Plen
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 15 noiembrie 2004
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.160/22-11-2004

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 15-11-2004 Versiunea pentru printare

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 15 noiembrie 2004

  1. Adoptarea raportului comun al comisiilor pentru buget și al comisiilor economice ale celor două Camere ale Parlamentului privind raportul de activitate al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2003.

 

Lucrările ședinței încep la ora 17.40.

Ședința este condusă de domnul deputat Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților, de domnul senator Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului, asistați de domnul senator Iuliu Păcurariu, secretar al Senatului, și Ovidiu Cameliu Petrescu, secretar al Camerei Deputaților.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamnelor și domnilor senatori și deputați, dați-mi voie să declar deschisă ședința comună a celor două Camere.

Vă anunț că din cei 484 de parlamentari și-au înregistrat prezența 372, 112 sunt absenți.

Ordinea de zi și programul de lucru v-au fost comunicate și au fost votate. Totuși, vă întreb dacă sunt comentarii sau propuneri. Nu.

Trecem la derularea ordinii de zi.

La primul punct, Raportul de activitate al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe 2003;

Raportul de audit asupra execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003;

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003.

Dau întâi cuvântul doamnei președinte Anghelache, apoi domnul senator Ștefan Viorel va prezenta raportul comun al Comisiilor pentru buget, finanțe și bănci.

Aveți cuvântul, doamna președinte.

Doamna Mihaela Anghelache - președintele CNVM:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Vă rog să-mi permiteți ca, în câteva cuvinte, să încerc să sintetizez activitatea CNVM desfășurată în anul 2003 și, mai ales, să punctez câteva din rezultatele acestei activități și ceea ce, prin raport, ne-am propus pentru anul în curs, 2004.

Încep prin a menționa că anul 2003 a fost al doilea an consecutiv de creștere, de dezvoltare a activității pe piața de capital. Lucrul acesta este pus în evidență de indicatorii Bursei de Valori București și ai Bursei electronice RASDAQ, indicatori care au înregistrat creșteri atât la valoarea tranzacțiilor, cât și la capitalizarea bursieră și, mai ales, la nivelul indicilor bursieri, nivel care, țin să arăt, că de la crearea lor până în anul 2002, s-a situat sub nivelul de referință, iar în anul 2003 a crescut față de anul precedent, 2002, mult peste nivelul de referință.

Un rol important în obținerea acestor rezultate favorabile pe fiecare segment de piață - atât la Bursa de Valori București, la Bursa electronică RASDAQ, pe segmentul fondurilor de investiții, cât și în activitatea instituțiilor pieței - l-a avut activitatea desfășurată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare privind reglementarea, supravegherea, controlul și, bineînțeles, coordonarea activității entităților reglementate.

În anul 2003 a fost continuată activitatea de elaborare a unor regulamente în aplicarea legislației de atunci a pieței de capital, iar în ceea ce privește supravegherea țin să precizez că pentru prima dată s-a creat, la nivelul autorității pieței, un compartiment distinct de supraveghere în timp real a tranzacțiilor derulate pe piață, astfel încât să se poată identifica anumite situații care pot să însemne chiar și manipularea prețului și a cantității tranzacționate.

Acest compartiment de supraveghere electronică în timp real prezintă o importanță deosebită și crearea lui a fost sugerată de către experții Uniunii Europene, prin intermediul unui program PHARE de care am beneficiat, pentru întărirea capacității administrative și, mai ales, de supraveghere.

De asemenea, anul 2003 a marcat progrese importante prin faptul că obiectivul pe care și l-a propus CNVM a fost acela de a elabora o nouă lege pentru piața de capital, proiect care s-a elaborat și definitivat din punctul nostru de vedere în anul 2003, dar a fost aprobat în 2004, și care a avut drept principal scop transpunerea Directivelor Uniunii Europene în domeniul pieței de capital.

Acest proiect de lege a însemnat foarte mult pentru autoritatea pieței și, mai ales, pentru ceea ce va reprezenta o nouă arhitectură a pieței de capital care se va realiza în următoarele 18 luni de la intrarea în vigoare a Legii privind piața de capital, astfel încât piața noastră să răspundă cerințelor din Uniunea Europeană, intermediarii pieței de capital să aibă ceea ce se numește "pașaportul european", deci să poată să tranzacționeze fără altă autorizație pe o altă piață.

Activitatea desfășurată de CNVM anul trecut este prezentată în detaliu în raportul nostru. Repet, pentru fiecare segment de piață încercând să identificăm toate posibilitățile de dezvoltare a pieței, astfel încât aceasta să devină o alternativă viabilă de finanțare a economiei naționale.

De asemenea, să recâștigăm încrederea investitorilor, să putem spune că piața de capital este comparabilă și compatibilă cu celelalte piețe din Uniunea Europeană. Anul 2003 a însemnat un progres față de anul precedent și acest progres continuă și în anul 2004 cu rezultate semnificative, atât în ceea ce privește dezvoltarea tranzacțiilor prin introducerea unor instrumente noi. S-a introdus la bursă tranzacționarea drepturilor de preferință, piața obligațiunilor a început să se dezvolte nu numai prin tranzacționarea obligațiunilor municipale, ci și a unor obligațiuni corporative. Sigur, suntem încă o piață în formare, avem încă foarte multe de făcut, importantă este reglementarea, aplicarea legilor și, de asemenea, supravegherea și controlul pe care autoritatea pieței trebuie să le realizeze permanent.

Vă rog să-mi permiteți să mulțumesc, cu acest prilej, comisiilor care au analizat raportul de activitate, bugetul de venituri și cheltuieli, și să mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului pentru sprijinul constant pe care l-au acordat CNVM, îndeosebi în elaborarea legislației și în aprobarea acestei noi legi a pieței de capital până la 30 iunie a.c., în conformitate cu angajamentele de aderare ale României.

Vă mulțumesc, și dacă sunt întrebări aștept să răspund la acestea.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumim, doamna președinte. Dau cuvântul domnului senator Ștefan Viorel pentru a prezenta raportul comun al Comisiilor pentru buget și al Comisiilor economice ale celor două Camere.

Domnul Ștefan Viorel:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Comisiile pentru buget, finanțe și bănci din Senat și Camera Deputaților, Comisia economică din Senat și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților au analizat raportul anual de activitate, raportul anual de audit financiar și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2003, depus de CNVM spre analiză, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea statutului CNVM, aprobată prin Legea nr.514/12.07.2002.

Raportul face referire la: activitatea de reglementare a pieței de capital și a piețelor reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate, performanțele pieței de capital, autorizarea entităților piețelor reglementate și a operațiunilor efectuate de emitenți pe piața de capital, supravegherea piețelor reglementate, controlul și investigarea legalității activităților, evidența valorilor mobiliare, informarea publică, coordonarea cu mass-media și activitatea educațională, execuția bugetului de venituri și cheltuieli.

În legătură cu execuția bugetului de venituri și cheltuieli a CNVM pe anul 2003, comisiile de specialitate în unanimitate au apreciat că în anul 2003 CNVM a gestionat fondurile proprii cu maximă economie, pe fiecare poziție din bugetul aprobat.

Ca urmare, se poate aprecia că gradul de realizare a veniturilor totale prevăzute în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2003 a fost de 145,98%, în timp ce cheltuielile sunt sub pragul prevăzut, gradul lor de realizare fiind de 67%.

Ponderea cea mai importantă o reprezintă veniturile obținute din valoarea ofertelor publice de cumpărare-preluare, care au înregistrat un procent de 198% față de nivelul programat.

Raportul de audit subliniază, de asemenea, preocuparea conducerii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru respectarea normelor legale și a disciplinei financiare, neînregistrându-se operațiuni respinse la viza de control financiar preventiv propriu.

În baza Regulamentului de funcționare al celor două Camere, Comisiile pentru buget, finanțe și bănci din Senat și Camera Deputaților, Comisia economică din Senat și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților propun plenului Parlamentului dezbaterea raportului de activitate pe anul 2003 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă dorește cineva să intervină în dezbatere? Nu.

În aceste condiții, supun votului dumneavoastră raportul Comisiilor pentru buget, finanțe și bănci, având în vedere că este vorba și de aprobarea execuției bugetului de venituri pe 2003.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Sunt voturi împotrivă sau abțineri? Un vot împotrivă.

S-a adoptat cu marea majoritate a celor prezenți.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 5 decembrie 2021, 22:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro