Plen
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 15 noiembrie 2004
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.160/22-11-2004

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 15-11-2004 Versiunea pentru printare

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 15 noiembrie 2004

3. Prezentarea raportului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind activitatea desfășurată și evoluția pieței de asigurări în anul 2003 și concluziile raportului comun al comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului.

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

La pct.3 în ordinea de zi avem raportul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind activitatea desfășurată și evoluția pieței de asigurări în anul 2003.

Îl rog pe președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor să prezinte raportul, iar pe domnul Ștefan Viorel să prezinte raportul comun al comisiilor.

Domnul Nicolae Eugen Crișan - președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor:

Mulțumesc, domnilor președinți.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Activitatea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în 2003, a acoperit o arie complexă de probleme, legate, în principal, de partea de reglementare, prin emiterea de norme în aplicarea Legii nr.32/2000 și a Legii nr.136/1995, elaborarea de proiecte de acte normative pentru modificarea celor existente, un exemplu concret fiind Legea nr. 76/...

Domnul Valer Dorneanu:

V-aș ruga să potriviți mai bine microfoanele, domnule președinte, ca să fiți auzit.

Domnul Nicolae Eugen Crișan:

... un exemplu concret fiind Legea nr.76/2003 pentru modificarea Legii nr.32/2000, avizarea și participarea activă la elaborarea unor acte normative care au legătură cu domeniul asigurărilor, cum ar fi: Codul fiscal, Legea privind schemele facultative de pensii ocupaționale, Legea privind asigurările private de sănătate.

O altă direcție importantă, spre care și-a îndreptat atenția Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, a fost participarea activă în cadrul sectorului asigurărilor la acțiunile în cadrul integrării europene, la elaborarea secțiunilor corespunzătoare, incluse în documentele programatice de raportare și negociere, elaborate de România, cum ar fi: Programul național de aderare a României la Uniunea Europeană, Programul economic de preaderare, planuri de măsuri prioritare în vederea integrării, diferite rapoarte privind progresele înregistrate la integrare și documentele de poziție la Capitolul III - "Libera circulație a serviciilor" și Capitolul IV - "Libera circulație a capitalului".

În ce privește relațiile internaționale, acestea s-au bazat pe schimbul de experiență și discuții cu organismele similare din țările dezvoltate, activitatea în calitatea de membru în cadrul Asociației Internaționale a Supraveghetorilor în Asigurări, cu sediul la Basel, și semnarea a o serie de protocoale privind asistența și schimbul de informații cu autoritățile similare din Germania, Austria, Bulgaria, Italia și altele.

Au fost realizate contacte și discuții cu organismele financiare internaționale, respectiv, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Organizația Mondială a Comerțului.

În ce privește activitatea de autorizare, în anul 2003 au fost acordate autorizații de funcționare pentru 2 societăți și o autorizație de constituire. De asemenea, s-au acordat 20 de autorizații privind majorarea de capital al societăților de asigurări, autorizarea brokerilor de asigurare. În cursul anului 2003 s-au acordat 39 de autorizații de constituire și funcționare a societăților de brokeraj în domeniul asigurărilor și, totodată, s-au acordat 19 autorizații unor societăți comerciale care au devenit, prin schimbarea obiectului de activitate, brokeri de asigurare, astfel că, la 31 decembrie 2003, numărul brokerilor de asigurare autorizați era de 204, din care 191 cu autorizație de funcționare și 13 cu autorizație de constituire, care urmau să fie autorizați pentru funcționare.

De asemenea, au fost primite și analizate documentații privind schimbări ale persoanelor semnificative pentru un număr de 19 societăți de asigurări.

În 2003 au fost efectuate controale tematice la 25 de societăți de asigurare și 19 societăți de brokeraj în domeniul asigurărilor.

Referitor la societățile de asigurare, în 2003, au fost dispuse următoarele sancțiuni:

  • retragerea autorizației de funcționare în cazul a 5 societăți;
  • interzicerea temporară a activității la o societate;
  • limitarea operațiunilor la 3 societăți;
  • 6 avertismente scrise și 13 amenzi contravenționale.

Totodată, au fost cerute planuri de redresare și reorganizare pentru 3 societăți de asigurări.

În ce privește brokerii de asigurare, în 2003, au fost aplicate 5 amenzi și 6 avertismente scrise, o interzicere temporară a activității, precum și o retragere a autorizației de funcționare. Suma totală a amenzilor aplicate societăților și brokerilor a fost de aproape 300 milioane lei.

În ceea ce privește bugetul de venituri și cheltuieli și realizarea acestuia de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, capitolul de venituri a totalizat 110,7 miliarde lei, depășind ceea ce s-a planificat cu 3%.

Capitolul de cheltuieli a totalizat 73,8 miliarde lei, reprezentând 80% din ce s-a planificat. Astfel, a rezultat un excedent de aproximativ 36 miliarde lei, sumă ce s-a reportat pentru 2004.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor nu a înregistrat restanțe la obligațiile către bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale și bugetul asigurărilor de sănătate.

Curtea de Conturi a controlat contul de execuție a bugetului comisiei pe anul 2003 și a dat descărcarea de gestiune.

În ce privește strategia pe termen scurt, mediu și lung, în 2004, se continuă armonizarea legislației cu acquis-ul comunitar, dovadă fiind și închiderea capitolului III - "Libera circulație a serviciilor". Se urmărește întărirea capacității instituționale de supraveghere prudențială și control, o mai mare protecție a consumatorilor și creșterea transparenței pieței de asigurări.

În ceea ce privește evoluția pieței de asigurări, în 2003, au fost încheiate 9,7 milioane contracte de asigurare, cu circa 17% mai multe decât în anul anterior, respectiv, 2002. Primele brute subscrise au ajuns în 2003 la 26.738.000.000 lei, în creștere reală cu 22,4% față de 2002. Creșterea reală înseamnă deducând rata inflației.

Ponderea primelor brute încasate din asigurări directe în produsul intern brut a crescut în 2003 la 1,28%, față de 0,87% în 2001 și probabil că în 2004 vom avea în jur de 1,4%.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule președinte Ștefan Viorel, vă rog să prezentați raportul comisiilor reunite.

Domnul Viorel Ștefan:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Comisiile pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților și Senat au fost sesizate, pentru dezbatere și avizare, cu raportul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind activitatea desfășurată și evoluția pieței de asigurări în anul 2003.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a elaborat un raport care, în conformitate cu prevederile Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supraveghere a asigurărilor, art.7 al.1, conține informații, în principal, despre următoarele aspecte: piața asigurărilor din România, informații privind activitatea comisiei, legate de organizare, executarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli, activitatea de reglementare, activitatea de integrare europeană și relații internaționale, activitatea de autorizare, supraveghere, control, soluționarea reclamațiilor și sesizărilor și modul de funcționare a fondului de protejare a asiguraților.

Având în vedere că raportul comisiei noastre este mai amplu, el a fost distribuit la casetele dumneavoastră, o să vă rog să-mi permiteți să prezint doar câteva din concluziile cu caracter general care s-au desprins din analizele efectuate în cadrul comisiilor reunite.

Urmare acestor analize, comisiile concluzionează că activitatea de autorizare în 2003 s-a desfășurat în cadrul limitelor legale și apreciază că numărul de societăți de asigurare care au obținut autorizație de funcționare a înregistrat o creștere.

A doua concluzie. Analizând evoluția pieței asigurărilor, în conformitate cu informațiile conținute în raport, comisiile noastre au constatat o creștere a solidității financiare a asigurătorilor și au constatat că s-au înregistrat efecte pozitive în planul credibilității și dinamizării pieței asigurărilor.

De asemenea, în legătură cu obligațiile care reveneau comisiei de supraveghere a asigurărilor privind elaborarea de norme în aplicarea Legii nr.32/2000, comisiile noastre au constatat că această comisie și-a onorat în integralitate obligația derivată din prevederile legale.

Nu în ultimul rând, comisiile noastre informează plenul Parlamentului că, în urma dezbaterilor din ședințele comisiei, s-a constatat, în legătură cu activitatea de supraveghere și control, următorul fapt: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a desfășurat o activitate corespunzătoare, precizând că în anul 2003 a efectuat un număr de controale tematice la 25 de societăți de asigurare, toate controalele fiind efectuate în baza hotărârilor consiliului comisiei. Principalele elemente tematice verificate au fost: elemente legate de capitalul social, structura acționariatului, situația financiară a societăților, modul de efectuare a plății despăgubirilor, fructificarea rezervelor tehnice, modul de respectare a Legii nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și a normelor proprii elaborate de comisie.

Comisiile de specialitate constată că, urmare a intrării în vigoare a normelor emise de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în aplicarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supraveghere a asigurărilor, prin introducerea marjei de solvabilitate, a redefinirii sistemului de constituire a rezervelor tehnice și a categoriilor de active admise să reprezinte aceste rezerve, a crescut soliditatea financiară a asigurătorilor și s-au obținut efecte pozitive în planul credibilității și dinamizării pieței asigurărilor.

Ca urmare, în baza Regulamentului de funcționare al celor două Camere, Comisiile pentru buget, finanțe și bănci din Senat și Camera Deputaților propun plenului Parlamentului dezbaterea raportului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind activitatea desfășurată și evoluția pieței de asigurări în anul 2003.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri, cu privire la acest raport? Nu.

Stimați colegi, potrivit legii, nu este nevoie de supunerea la vot a acestui raport. Dacă dumneavoastră nu aveți alte observații, el urmează să fie analizat de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și să tragă consecințele și concluziile necesare.

Mulțumim domnului președinte al comisiei.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 5 decembrie 2021, 22:34
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro