expres în această lege ceea ce domnul deputat solicită, avându-se în vedere evitarea unui paralelism legislativ.

Modul cum se folosesc imobilele declarate monumente istorice este reglementat de prevederile legii care reglementează monumentele istorice.

Deci, nu suntem de acord cu propunerea făcută de domnul deputat Brudașcu. Rămânem pe propunerea inițială. A mai fost o dată retrimis și cred eu că a fost suficient de bine și de mult dezbătut.

Drept pentru care propunem încă o dată adoptarea în forma și fondul prezentat.

Mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Bun. Eu sunt obligat să supun la vot cererea domnului Brudașcu.

Cine este pentru retrimiterea la comisie? 8 voturi pentru.

Împotrivă? 18 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Continuăm dezbaterea la acest proiect de lege.

La titlul legii. Comisia propune modificarea acestuia.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Dan Brudașcu:

Pentru evitarea redundanței din titlul legii dați-mi voie să vă propun eliminarea celui de-al doilea "aflate în" și înlocuirea lui prin "din patrimoniul regiilor autonome de interes local".

Domnul Constantin Niță:

Cred că putem fi de acord cu acest lucru. De acord?

Domnul Dan Brudașcu:

În aceste condiții, trebuie să se opereze și la articolul unic, aceeași modificare.

Domnul Constantin Niță:

Dar nu prea...stați așa! Ia recitiți, domnule profesor! Nu prea iese. Vorba olteanului "Ia vă rog să recitiți din nou". Nu prea...

Domnul Dan Brudașcu:

De ce să nu iasă, domnule președinte?

Domnul Constantin Niță:

Păi nu prea iese. Ia citiți un pic...

Domnul Dan Brudașcu:

"...precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes..."

Domnul Constantin Niță:

"...și a celor din..."

Da. Comisia, de acord? Toată lumea de acord. În regulă.

Cu această observație, inițiatorul nu cred că are probleme, dar nici nu este, din păcate.

Votat titlul legii, cu modificarea propusă de către domnul Brudașcu.

La articolul unic, Comisia, de asemenea, propune modificarea acestuia. Urmăriți pct.2 și pct.3 din raport. Comisia propune modificarea acestuia.

Dacă sunt observații. Nu sunt.

Adoptat în varianta comisiei.

Vom supune proiectul de lege votului final de mâine.

Stimați colegi, prima parte a programului s-a încheiat.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 1 decembrie 2021, 12:16
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro