Plen
Ședința Camerei Deputaților din 17 decembrie 2004
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.3/22-12-2004

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
07-12-2021
06-12-2021 (comună)
06-12-2021
25-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 17-12-2004 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 17 decembrie 2004

  Remember - Timișoara, 17 Decembrie 1989.

Ședința a început la ora 9,45.

Lucrările au fost conduse de domnul Aurel Vainer, președintele de vârstă al Camerei Deputaților, asistat de domnii Cristian Silviu Bușoi și Monica Maria Iacob Ridzi, secretari.

 

Domnul Aurel Vainer:

Doamnelor și domnilor deputați,

Bună dimineața!

După cum cunoașteți, ne-am reunit astăzi în a doua ședință a Camerei Deputaților din actuala legislatură, pentru a dezbate raportul Comisiei de validare și pentru a valida, de fapt, deputații aleși la alegerile din 28 noiembrie.

Vreau să fac precizarea că, alături de mine, se află domnul Cristian Bușoi în stânga, iar în dreapta doamna Iacob Ridzi Monica care a devenit secretară în această perioadă a lucrărilor noastre. În urma verificării fișelor prin care erau înregistrate datele de naștere și s-a constatat, la sesizarea domnului deputat Cozmin-Horea Gușă, că doamna Ridzi este mai tânără decât domnișoara Sârbu, dar amândouă sunt la fel de tinere. (Aplauze.) Este vorba numai de o diferență de câteva luni. Așadar, lângă mine este doamna Ridzi care este născută în luna iunie 1977. Da?

Doamnelor și domnilor deputați,

Înainte de a trece la dezbaterea raportului Comisiei de validare și, bineînțeles, la prezentarea lui de către președintele ales de noi, vă rog să-mi îngăduiți să dau cuvântul domnului deputat Viorel Oancea, deputat PNL de Timiș, pentru a aduce în fața noastră cu glas tare o rememorare a evenimentelor de la Timișoara din 17 decembrie 1989.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Viorel Oancea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Astăzi, în Timișoara este zi de doliu. Se împlinesc 15 ani de când pe străzile Timișoarei au murit oameni, au fost răniți, forțele de opresiune au luat poziție fermă împotriva manifestanților, iar faptul că noi ne aflăm aici se datorează și acestor oameni.

De aceea, vreau să vă rog ca în memoria acestora să păstrăm un moment de reculegere.

 
 

Se păstrează un moment de reculegere.

 
 

Domnul Viorel Oancea:

Vă mulțumesc.

Sper ca moartea acelor tineri din Timișoara să nu fi fost în zadar.

 
Prezentarea și adoptarea raportului Comisiei de validare.

Domnul Aurel Vainer:

Și acum vreau să-l rog pe domnul deputat Marian Sârbu, președintele Comisiei de validare, să dea citire raportului comisiei.

Domnule Sârbu, aveți cuvântul.

 

Domnul Marian Sârbu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia de validare, aleasă în ziua de 13 decembrie 2004, în prima ședință a Camerei Deputaților din cea de-a V-a legislatură, s-a întrunit în plenul său în aceeași zi și, potrivit prevederilor regulamenare, a ales biroul comisiei, care este alcătuit astfel:

- președinte - domnul deputat Marian Sârbu, Grupul parlamentar al PSD,

- vicepreședinți: doamna deputat Florina Ruxandra Jipa, Grupul parlamentar parlamentar al PRM și domnul deputat Sándor Tamás, Grupul parlamentar al UDMR.

În aceeași ședință, potrivit art.5 din Regulamentul Camerei Deputaților, au fost alcătuite cele 9 grupe de lucru, formate din câte 3 deputați fiecare, cu respectarea configurației politice rezultate în urma alegerilor din 28 noiembrie 2004.

În vederea începerii activității de verificare a legalității alegerii deputaților, fiecărei grupe de lucru i-au fost repartizate și înmânate dosarele din mai multe circumscripții electorale, cu un număr aproximativ egal de deputați. Verificarea legalității alegerii deputaților membri ai grupelor de lucru a fost rezervată biroului comisiei.

În activitatea de verificare a legalității alegerii deputaților, s-a avut în vedere competența comisiei, așa cum rezultă din art.6 și 7 din Regulamentul Camerei Deputaților, în conformitate cu care comisia poate propune invalidarea alegerii unui deputat, în următoarele cazuri:

a) existența unor contestații care nu au fost soluționate;

b) soluționarea contestațiilor cu încălcarea dispozițiilor legale referitoare la procedura de soluționare;

c) alegerea deputatului, făcută cu încălcarea legii, inclusiv prin fraudă electorală, precum și în cazul în care deputatul refuză să depună jurământul.

În urma verificărilor, Comisia de validare a constatat că toate contestațiile făcute în cursul procesului electoral au fost soluționate cu respectarea procedurii prevăzute de Legea nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului.

De asemenea, Comisia de validare a reținut că nu există nici o hotărâre judecătorească definitivă prin care să se constate săvârșirea unei infracțiuni vizând o fraudă electorală care să justifice o eventuală invalidare a vreunui mandat de deputat.

Comisia de validare a constatat, totodată, că un număr de 332 deputați au depus la secretarul general al Camerei Deputaților declarația de avere prevăzută de Legea nr.115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, precum și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției.

Din examinarea actelor dosarelor primite de la Biroul Electoral Central a rezultat că în copiile de pe listele electorale permanente și în listele electorale speciale de tip 1 au fost înscriși 18.449.344 de alegători, s-au prezentat la urne 10.794.653 de alegători, s-a consemnat un număr de 10.188.106 voturi valabil exprimate și au fost declarate nule 599.641 de voturi. Numărul de mandate, conform normei de reprezentare, a fost de 314, din care 243 au fost repartizate la nivelul circumscripțiilor electorale, iar 71 la nivel național.

În conformitate cu prevederile art.62 alin.2 din Constituția României și ale art.4 alin.2 din Legea nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale legal constituite, care nu au obținut în alegeri cel puțin un mandat de deputat sau de senator, li s-au atribuit în condițiile acestei legi 18 mandate de deputat, astfel cum sunt precizate în procesul-verbal din 28 noiembrie 2004, întocmit de Biroul Electoral Central și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.162 din 8 decembrie 2004.

Potrivit dispozițiilor art.8 și 9 din Regulamentul Camerei Deputaților, în ziua de 16 decembrie 2004, în cadrul plenului Comisiei de validare, au fost luate în discuție constatările prezentate de grupele de lucru și, respectiv, de biroul comisiei.

În ceea ce privește condiționarea validării mandatelor de deputat de depunerea, de către mandatarul financiar, a unui raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, Comisia de validare a constatat următoarele:

Potrivit dispozițiilor art.25 din Legea nr.43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, mandatarul financiar este obligat să depună la Curtea de Conturi un raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale pentru fiecare partid sau candidat independent în termen de 15 zile de la publicarea rezultatului alegerilor.

Întrucât rezultatul alegerilor pentru Camera Deputaților a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.162 din 8 decembrie 2004, rezultă că obligația de a depune raportul financiar expiră la 23 decembrie 2004. Potrivit art.10 din Regulamentul Camerei Deputaților, aceasta se întrunește în ședință de drept în a 5-a zi de la constituirea comisiei de validare, pentru dezbaterea raportului acesteia.

Comisia de validare a solicitat Curții de Conturi informații referitoare la respectarea de către mandatarii financiari a dispozițiilor art.25 din Legea nr.43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Curtea de Conturi, în răspunsul transmis Comisiei de validare, a confirmat faptul ca mandatarii financiari ai partidelor reprezentate în Parlament, precum și mandatarii financiari ai deputaților reprezentând organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale depun la Curtea de Conturi rapoartele financiare prevăzute de lege, acest proces fiind în curs de finalizare.

Având în vedere constatările grupelor de lucru și ale biroului comisiei, precum și dezbaterile din plenul comisiei, Comisia de validare propune Camerei Deputaților, în unanimitate, validarea mandatelor deputaților menționați în Anexa la prezentul raport, pe care o voi citi imediat.

Cu aceste precizări, vă prezentăm Anexa referitoare la lista deputaților ale căror mandate sunt propuse pentru validare.
Circumscripția electorală nr. 1 ALBA  
1 Bardan Cornel Ștefan Partidul Democrat
2 Bărbulețiu Tiberiu Partidul Național Liberal
3 Buzea Cristian Valeriu Partidul România Mare
4 Cutean Vasile Emilian Partidul Social Democrat
5 Popa Nicolae Partidul Umanist din România (social-liberal)
6 Sârbu Mugurel Liviu Partidul Social Democrat
Circumscripția electorală nr. 2 ARAD  
1 Ardelean Cornelia Partidul Umanist din România (social-liberal)
2 Calimente Mihăiță Partidul Național Liberal
3 Cantaragiu Bogdan Partidul România Mare
4 Chiper Gheorghe Partidul Social Democrat
5 Gheorghiof Titu-Nicolae Partidul Național Liberal
6 Igaș Traian Constantin Partidul Democrat
7 Király Andrei Gheorghe Uniunea Democrată Maghiară din România
Circumscripția electorală nr. 3 ARGEȘ  
1 Boureanu Cristian Alexandru Partidul Național Liberal
2 Dumitriu Dragoș Partidul România Mare
3 Georgescu Filip Partidul Social Democrat
4 Gerea Andrei Dominic Partidul Național Liberal
5 Miuțescu Gheorghe Adrian Partidul Național Liberal
6 Mînzînă Ion Partidul România Mare
7 Sârbu Daciana-Octavia Partidul Social Democrat
8 Tămagă Constantin Partidul Social Democrat
9 Tănăsescu Mihai-Nicolae Partidul Social Democrat
Circumscripția electorală nr. 4 BACĂU  
1 Bănicioiu Nicolae Partidul Social Democrat
2 Cliveti Minodora Partidul Social Democrat
3 Cocrea Olguța Partidul România Mare
4 Gheorghe Valeriu Partidul Național Liberal
5 Hrebenciuc Viorel Partidul Social Democrat
6 Ifrim Mircea Partidul România Mare
7 Miroșeanu Liviu Alexandru Partidul Democrat
8 Palăr Ionel Partidul Național Liberal
9 Vlase Petru Gabriel Partidul Social Democrat
10 Voicu Cătălin Partidul Social Democrat
Circumscripția electorală nr. 5 BIHOR  
1 Boeriu Valeriu-Victor Partidul Național Liberal
2 Bruchental-Pop Ionela Partidul Democrat
3 Hellvig Eduard-Raul Partidul Umanist din România (socialliberal)
4 Lakatos Petru Uniunea Democrată Maghiară din România
5 Magheru Paul Partidul România Mare
6 Merka Adrian-Miroslav Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România
7 Pop Claudiu Adrian Partidul Social Democrat
8 Popa Cornel Partidul Național Liberal
9 Sârb Gheorghe Partidul Social Democrat
10 Sóki Béla Uniunea Democrată Maghiară din România
Circumscripția electorală nr. 6 BISTRIȚA-NĂSĂUD  
1 Moldovan Emil Radu Partidul Social Democrat
2 Oltean Ioan Partidul Democrat
3 Pupeză Viorel Partidul Social Democrat
4 Rus Ioan-Aurel Partidul România Mare
5 Zegrean Augustin Partidul Democrat
Circumscripția electorală nr. 7 BOTOȘANI  
1 Baban Ștefan Partidul România Mare
2 Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu Partidul Social Democrat
3 Câmpanu Liviu Partidul Național Liberal
4 Drăguș Radu-Cătălin Partidul Democrat
5 Drețcanu Doina-Micșunica Partidul Social Democrat
6 Macaleți Costică Partidul Social Democrat
7 Mălaimare Mihai-Adrian Partidul Social Democrat
Circumscripția electorală nr. 8 BRAȘOV  
1 Corlățean Titus Partidul Social Democrat
2 Faina Constantin Partidul Umanist din România (socialliberal)
3 Gabor Gheorghe Partidul Național Liberal
4 Ghișe Ioan Partidul Național Liberal
5 Gonțea Ion Partidul Democrat
6 Kovács Attila Uniunea Democrată Maghiară din România
7 Niță Constantin Partidul Social Democrat
8 Puchianu Ioan Dumitru Partidul Democrat
9 Stănescu Cristian Partidul România Mare
Circumscripția electorală nr. 9 BRĂILA  
1 Buruiană Aprodu Daniela Partidul România Mare
2 Sandu Gabriel Partidul Național Liberal
3 Teodorescu George-Alin Partidul Social Democrat
4 Tudose Mihai Partidul Social Democrat
5 Văsioiu Horia Partidul Democrat
Circumscripția electorală nr.10 BUZĂU  
1 Constantinescu Viorel Partidul Social Democrat
2 Gubandru Aurel Partidul Social Democrat
3 Mircea Costache Partidul România Mare
4 Preda Cezar-Florin Partidul Democrat
5 Scutaru Adrian George Partidul Național Liberal
6 Știreanu Octavian Partidul Social Democrat
7 Ungureanu Valeriu-Alexandru Partidul Social Democrat
Circumscripția electorală nr.11 CARAȘ-SEVERIN  
1 Ghiorghioni Ionesie Partidul Democrat
2 Iriza Marius Partidul România Mare
3 Mocioalcă Ion Partidul Social Democrat
4 Racoceanu Viorel Partidul Democrat
5 Radan Mihai Uniunea Croaților din România
6 Țundrea Ioan Partidul Umanist din România (social-liberal)
Circumscripția electorală nr.12 CĂLĂRAȘI  
1 Nistoran Dorin Liviu Partidul Democrat
2 Sârbu Marian Partidul Social Democrat
3 Tudor Constantin Partidul Social Democrat
4 Vălean Adina-Ioana Partidul Național Liberal
5 Zamfirescu Dan Dumitru Partidul România Mare
Circumscripția electorală nr.13 CLUJ  
1 Buda Daniel Partidul Democrat
2 Călian Petru Partidul România Mare
3 Giurgiu Mircia Partidul România Mare
4 Iordache Grațiela Denisa Partidul Umanist din România (social-liberal)
5 Kónya-Hamar Sandor Uniunea Democrată Maghiară din România
6 Mate Andras Levente Uniunea Democrată Maghiară din România
7 Pușcaș Vasile Partidul Social Democrat
8 Pușcă Mircea Valer Partidul Național Liberal
9 Soporan Vasile-Filip Partidul Social Democrat
10 Uioreanu Horea Dorin Partidul Național Liberal
Circumscripția electorală nr.14 CONSTANȚA  
1 Amet Aledin Uniunea Democrată a Tătarilor Turco Musulmani din România
2 Dida Corneliu Ioan Partidul Social Democrat
3 Dragomir Gheorghe Partidul Național Liberal
4 Duțu Stelian Partidul Democrat
5 Eserghep Gelil Partidul România Mare
6 Ibram Iusein Uniunea Democrată Turcă din România
7 Iustian Mircea Teodor Partidul Național Liberal
8 Martin Eduard Stelian Partidul Social Democrat
9 Mazăre Alexandru Partidul Social Democrat
10 Mihei Andrian Sirojea Partidul Umanist din România (social-liberal)
11 Mironescu Laurențiu Partidul Democrat
12 Mocănescu Coloros Dan Constantin Partidul România Mare
Circumscripția electorală nr.15 COVASNA  
1 Antal Árpád András Uniunea Democrată Maghiară din România
2 Márton Árpád Francisc Uniunea Democrată Maghiară din România
3 Străchinaru Petre Partidul Democrat
4 Tamás Sándor Uniunea Democrată Maghiară din România
Circumscripția electorală nr.16 DÂMBOVIȚA  
1 Albu Gheorghe Partidul Democrat
2 Andon Sergiu Partidul Umanist din România (social-liberal)
3 Dumitru Ion Partidul Social Democrat
4 Merce Ilie Partidul România Mare
5 Popescu Florin Aurelian Partidul Național Liberal
6 Radu Octavian Claudiu Partidul Democrat
7 Sanda Victor Partidul Social Democrat
8 Stan Ion Partidul Social Democrat
Circumscripția electorală nr.17 DOLJ  
1 Buzatu Dan Horațiu Partidul Național Liberal
2 Călin Ion Partidul Social Democrat
3 Găleteanu Monalisa Partidul Social Democrat
4 Manda Iulian Claudiu Partidul Social Democrat
5 Marinescu Marian-Jean Partidul Democrat
6 Mătușa Tudor Partidul România Mare
7 Sasu Ion Partidul Social Democrat
8 Vasilescu Lia-Olguța Partidul România Mare
9 Voicu Mihai Alexandru Partidul Național Liberal
10 Zgonea Valeriu Ștefan Partidul Social Democrat
Circumscripția electorală nr.18 GALAȚI  
1 Bîrsan Iulian-Gabriel Partidul Democrat
2 Ciucă Liviu Bogdan Partidul Umanist din România (social-liberal)
3 Codîrlă Liviu Partidul România Mare
4 Lificiu Petru Partidul Social Democrat
5 Nechita Aurel Partidul Social Democrat
6 Nica Dan Partidul Social Democrat
7 Petrea Constantin Partidul Democrat
8 Strungă Emil Partidul Național Liberal
9 Székely Levente Csaba Uniunea Democrată Maghiară din România
Circumscripția electorală nr.19 GIURGIU  
1 Bădălău Niculae Partidul Social Democrat
2 Dan Iosif Partidul Social Democrat
3 Liga Dănuț Partidul România Mare
4 Ujeniuc Dragoș Partidul Național Liberal
Circumscripția electorală nr.20 GORJ  
1 Manta Pantelimon Partidul Umanist din România (social-liberal)
2 Paveliu Marian Sorin Partidul Național Liberal
3 Ponta Victor-Viorel Partidul Social Democrat
4 Popeangă Petre Partidul România Mare
5 Romanescu Marcel-Laurențiu Partidul Democrat
6 Stoica Ion Partidul România Mare
Circumscripția electorală nr.21 HARGHITA  
1 Antal István Uniunea Democrată Maghiară din România
2 Asztalos Ferenc Uniunea Democrată Maghiară din România
3 Becsek-Garda Dezsö-Kálmán Uniunea Democrată Maghiară din România
4 Dușa Mircea Partidul Social Democrat
5 Kelemen Hunor Uniunea Democrată Maghiară din România
Circumscripția electorală nr.22 HUNEDOARA  
1 Almășan Liviu Partidul România Mare
2 Barbu Gheorghe Partidul Democrat
3 Firczak Gheorghe Uniunea Culturală a Rutenilor din România
4 Iacob-Ridzi Monica-Maria Partidul Democrat
5 Nicula Vasile-Cosmin Partidul Social Democrat
6 Popescu Ionica-Constanța Partidul Umanist din România (social-liberal)
7 Rușanu Dan Radu Partidul Național Liberal
8 Timiș Ioan Partidul Social Democrat
Circumscripția electorală nr.23 IALOMIȚA  
1 Grigore Dan Partidul România Mare
2 Hoinaru Marian Partidul Național Liberal
3 Pascu Bogdan Partidul Umanist din România (socialliberal)
4 Știucă Alecsandru Partidul Social Democrat
Circumscripția electorală nr.24 IAȘI  
1 Adomniței Cristian Mihai Partidul Național Liberal
2 Cazan Gheorghe-Romeo -Leonard Partidul Social Democrat
3 Crăciunescu Grigore Partidul Național Liberal
4 Dobre Traian Partidul Social Democrat
5 Dorneanu Valer Partidul Social Democrat
6 Dumitriu Mihai Partidul Social Democrat
7 Fârșirotu Vladimir Mircea Partidul România Mare
8 Fenechiu Relu Partidul Național Liberal
9 Mocanu Vasile Partidul Social Democrat
10 Movilă Petru Partidul Democrat
11 Nedelcu Gabriela Partidul Social Democrat
12 Stanciu Anghel Partidul România Mare
Circumscripția electorală nr. 25 ILFOV  
1 Oprea Gabriel Partidul Social Democrat
2 Ovidenie Costel Partidul România Mare
3 Petrache Marian Partidul Național Liberal
4 Toma Florentina Marilena Partidul Social Democrat
Circumscripția electorală nr.26 MARAMUREȘ  
1 Bónis István Uniunea Democrată Maghiară din România
2 Buciu Angela Partidul România Mare
3 Buda Ioan Partidul Social Democrat
4 Godja Petru Partidul Social Democrat
5 Hoban Ioan Partidul Național Liberal
6 Man Mircea Partidul Democrat
7 Mihalache Sorin Dan Partidul Social Democrat
8 Tcaciuc Ștefan Uniunea Ucrainenilor din România
Circumscripția electorală nr.27 MEHEDINȚI  
1 Mărculeț Petrescu Mira Anca Victoria Partidul România Mare
2 Mitrea Manuela Partidul Social Democrat
3 Nicolicea Eugen Partidul Social Democrat
4 Stănișoară Mihai Partidul Democrat
Circumscripția electorală nr.28 MUREȘ  
1 Borbély László Uniunea Democrată Maghiară din România
2 Kelemen Atilla Béla Ladislau Uniunea Democrată Maghiară din România
3 Kerekes Károly Uniunea Democrată Maghiară din România
4 Moisoiu Adrian Partidul România Mare
5 Nicolăescu Gheorghe-Eugen Partidul Național Liberal
6 Șandru Marcela-Lavinia Partidul Democrat
7 Timar Liviu Partidul Social Democrat
8 Todoran Pavel Partidul Social Democrat
Circumscripția electorală nr.29 NEAMȚ  
1 Bivolaru Ioan Partidul Social Democrat
2 Bobeanu Răzvan Petrică Partidul Social Democrat
3 Iancu Iulian Partidul Social Democrat
4 Munteanu Ioan Partidul Social Democrat
5 Pruteanu Vasile Partidul Național Liberal
6 Puzdrea Dumitru Partidul România Mare
7 Rogin Marius Partidul Democrat
8 Ursărescu Dorinel Partidul Național Liberal
Circumscripția electorală nr.30 OLT  
1 Ciocâlteu Alexandru Partidul România Mare
2 Coșea Dumitru Gheorghe Mircea Partidul Național Liberal
3 Diaconescu Marin Partidul Social Democrat
4 Diaconescu Renică Partidul Umanist din România (social-liberal)
5 Iordache Florin Partidul Social Democrat
6 Matei Cătălin Lucian Partidul Social Democrat
7 Pavelescu Aurelian Partidul Democrat
Circumscripția electorală nr.31 PRAHOVA  
1 Anastase Roberta Alma Partidul Democrat
2 Apostolache Mihai Cristian Partidul Social Democrat
3 Brînză William-Gabriel Partidul România Mare
4 Hanganu Romeo Octavian Partidul Umanist din România (social-liberal)
5 Luchian Ion Partidul Național Liberal
6 Manolescu Oana Asociația Liga Albanezilor din România
7 Mihăilescu Dorina Teodora Partidul Social Democrat
8 Păun Nicolae Partida Romilor Social Democrată din România
9 Preda Ion Partidul Național Liberal
10 Săniuță Marian Florian Partidul Social Democrat
11 Semcu Adrian Emanuil Partidul Național Liberal
12 Sirețeanu Mihail Partidul Social Democrat
13 Toma Horia Victor Partidul Național Liberal
14 Tudor Marcu Partidul România Mare
Circumscripția electorală nr.32 SATU-MARE  
1 Erdei-Dolóczki István Uniunea Democrată Maghiară din România
2 Pașcu Ioan Mircea Partidul Social Democrat
3 Rusu Mihaela Adriana Partidul Social Democrat
4 Silaghi Ovidiu Ioan Partidul Național Liberal
5 Varga Attila Uniunea Democrată Maghiară din România
Circumscripția electorală nr.33 SĂLAJ  
1 Chiș Filonaș Partidul Social Democrat
2 Micula Cătălin Partidul Național Liberal
3 Nosa Iuliu Partidul Social Democrat
4 Seres Dénes Uniunea Democrată Maghiară din România
Circumscripția electorală nr.34 SIBIU  
1 Cindrea Ioan Partidul Social Democrat
2 Ganț Ovidiu Victor Forumul Democrat al Germanilor din România
3 Jipa Florina Ruxandra Partidul România Mare
4 Muntean Florin Nicolae Partidul Democrat
5 Podgorean Radu Partidul Social Democrat
6 Știrbeț Cornel Partidul Național Liberal
7 Turcan Raluca Partidul Național Liberal
Circumscripția electorală nr.35 SUCEAVA  
1 Adomnicăi Mirela Elena Partidul Social Democrat
2 Bejinariu Eugen Partidul Social Democrat
3 Grosaru Mircea Asociația Italienilor din România
4 Lari Iorga Leonida Partidul România Mare
5 Longher Ghervazen Uniunea Polonezilor din România "DOM POLSKI"
6 Mohora Tudor Partidul Social Democrat
7 Olarean Aurel Partidul Democrat
8 Onofrei Orest Partidul Național Liberal
9 Pardău Dumitru Partidul Național Liberal
10 Sandu-Capră Mihai Partidul Național Liberal
11 Stan Ion Partidul Social Democrat
12 Tărniceru Petru Partidul Social Democrat
Circumscripția electorală nr.36 TELEORMAN  
1 Almăjanu Marin Partidul Național Liberal
2 Amarie Constantin Partidul Social Democrat
3 Avram Dumitru Partidul România Mare
4 Mușetescu Tiberiu-Ovidiu Partidul Social Democrat
5 Nițulescu Teodor Partidul Social Democrat
6 Videanu Adriean Partidul Democrat
Circumscripția electorală nr.37 TIMIȘ  
1 Andea Petru Partidul Social Democrat
2 Brînzan Ovidiu Partidul Social Democrat
3 Bușoi Cristian-Silviu Partidul Național Liberal
4 Glăvan Ștefan Partidul Umanist din România (socialliberal)
5 Gvozdenovici Slavomir Uniunea Sârbilor din România
6 Lambrino Radu Partidul Democrat
7 Mircovici Niculae Uniunea Bulgară din Banat - România
8 Oancea Viorel Partidul Național Liberal
9 Purceld Octavian-Mircea Partidul România Mare
10 Tabără Valeriu Partidul Democrat
11 Toró Tiberiu Uniunea Democrată Maghiară din România
Circumscripția electorală nr.38 TULCEA  
1 Ignat Miron Comunitatea Rușilor Lipoveni din România
2 Mănăstireanu Vladimir Alexandru Partidul Social Democrat
3 Meir Nati Partidul România Mare
4 Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae Partidul Social Democrat
5 Stănescu Mircea Partidul Democrat
Circumscripția electorală nr.39 VASLUI  
1 Bentu Dumitru Partidul Social Democrat
2 Crețu Gabriela Partidul Social Democrat
3 Giurescu Ion Partidul Social Democrat
4 Hogea Vlad Gabriel Partidul România Mare
5 Marian Dan Mihai Partidul Național Liberal
6 Rădulescu Cristian Partidul Democrat
7 Voinea Florea Partidul Umanist din România (social-iberal)
Circumscripția electorală nr.40 VÂLCEA  
1 Becșenescu Dumitru Partidul Umanist din România (socialliberal)
2 Dragomir Dumitru Partidul România Mare
3 Frâncu Emilian Valentin Partidul Național Liberal
4 Plumb Rovana Partidul Social Democrat
5 Ungureanu Petre Partidul Național Liberal
6 Vlădoiu Aurel Partidul Social Democrat
Circumscripția electorală nr.41 VRANCEA  
1 Băeșu George Partidul Social Democrat
2 Dumitrescu Cristian-Sorin Partidul Social Democrat
3 Ionescu Daniel Partidul România Mare
4 Mitrea Miron-Tudor Partidul Social Democrat
5 Momanu Corneliu Partidul Național Liberal
6 Săpunaru Nini Partidul Național Liberal
Circumscripția electorală nr.42 BUCUREȘTI  
1 Andronescu Ecaterina Partidul Social Democrat
2 Antonescu George Crin Laurențiu Partidul Național Liberal
3 Bara Nicolae Partidul Democrat
4 Boagiu Anca-Daniela Partidul Democrat
5 Bolcaș Lucian Augustin Partidul România Mare
6 Canacheu Costică Partidul Democrat
7 Ciontu Corneliu Partidul România Mare
8 Ciopraga Mircea Partidul Național Liberal
9 Constantinescu Anca Partidul Democrat
10 Dumitrescu Liana Asociația Macedonenilor din România
11 Dumitrescu Zamfir Partidul Social Democrat
12 Florea Damian Partidul Umanist din România (social-liberal)
13 Fotopolos Sotiris Uniunea Elenă din România
14 Furo Iuliu Ioan Partidul România Mare
15 Gușă Cozmin-Horea Partidul Democrat
16 Iliescu Valentin Adrian Partidul Democrat
17 Mănescu Rareș Șerban Partidul Național Liberal
18 Motreanu Dan Ștefan Partidul Național Liberal
19 Muscă Monica Octavia Partidul Național Liberal
20 Nassar Rodica Partidul Social Democrat
21 Năstase Adrian Partidul Social Democrat
22 Olteanu Bogdan Partidul Național Liberal
23 Pambuccian Varujan Uniunea Armenilor din România
24 Popa Daniela Partidul Umanist din România (social-liberal)
25 Popescu Ioan-Dan Partidul Social Democrat
26 Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Partidul Național Liberal
27 Raicu Romeo Marius Partidul Democrat
28 Săftoiu Ana Adriana Partidul Democrat
29 Severin Adrian Partidul Social Democrat
30 Vainer Aurel Federația Comunităților Evreiești din România
31 Vasile Aurelia Partidul Social Democrat
32 Zaharia Claudius Mihail Partidul Național Liberal

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule deputat Marian Sârbu, și, în continuare, potrivit Regulamentului Camerei Deputaților, dacă aveți comentarii la acest raport. Nu sunt.

Atunci procedăm în continuare la supunerea la vot a raportului și a anexei listei anexă care face parte integrantă din acest raport. Deci îl supunem la vot.

Aveți vreo obiecție pentru a-l supune la vot? Nu.

Cine este pentru aprobarea raportului? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Așadar, permiteți-mi, stimate doamne deputate și stimați deputați, să considerăm aprobat acest raport al Comisiei de validare și, ca atare, să consemnăm că toți membrii aleși ai Camerei Deputaților la alegerile din 28 noiembrie 2004 sunt deputați. Ca atare, ne-am constituit în structura cea mai legal posibilă a Camerei Deputaților. (Aplauze.)

V-aș propune să ne oprim aici și să vă comunic doar un lucru. Și anume că reuniunea următoare, ședința următoare a Camerei va avea loc luni la ora 10. Urmează să depunem jurământul cu toții și apoi să procedăm, vom vedea exact când și cum în cursul zilei la constituirea organelor de conducere ale Camerei, iar după amiază, probabil că vom avea din nou program. Deocamdată atât.

Dacă nimeni dintre dumneavoastră nu are de spus ceva în plus, ridicăm ședința.

Vă mulțumim foarte mult.

 
   

Ședința s-a încheiat la ora 10,15.

 
     

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 7 decembrie 2021, 22:30
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro