Plen
Ședința Camerei Deputaților din 9 noiembrie 2004
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.155/15-11-2004

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
07-12-2021
06-12-2021 (comună)
06-12-2021
25-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 09-11-2004 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 9 noiembrie 2004

2. Dezbaterea Proiectului de Lege privind prevenirea și combaterea dopajului în sport (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 413/2004

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

La pct.6, Proiectul de Lege privind prevenirea și combaterea dopajului în sport. Vă rog să prezentați proiectul.

Inițiatorul proiectului, cine este?

Vă rog.

Domnul Constantin Diaconu (consilier, Autoritatea Națională de Control):

Domnule președinte,

Acest proiect de lege a fost inițiat, este un proiect care se înscrie în armonizarea legislației în domeniul sportului cu legislația comunitară și nu numai, cu legislația internațională, se înscrie în prevederile Cartei Europene privind combaterea dopajului în sport și, de asemenea, respectă Convenția Mondială Antidoping.

După cum se știe, acest flagel care, pe lângă faptul că a ajutat de-a lungul timpului și ajută în continuare o serie de sportivi să-și sporească performanțele în mod artificial, creează și grave prejudicii stării de sănătate a sportivilor care apelează la asemenea substanțe.

Legea este structurată pe două componente principale, componenta de combatere și componenta de prevenire, componente care prevăd o serie de programe de informare, și o serie de programe educative, iar componenta de combatere care prevede un set de măsuri clare care să ne permită să luptăm împotriva acestui flagel.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru învățământ? Domnul Asztalos?

Mi se pare că e în forma...

Stați că vă dau eu raportul.

Stimați colegi,

Reprezentantul comisiei ne roagă să lăsăm puțin mai la urmă acest proiect de lege, pentru că au primit din partea Consiliului Legislativ niște observații de tehnică legislativă și așteaptă să le pună de acord.

Dacă sunteți de acord? Vă mulțumesc.

  ................................................
 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Luăm în continuare și proiectul de la pct.6, cel cu dopajul.

Rog pe domnul Asztalos să prezinte raportul. A fost prezentat proiectul, da, de inițiator.

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Stimați colegi,

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a fost sesizată spre dezbatere și avizare pe fond cu proiectul de lege privind prevenirea și combaterea dopajului în sport.

Proiectul de lege a fost avizat de Comisia juridică, de disciplină și imunități, precum și de către Consiliul Legislativ.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului general privind prevenirea și combaterea dopajului în sport.

Proiectul de lege este consecința firească a ratificării de către România prin Legea nr.171/1998 a Convenției împotriva dopajului, adoptată în cadrul Consiliului Europei la Strasbourg la 16 noiembrie 1989.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

La lucrări au fost prezenți 26 de deputați din totalul de 28 de membri ai comisiei.

La dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 51 și 52 din Regulamentul Camerei Deputaților, domnul Constantin Diaconu, președintele agenției Naționale pentru Sport.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 29 iunie 2004. Camera Deputaților este Camera decizională.

În urma dezbaterilor din ședința din 29 septembrie 2004, comisia, cu unanimitate de voturi, a aprobat acest proiect de lege, cu amendamentul făcut, desigur.

Și, de fapt, ca să nu revin, domnule președinte, la microfon, raportul conține doar articolul 3 din acest proiect de lege și aici de fapt ar trebui să efectuăm o modificare. Aș dori să citesc despre ce este vorba. Deci, textul art.3 "În vederea combaterii fenomenului de dopaj în sport, se înființează Agenția Națională Antidoping." Cuvântul "se înființează" trebuie să-l schimbăm și să apară cuvântul "funcționează", având în vedere faptul că, de fapt, prin Legea educației fizice și a sportului, deja s-a înființat această agenție, iar această lege a educației fizice și sportului a ieșit înaintea acestei legi.

Deci, în momentul când noi am lucrat pe textul acestei legi, conform Legii educației fizice și sportului, deja a existat această Agenție Națională Antidoping.

Asta este explicația schimbării cuvântului "se înființează" cu cuvântul "funcționează".

Iar în continuare, aș dori să vă spun că din partea Departamentului pentru activități parlamentare, Direcția legislativă, am primit o notă prin care se semnalizează anumite inadvertențe, mici scăpări, prima ar fi la acest art.3, iar în continuare, permiteți-mi să intervin la art.13, 27, 44 și 46.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Termenul acesta a fost propus de Consiliul Legislativ?

Domnul Asztalos Ferenc:

Da, da.

Domnul Valer Dorneanu:

"Funcționează"?

Domnul Asztalos Ferenc:

Da.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă dorește cineva să intervină la dezbateri generale. Nu.

Trecem la dezbaterea textelor proiectului.

La titlu dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat forma Senatului.

Titlul cap.I. Votat forma Senatului.

La art.1 și 2. Nu sunt obiecțiuni. Votate în formularea Senatului.

Titlul cap.II. Votat în formula Senatului.

La art.3, ați auzit intervenția domnului Asztalos. Urmăriți, vă rog, amendamentul comisiei și înlocuiți verbul "se înființează", cu "funcționează".

Dacă sunteți de acord cu această formulă a amendamentului 1. Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.4 și 5. Votate în formula Senatului.

Art.6, 7 și 8. Votate în formula Senatului.

Art.9. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formula Senatului.

Titlul cap. III. Votat în formula Senatului.

Art.10, 11, 12. Votate toate în formula Senatului.

Titlul cap. IV. Votat în formularea Senatului.

Art.13, 14. La art.13, domnul deputat Asztalos dorește să intervină.

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte, toate aceste completări vin datorită observațiilor făcute din partea Direcției legislative. La art.13, trebuie completată partea finală a textului cu sintagma "Monitorul Oficial al României" și să adăugăm "Partea I".

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului art.13 în această formulare.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.14. Votat în unanimitate.

Titlul cap.V. Votat în unanimitate.

Art.15, 16. Votate în unanimitate.

Art.17 și 18. Votate în unanimitate.

Art.19, 20. Votate în unanimitate.

Art.21, 22 și 23. Votate în unanimitate.

Titlul cap.VI. Votat în unanimitate.

Art.24, 25, 26. Votate în unanimitate.

Titlul cap.VII. Votat în unanimitate.

La art.27, domnul Asztalos dorește să intervină.

Domnul Asztalos Ferenc:

La art.27, în partea dispozitivă a articolului, apare cuvântul "fapte". Se propune să tăiem acest cuvânt "fapte". Explicația este următoarea: la lit.a) "prezența în organismul sportivului a unei substanțe interzise sau a metaboliților acesteia" nu constituie o faptă, ci este un efect.

Deci, acest cuvânt - fapte - nu are ce căuta în textul primei părți.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului art.27, în această reformulare: "constituie abateri disciplinare următoarele: ..." și sunt enumerate toate abaterile disciplinare.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Art.28, 29, 30, 31, 32. Votate în unanimitate.

Art.33, 34, 35, 36. Votate în unanimitate.

Art.37, 38. Votate în unanimitate.

Art.39, 40, 41. Votate în unanimitate.

Art.42, 43. Votate în unanimitate.

Titlul cap.VIII. Votat în unanimitate.

Art.44, 45...La art.44, domnul Asztalos are o intervenție. Vă rog!

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte, la art.44, denumirea corectă a instituției prevăzută în cuprinsul articolului nu este "Școala națională de formare și perfecționare a antrenorilor", ci "Centrul național de formare și perfecționare a antrenorilor". În loc de "școală", apare "centru".

Domnul Valer Dorneanu:

V-aș ruga, de asemenea, pe dumneavoastră și staff-ul tehnic să scrieți corect din punct de vedere al literelor mari. Să fie scrise toate cu literă mare dacă ați început... Este o corectură de fapt, stimați colegi, n-o mai supun votului dumneavoastră.

Art.44 va avea alcătuirea rezultată din operarea acestei rectificări a denumirii instituției.

Art.45. Votat în unanimitate.

Art.46. La art.46, din nou, domnul Asztalos.

Domnul Asztalos Ferenc:

La art.46, Direcția legislativă ne propune să înlocuim sintagma "în termen de 30 de zile de la înființare", cu textul "în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi". Deci, în loc de "înființare", "data intrării în vigoare a prezentei legi".

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Pentru că vă continuu gândul, agenția a fost deja înființată.

Vă rog, domnule Diaconu.

Domnul Constantin Diaconu:

Domnule președinte,

Întâi, va trebui elaborat regulamentul de organizare și funcționare al acestei agenții, care se aprobă prin hotărâre de Guvern. Deci, agenția se va înființa abia după aprobarea acelei hotărâri de Guvern. "în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei legi", nu este posibil. Avem un termen de 30 de zile pentru elaborarea normelor. Se aprobă prin hotărâre de Guvern și abia atunci este înființată agenția. Și curge celălalt termen de 30 de zile pentru elaborarea normelor.

Domnule președinte, la acest articol propunem ca "în termen de 30 de zile de la aprobarea prin hotărâre de guvern a Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale Antidoping se vor elabora normele metodologice".

Domnul Valer Dorneanu:

Să spunem de la aprobarea regulamentului, nu mai spunem prin ce act.

Domnul Constantin Diaconu:

Da. Exact.

Domnul Valer Dorneanu:

Da. Supun votului dumneavoastră art.46 în această reformulare.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Vom supune proiectul votului final astăzi.

La pct.8 încă nu avem avizul Comisiei juridice.

La pct.9 se așteaptă raport suplimentar.

La pct.10, proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2001. Procedură de urgență. Lipsește Comisia juridică.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 8 decembrie 2021, 10:19
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro