Plen
Ședința Camerei Deputaților din 22 decembrie 2004
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.10/30-12-2004

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 22-12-2004 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 22 decembrie 2004

  Remember - București, 21 - 22 decembrie 1989.

Ședința a început la ora 11,48.

Lucrările au fost conduse de domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnul Victor Viorel- Ponta, secretar.

 

Domnul Adrian Năstase:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că, din totalul de 332 de deputați, și-au înregistrat prezența 312 membri, 20 fiind absenți.

Înainte de a intra în ordinea de zi, îi dau cuvântul mai întâi domnului Cutean pentru o declarație.

Aveți cuvântul!

 
 

Domnul Vasile Emilian Cutean:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În urmă cu 15 ani, crimele comise împotriva manifestanților pe data de 16 decembrie la Timișoara au continuat pe data de 21 la București și, din păcate, începând cu 22, ele s-au înmulțit.

Pentru toți aceia care s-au jertfit pentru libertatea și demnitatea poporului român în Revoluția din decembrie 1989, v-aș ruga să păstrăm un moment de reculegere.

 
 

(Se păstrează un moment de reculegere.)

 
 

Domnul Vasile Emilian Cutean:

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

 
Informare privind demisia doamnei Săftoiu Ana Adriana, Circumscripția electorală nr. 42 București, din calitatea de deputat.

Are cuvântul în continuare domnul deputat Cozmin Gușă.

 

Domnul Cozmin Horea Gușă:

Avem o cerere adresată dumneavoastră, domnule președinte, și Biroului permanent, prin care colega noastră, doamna deputat Săftoiu Ana Adriana, deputat ales în Circumscripția electorală nr.42 București, vă face cunoscut, prin prezentul act semnat chiar de către dânsa, că se află în situația de incompatibilitate prevăzută de art.81 alin.2 din Legea nr.161/2003, motiv pentru care vă informează că renunță la calitatea de deputat, începând cu 22 decembrie 2004.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc foarte mult.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților.

Stimați colegi,

La ordinea de zi aprobată de Comitetul ordinii de zi, avem mai întâi unele modificări și completări ale Regulamentului Camerei Deputaților referitoare la numărul membrilor în comisiile permanente.

După aceea, vom trece la aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor.

Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului, dau cuvântul domnului deputat Zgonea pentru prezentarea proiectului de hotărâre.

Domnule deputat, aveți cuvântul!

 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Text propus de comisie pentru modificarea art.43 alin.1: "În prima lor ședință, convocată de președintele Camerei, comisiile permanente își aleg birourile, compuse din câte un președinte, doi vicepreședinți și doi secretari, cu excepția Comisiei pentru regulament, al cărei birou este compus din președinte, un vicepreședinte și doi secretari. Funcțiile din Biroul Comisiei pentru Regulament sunt ocupate în ordinea mărimii grupurilor parlamentare".

Alin.2 se elimină.

Art. 38 alin. 3: "Comisiile permanente sunt formate dintr-un număr de 11 - 33 de deputați, cu excepția Comisiei pentru Regulament, care se compune din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar".

Art. 38 alin. 4 va avea următorul cuprins: "Un deputat face parte, în mod obligatoriu, dintr-o singură comisie permanentă dintre cele prevăzute la art. 58, cu excepția membrilor Comisiei pentru Regulament."

Și există o completare la art. 58, cu pct. 17: "Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, aprobată prin hotărârea Camerei Deputaților nr. 24 din 2003 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 20.XI.2003.

"Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați are ca scop: eliminarea oricăror forme de discriminare după criteriul de sex și îmbunătățirea condiției femeii în societate; integrarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați; inițiativele legislative în politicile și programele ce interesează atât femeile, cât și bărbații;..."

Următorul articol care se modifică este art.45, se completează cu lit.e) care are următorul cuprins: "e) are la dispoziție logistica necesară în vederea desfășurării activității comisiei, autoturisme, personal de secretariat și de specialitate, similar cu liderul de grup."

Toate aceste modificări au fost acceptate de toți liderii de grupuri parlamentare.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc foarte mult.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul la dezbaterile generale.

Vă rog, domnule deputat!

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Cred că este vorba de o eroare materială de redactare la modificarea art.43 alin.1, ni s-a citit prima frază și pe urmă s-a spus că se elimină alin.2. Nu se elimină alin.2 probabil, ci se elimină ultima frază a alin.1. Vă rog să verificați și să rectificați.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Este corectă observația, nu?

 
   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea (din bancă):

Corect.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Vă rog să operați această modificare în raport și să țineți seama de precizarea făcută de domnul Bolcaș, cu ocazia votului.

Deci, nu se înscrie nimeni la dezbateri generale.

Trecem atunci la discuția pe articole.

La art.43 alin.1, dacă sunt obiecții. Vă rog încă o dată să țineți seama de precizarea făcută de domnul Bolcaș.

Dacă nu sunt obiecții, supun votului dumneavoastră textul propus de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate de voturi, primul punct din raport referitor la art.43 a fost aprobat.

Punctul 2 din raport referitor la art.38 alin.3. Dacă sunt observații. Nu sunt observații. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Unanimitate.

Pct.3 din raport referitor la art.38 alin.4. Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun propunerea votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.4 din raport referitor la art.58 din Regulament. Dacă sunt obiecții. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră acest text de modificare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Cu unanimitate de voturi, textul a fost aprobat.

Pct.5 referitor la art.45. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții.

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În aceste condiții, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre, în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 
Aprobarea componenței numerice a comisiilor permanente.

Trecem la aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente.

Vreau să vă reamintesc faptul că, potrivit art.38 alin.3 din regulament, astfel cum a fost modificat astăzi, comisiile permanente a căror componență o supunem astăzi aprobării sunt formate dintr-un număr de 11-33 deputați.

Numărul concret al fiecărei comisii permanente se stabilește de Camera Deputaților.

Eu propun ca mai întâi să votăm lista în bloc a componenței numerice a fiecărei comisii permanente, iar apoi să votăm numărul de locuri repartizat pe grupuri parlamentare, potrivit înțelegerii care a intervenit între liderii grupurilor parlamentare.

După aprobarea componenței numerice, liderii grupurilor parlamentare vor prezenta componența nominală.

Supun votului dumneavoastră aceste propuneri. Deci, această propunere de derulare a procedurii referitoare la comisii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În continuare, vă prezint componența nominală convenită de liderii grupurilor parlamentare pentru fiecare comisie permanentă.

 • Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare: limita minimă 23, maximă 29; număr concret, deci număr convenit, 26.
 • Comisia pentru buget, finanțe și bănci: limita minimă 20, maximă 29; număr convenit 25.
 • Comisia pentru industrii și servicii: limita minimă 20, maximă 29; număr concret 23.
 • Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice: limita minimă 23, maximă 33; număr concret 26.
 • Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale: limita minimă 15, maximă 26; număr concret 15.
 • Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic: limita minimă 23, maximă 29; număr concret 26.
 • Comisia pentru muncă și protecție socială: limita minimă 16, maxim 22; număr concret 17.
 • Comisia pentru sănătate și familie: limita minimă 13, maximă 20; număr concret convenit 15.
 • Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport: limita minimă 23, maximă 30; număr concret 28.
 • Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă: limita minimă 19, maximă 23; număr concret 22.
 • Comisia juridică, de disciplină și imunități: limita minimă 19, maximă 26; număr concret 21.
 • Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională: limita minimă 20, maximă 26; număr concret 21.
 • Comisia pentru politică externă: limita minimă 20, maximă 30; număr concret 21.
 • Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții: limita minimă 14, maximă 16; număr concret 13.
 • Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor: limita minimă 15, maximă 22; număr concret 15.
 • Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați: limita minimă 11, maximă 15; număr concret 11.

Dacă sunt comentarii la aceste propuneri.

Vă rog, domnule deputat! Doar o clipă! Da. Vă rog! Reprezentantul U.D.M.R.

 

Domnul Márton Árpád Francisc:

Domnule președinte,

Poate nu am fost eu atent, dar este o diferență, ați citit limită minimă 14 și număr concret 13. Atunci, ar trebui să coborâm limitele, minima la 13, la Comisia pentru abuzuri.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da. La Comisia pentru cercetarea abuzurilor. Este corectă observația.

 
 

Domnul Márton Árpád Francisc:

13-16. Deci, trebuie corectată limita minimă la 13.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Limita minimă trebuie stabilită la 13. Nu! Este adevărat, eu am citit, așa cum era prevăzut. Este vorba de mențiunea pe care am făcut-o pentru Comisia pentru cercetarea abuzurilor. Și acolo eu am menționat, așa cum mi s-a indicat, limita minimă 14 și numărul concret 13. Într-adevăr, nu poate fi acceptată soluția asta.

Poftim?

 
   

Domnul Anghel Stanciu (din bancă):

13 limita minimă.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Punem 13, deci, limita minimă 13 și atunci și numărul concret stabilit la nivelul limitei minime.

De acord cu această observație și vă propun s-o operăm. Dacă sunteți de acord să operăm această modificare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Da. Vă rog, domnule deputat!

Am o rugăminte: pentru stenograme, până când începem să ne cunoaștem între noi după nume și pentru o identificare a dumneavoastră în stenogramele care trebuie redactate, vă rog să vă spuneți, cel puțin în următoarele săptămâni de lucru, și numele și grupul politic, atunci când veniți la microfon.

În felul acesta, ușurați foarte mult viața stenografelor noastre. Vă rog!

 
 

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

Mihai Voicu, deputat P.N.L.

La Comisia nr.10, Comisia pentru cultură, limitele aprobate sunt trecute aici, în material, 19-20, iar totalul este 22. Este evident că trebuie să modificăm limita maximă.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Deci, Comisia pentru cultură. Da. Limita minimă 19, maximă 20; număr concret 22. Corect.

 
 

Domnul Mihai Voicu:

19-25.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

De acord. Cât anume?

 
   

Domnul Mihai Voicu:

23.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Punem 23. Da? De acord cu observația și atunci, limita minimă 19, maximă 23.

Dacă sunteți de acord cu această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În condițiile acestea, supun votului componența numerică prezentată și cu cele două modificări deja operate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi, s-a aprobat componența numerică pentru fiecare comisie permanentă.

În continuare, voi da citire repartizării locurilor ce revin pe comisii grupurilor parlamentare, potrivit înțelegerii convenite între lideri.

 • Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare:
  • P.S.D. 10;
  • P.N.L. 5;
  • PD 3;
  • P.R.M. 5,
  • U.D.M.R. 1,
  • P.U.R. 1,
  • Minorități naționale 1.
 • Comisia pentru buget, finanțe și bănci:
  • P.S.D. 8;
  • P.N.L. 5;
  • P.D. 4;
  • P.R.M. 3;
  • U.D.M.R. 2,
  • P.U.R. 1,
  • Minorități naționale 2.
 • Comisia pentru industrii și servicii:
  • P.S.D. 7,
  • P.N.L. 5,
  • P.D. 3,
  • P.R.M. 3,
  • U.D.M.R. 1,
  • P.U.R. 2,
  • Minorități naționale 2.
 • Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice:
  • P.S.D. 8,
  • P.N.L. 6,
  • P.D. 4,
  • P.R.M. 3,
  • U.D.M.R. 2,
  • P.U.R. 2,
  • Minorități naționale 1.
 • Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale:
  • P.S.D. 5,
  • P.N.L. 3,
  • P.D. 2,
  • P.R.M. 2,
  • U.D.M.R. 1,
  • P.U.R. 0,
  • Minorități naționale 2.
 • Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic:
  • P.S.D. 9,
  • P.N.L. 5,
  • P.D. 5,
  • P.R.M. 3,
  • U.D.M.R. 2,
  • P.U.R. 1,
  • Minorități naționale 1.
 • Comisia pentru muncă și protecție socială:
  • P.S.D. 6,
  • P.N.L. 3,
  • P.D. 4,
  • P.R.M. 3,
  • U.D.M.R. 1,
  • P.U.R. 0,
  • Minorități naționale 0.
 • Comisia pentru sănătate și familie:
  • P.S.D. 4,
  • P.N.L. 5,
  • P.D. 2,
  • P.R.M. 2,
  • U.D.M.R. 1,
  • P.U.R. 1,
  • Minorități naționale 0.
 • Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport:
  • P.S.D. 8,
  • P.N.L. 4,
  • P.D. 4,
  • P.R.M. 5,
  • U.D.M.R. 3,
  • P.U.R. 2,
  • Minorități naționale 2.
 • Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă:
  • P.S.D. 8,
  • P.N.L. 4,
  • P.D. 3,
  • P.R.M. 2,
  • U.D.M.R. 2,
  • P.U.R. 1,
  • Minorități naționale 2.
 • Comisia juridică, de disciplină și imunități:
  • P.S.D. 6,
  • P.N.L. 5,
  • P.D. 3,
  • P.R.M. 3,
  • U.D.M.R. 1,
  • P.U.R. 2,
  • Minorități naționale 1.
 • Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională:
  • P.S.D. 7,
  • P.N.L. 4,
  • P.D. 4,
  • P.R.M. 2,
  • U.D.M.R. 1,
  • P.U.R. 2,
  • Minorități naționale 1.
 • Comisia pentru politică externă:
  • P.S.D. 8,
  • P.N.L. 4,
  • P.D. 2,
  • P.R.M. 3,
  • U.D.M.R. 1,
  • P.U.R. 2,
  • Minorități naționale 1.
 • Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții:
  • P.S.D. 4,
  • P.N.L. 2,
  • P.D. 2,
  • P.R.M. 4,
  • U.D.M.R. 1,
  • P.U.R. 0,
  • Minorități naționale 0.
 • Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor:
  • P.S.D. 6,
  • P.N.L. 3,
  • P.D. 2,
  • P.R.M. 2,
  • U.D.M.R. 1,
  • P.U.R. 0,
  • Minorități naționale 1.
 • Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați:
  • P.S.D. 3,
  • P.N.L. 2,
  • P.D. 1,
  • P.R.M. 2,
  • U.D.M.R. 1,
  • P.U.R. 1,
  • Minorități naționale 1.

Dacă sunt comentarii. Nu sunt comentarii.

Supun votului repartizarea prezentată.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri?

Cu unanimitate, de voturi, s-a aprobat componența numerică pe grupuri parlamentare.

Cred că fiecare grup va avea nevoie acum de o pauză pentru consultări.

Aș vrea să vă întreb când credeți că putem să ne reîntâlnim pentru definitivarea listei. Este ora 12,10. La 14,00. Cred că este. Eu pot să anunț ședința la ora 13,00, dar vă asigur că nu este suficient timp până la ora 13,00. Haideți să punem ora 14,00, ca să nu așteptați în sală. Cred că este mai bine în felul ăsta.

Să sperăm că va fi totul pregătit pentru ora 14,00 și ar fi foarte bine. Deci, în principiu, vă rog să fiți înapoi în sală la ora 14,00. Până atunci, rog grupurile parlamentare să pregătească propunerile concrete.

 
  Validarea mandatului de deputat al domnului Popp Cosmin Gabriel, Circumscripția electorală nr. 42 București, și depunerea jurământului de credință față de țară și popor.

după pauză

 

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

V-am spus că sunteți mai optimiști decât trebuie, dar sunt bucuros că vom putea încheia, probabil, astăzi, procedura de constituire a comisiilor.

Să începem cu validarea unui mandat de deputat. Îl rog pe domnul deputat Marian Sârbu, președintele Comisiei de validare, să prezinte raportul comisiei sale.

 
 

Domnul Marian Sârbu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia de validare a luat la cunoștință faptul că începând cu data de 22 decembrie 2004, a devenit vacant un loc de deputat în Circumscripția electorală nr.42 București, ca urmare a demisiei doamnei deputat Săftoiu Ana Adriana, aparținând Grupului parlamentar al Partidului Democrat.

În conformitate cu dispozițiile art.91 alin.10 din Legea nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, cu modificările și completările ulterioare, în caz de vacanță a mandatelor de deputați aleși pe listele de candidați, supleanții ocupă locurile vacante în ordinea în care sunt înscriși în liste, dacă până la data validării pentru ocuparea locurilor vacante, partidele sau formațiunile politice pe listele cărora au candidat supleanții confirmă în scris că aparțin acestora.

În legătură cu ocuparea locului de deputat devenit vacant, comisia de validare procedând, în ziua de 22 decembrie 2004, la examinarea actelor dosarului în cauză, a constatat următoarele: pe lista supleanților publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1162/2004, pentru Alianța Dreptate și Adevăr-P.N.L.-P.D. și Partidul Democrat în Circumscripția electorală nr.42 București, la poziția 278 figurează ca supleant care urmează să ocupe locul devenit vacant, domnul Popp Cosmin Gabriel.

La dosarul de validare se află scrisoarea prin care se confirmă că supleantul mai sus nominalizat aparține și în prezent Partidului Democrat, din partea căruia a candidat la alegerile din 28 noiembrie 2004.

De asemenea, a fost prezentată declarația scrisă de acceptare a mandatului de deputat și dovada depunerii declarației de avere prevăzută de art.2 și 3 din Legea 115/1996, modificată și completată prin Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

Constatând că sunt îndeplinite condițiile legale pentru ocuparea locului de deputat devenit vacant, Comisia de validare propune Camerei Deputaților validarea mandatului de deputat al domnului Popp Cosmin Gabriel, ales la 28 noiembrie 2004 în Circumscripția electorală nr.42 București, pe lista Alianței Dreptate și Adevăr-P.N.L.-P.D., pentru Partidul Democrat.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc foarte mult.

Supun votului dumneavoastră raportul comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, raportul comisiei a fost adoptat.

Îl invit pe domnul deputat Popp Cosmin Gabriel să depună jurământul de credință față de țară și popor.

 
 

Domnul Cosmin Gabriel Popp:

Mulțumesc. (Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Popp Cosmin Gabriel, în calitate de deputat, ales în Circumscripția electorală nr.42 București,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!" (Semnează jurământul și îl depune la președintele Camerei Deputaților.)(Aplauze.)

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Îl felicit pe domnul deputat Popp Cosmin Gabriel și vă propun să trecem la partea a doua de fapt a procedurii de desemnare a componenței comisiilor și, ulterior, a conducerii acestor comisii.

 
Aprobarea componenței numerice a comisiilor permanente.

Are cuvântul liderul Grupului parlamentar al P.S.D., domnul deputat Miron Mitrea, pentru prezentarea listei nominale pe comisii.

 

Domnul Tudor Miron Mitrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

 • Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, zece locuri are grupul nostru parlamentar și anume: Giurescu Ion, Godja Petru, Nicula Vasile Cosmin, Sârbu Liviu Mugurel, Teodorescu George - Alin, Tudose Mihai, Moldovean Emil Radu, Niță Constantin, Constantinescu Viorel, Nosa Iuliu.
 • Pentru Comisia pentru buget, finanțe și bănci, propunem următorii deputați: Cazan Gheorghe Romeo Leonard, Gubandru Aurel, Mușetescu Tiberiu Ovidiu, Tănăsescu Mihai Nicolae, Manda Iulian Claudiu, Rusu Mihaela Adriana, Martin Eduard Stelian, Mihăilescu Dorina Teodora.
 • Pentru Comisia pentru industrii și servicii, propunem următorii colegi: Bivolaru Ioan, Iancu Iulian, Nițulescu Teodor, Pop Claudiu Adrian, Sanda Victor, Vasile Aurelia, Popescu Dan Ioan.
 • Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice: Dumitru Ion, Georgescu Filip, Timar Liviu, Mocanu Vasile, Mocioalcă Ion, Munteanu Ioan, Stan Ioan, Tămagă Constantin.
 • Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale: Matei Cătălin Lucian, Sasu Ion, Chiper Gheorghe, Tărniceru Petru, Cutean Vasile Emilian.
 • Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic: Călin Ion, Diaconescu Marin, Dușa Mircea, Lificiu Petru, Pupeză Viorel, Soproan Vasile-Filip, Vlădoiu Aurel, Tudor Constantin, Mazăre Alexandru.
 • Comisia pentru muncă și protecție socială: Chiș Filonaș, Cindrea Ioan, Nedelcu Gabriela, Sârbu Marian, Todoran Pavel, Plumb Rovana.
 • Comisia pentru sănătate și familie: Brînzan Ovidiu, Dida Corneliu Ioan, Nechita Aurel, Macaleți Costică.
 • Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport: Andea Petru, Andronescu Ecaterina, Bănicioiu Nicolae, Apostolache Mihai Cristian, Dumitriu Mihai, Găleteanu Monalisa, Sârbu Daciana Octavia, Știucă Alecsandru.
 • Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă: Mălaimarea Mihai-Adrian, Toma Florentina Marilena, Băeșu George, Dumitrescu Zamfir, Mihalache Sorin Dan, Nassar Rodica, Podgorean Radu, Crețu Gabriela.
 • Comisia juridică, de disciplină și imunități: Dobre Traian, Iordache Florin, Timiș Ioan, Buda Ioan, Dumitrescu Cristian-Sorin, Sârb Gheorghe.
 • Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională: Amarie Constantin, Vlase Petru Gabriel, Bejenariu Eugen, Iosif Dan, Pașcu Ioan Mircea, Săniuță Marian Florian, Voicu Cătălin.
 • Comisia pentru politică externă: Bentu Dumitru, Corlățean Titus, Mitrea Manuela, Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae, Pușcaș Vasile, Severin Adrian, Știreanu Octavian, Hrebenciuc Viorel.
 • Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții: Bădălău Niculae, Mohora Tudor, Sirețeanu Mihail, Dorneanu Valer.
 • Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați: Cliveti Minodora, Drețcanu Doina Micșunica, Adomnicăi Mirela Elena.
 • Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor: Nica Dan, Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu, Mănăstireanu Vladimir Alexandru, Ungureanu Valeriu Alexandru, Bobeanu Răzvan Petrică, Zgonea Valeriu Ștefan.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc foarte mult.

Am să-i rog pe toți liderii grupurilor să lase lista cu cei propuși pentru comisii, staff-ului tehnic, ca să putem să organizăm după aceea prezentarea pe comisii și să putem s-o distribuim pentru momentul în care se vor face alegerile.

Dau cuvântul liderului Grupului parlamentar al PNL, sau reprezentantului grupului. Da, domnul Gheorghiof.

 
 

Domnul Titu-Nicolae Gheorghiof:

Mulțumesc, domnule președinte.

 • Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare: Andrei Dominic Gerea, Gabriel Sandu, Cornel Popa, Marin Almăjanu, Dorinel Ursărescu.
 • Comisia pentru buget, finanțe și bănci: Gheorghe Dragomir, Eugen Gheorghe Nicolăescu, Ovidiu Silaghi, Mihai Sandu-Capră, Mircea Dumitru Gheorghe Coșea.
 • Comisia pentru industrii și servicii: Tiberiu Bărbulețiu, Cristian Alexandru Boureanu, Mircea Ciopraga, Corneliu Momanu, Dan Mihai Marian.
 • Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice: Palăr Ionel, Hoinaru Marian, Petrache Marian, Hoban Ioan, Semcu Adrian Emaniul, Onofrei Orest.
 • Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități: Călin Popescu-Tăriceanu, Mihai Alexandru Voicu, Mircea Teodor Iustian.
 • Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic: Motreanu Dan Ștefan, Popescu Florin Aurelian, Fenechiu Relu, Mănescu Rareș Șerban, Buzatu Dan Horațiu.
 • Comisia pentru muncă și protecție socială: Adina-Ioana Vălean, Crăciunescu Grigore, Adrian Gheorghe Miuțescu.
 • Comisia pentru sănătate și familie: Boeriu Valeriu Victor, Câmpanu Liviu, Paveliu Marian Sorin, Luchian Ion, Bușoi Cristian Silviu.
 • Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport: Mircea Valer Pușcă, Cristian Mihai Adomniței, Victor Horia Toma, Ion Preda.
 • Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă: Bogdan Olteanu, Raluca Turcan, Emilian Valentin Frâncu, Monica Octavia Muscă.
 • Comisia juridică, de disciplină și imunități: Gheorghe Gabor, Dragoș Ujeniuc, Cornel Știrbeț, Petre Ungureanu, Pardău Dumitru.
 • Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională: Mihăiță Calimente, Claudius Mihail Zaharia, George Adrian Scutaru, Viorel Oancea.
 • Comisia pentru politică externă: Strungă Emil, Crin Laurențiu George Antonescu, Pruteanu Vasile, Gheorghe Valeriu.
 • Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții: Horea Dorin Uioreanu, Cătălin Micula.
 • Comisia pentru regulament: Mircea Teodor Iustian.
 • Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați: Nicolăescu Gheorghe Eugen și Turcan Raluca.
 • Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor: Dan-Radu Rușanu, Ghișe Ioan, Nini Săpunaru.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog să lăsați lista la staff-ul tehnic.

Are cuvântul liderul Grupului parlamentar al PD, domnul deputat Cozmin Gușă.

 
 

Domnul Cozmin Horea Gușă:

Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare: Bara Nicolae, Racoceanu Viorel, Videanu Adriean.

 • Comisia pentru buget, finanțe și bănci: Drăguș Radu Cătălin, Gușă Cozmin Horea, Olărean Aurel, Muntean Florin Nicolae.
 • Comisia pentru industrii și servicii: Boagiu Anca Daniela, Albu Gheorghe, Mironescu Laurențiu.
 • Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice: Tabără Valeriu, Ghiorghioni Ionesie, Man Mircea, Miroșeanu Liviu Alexandru.
 • Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale: Petre Străchinaru, Bruchental-Pop Ionela.
 • Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic: Igaș Traian Constantin, Bardan Cornel Ștefan, Constantinescu Anca, Marinescu Marian-Jean, Oltean Ioan.
 • Îmi cer scuze, în varianta pe care o avem se repetă un nume, ceea ce este incorect, la Comisia pentru industrii și servicii, și o să fac o rectificare.
 • Cred că varianta corectă este la Secretariatul general. O să vă rog să verificați, în ceea ce-l privește pe Marinescu Marian-Jean.
 • Comisia pentru muncă și protecție socială: Barbu Gheorghe, Duțu Stelian, Iliescu Valentin-Adrian, Petrea Constantin.
 • Comisia pentru sănătate și familie: Rădulescu Cristian, Movilă Petru.
 • Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport: Anastase Roberta Alma, Bîrsan Iulian Gabriel, Iacob-Ridzi Monica Maria, Romanescu Marcel Laurențiu.
 • Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă: Șandru Marcela Lavinia, Cosmin Gabriel Popp, Stănescu Mircea.
 • Comisia juridică, de disciplină și imunități: Buda Daniel, Gonțea Ion, Zegrean Augustin.
 • Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională: Stănișoară Mihai, Raicu Romeo Marius, Canacheu Costică, Văsioiu Horia.
 • Comisia pentru politică externă: Preda Cezar Florin, Rogin Marius.
 • Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții: Pavelescu Aurelian, Puchianu Ioan Dumitru.
 • Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor: Nistoran Dorin Liviu, Radu-Octavian Claudiu.
 • Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați: Lambrino Radu.

O să vă rog să-mi permiteți să facem rectificarea la secretariat, imediat ce o să fie extrem de clar. Mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Deci, vă rog să verificați lista, la staff-ul tehnic.

Dau cuvântul în continuare domnului deputat Lucian Bolcaș, liderul Grupului parlamentar al PRM.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Propunerile grupului nostru parlamentar sunt următoarele:

 • Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare: Purceld Octavian Mircea, Almășan Liviu, Brînză William-Gabriel, Stoica Ion, Zamfirescu Dan Dumitru.
 • Comisia pentru buget, finanțe și bănci: Ovidenie Costel, Popeangă Petre, Grigore Dan.
 • Comisia pentru industrii și servicii: Dragomir Dumitru, Eserghep Gelil, Mătușa Tudor.
 • Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice: Puzdrea Dumitru, Giurgiu Mircia, Ionescu Daniel.
 • Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale: Naty Meir, Ioan-Aurel Rus.
 • Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic: Liga Dănuț, Stănescu Cristian, Cantaragiu Bogdan.
 • Comisia pentru muncă și protecție socială: Mînzînă Ion, Furo Iuliu Ioan, Mocănescu Coloros Dan Constantin.
 • Comisia pentru sănătate și familie: Ifrim Mircea, Ciocâlteu Alexandru.
 • Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport: Stanciu Anghel, Fârșirotu Vladimir Mircea, Paul Magheru, Buciu Angela, Adrian Moisoiu.
 • Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă: Lia-Olguța Vasilescu, Dumitru Avram.
 • Comisia juridică, de disciplină și imunități: Jipa Florina-Ruxandra, Bolcaș Lucian Augustin, Călian Petru.
 • Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională: Marcu Tudor, Marius Iriza.
 • Comisia pentru politică externă: Mărculeț Petrescu Anca, Lari - Iorga Leonida, Vlad Gabriel Hogea.
 • Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții: Liviu Codârlă, Merce Ilie, Mircea Costache, Dumitriu Dragoș Petre.
 • Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați: Buruiană-Aprodu Daniela, Cocrea Olguța.
 • Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor: Buzea Cristian-Valeriu, Baban Ștefan.

Lista este deja depusă la Biroul permanent, dar înmânez și o copie. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Are cuvântul liderul Grupului parlamentar al UDMR, domnul deputat Kelemen Attila.

 
 

Domnul Kelemen Atilla Béla Ladislau:

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare: Lakatos Petru.

 • Comisia pentru buget, finanțe și bănci: Erdei Doloczki Istvan, Tamas Sandor.
 • Comisia pentru industrii și servicii: Antal Istvan.
 • Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice: Kelemen Atilla, Szekely Levente Csaba.
 • Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale: Varga Attila.
 • Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic: Seres Denes și Antal Arpad Andras.
 • Comisia pentru muncă și protecție socială: Kerekes Karoly.
 • Comisia pentru sănătate și familie: Bonis Istvan.
 • Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport: Asztalos Ferenc, Kiraly Andrei Gheorghe și Soki Bela.
 • Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă: Marton Arpad Francisc, Kelemen Hunor.
 • Comisia juridică, de disciplină și imunități: Mate Andras Levente.
 • Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională: Toro Tiberiu.
 • Comisia pentru politică externă: Konya Hamar Sandor.
 • Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții: Becsek Garda Dezso.
 • Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor: Kovacs Attila.
 • Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați: Borbely Laszlo.
 
 

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă solicit o rectificare dintr-o eroare de dactilografiere, la Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare figurează domnul deputat Brânză William Gabriel, iar la Comisia juridică, de disciplină și imunități domnul deputat Călian Petru.

Sunt obligat să anunț această rectificare. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Are cuvântul doamna deputat Daniela Popa, liderul Grupului parlamentar al PUR.

 
 

Doamna Daniela Popa:

La Grupul parlamentar PUR, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare: domnul deputat Bogdan Pascu.

 • Comisia pentru buget, finanțe și bănci: doamna Grațiela Denisa Iordache.
 • Comisia pentru industrii și servicii: domnul Romeo Octavian Hanganu și domnul Andrian - Sirojea Mihei.
 • Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice: domnul Faina Constantin și domnul Nicolae Popa.
 • Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic: domnul Ioan Țundrea.
 • Comisia pentru sănătate și familie: Renică Diaconescu.
 • Comisia de învățământ, știință, tineret și sport: domnul Pantelimon Manta și domnul Damian Florea.
 • Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă: doamna Ionica Constanța Popescu.
 • Comisia juridică, de disciplină și imunități: domnul Sergiu Andon și domnul Bogdan Liviu Ciucă.
 • Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională: domnul Florea Voinea și domnul Eduard Raul Hellvig.
 • Comisia pentru politică externă: domnul Ștefan Glăvan și domnul Dumitru Becșenescu.
 • Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați: doamna Cornelia Ardelean.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc, și vă rog să lăsați lista la staff-ul tehnic.

Dau cuvântul acum domnului deputat Varujan Pambuccian, liderul Grupului parlamentar al Minoritărilor Naționale.

 
 

Domnul Varujan Pambuccian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Repartiția în comisiile parlamentare ale membrilor grupului nostru parlamentar este după cum urmează:

 • Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare: domnul Vainer Aurel.
 • Comisia pentru buget, finanțe și bănci: domnii Ignat Miron și Merka Adrian Miroslav.
 • Comisia pentru industrii și servicii: domnul Ibram Iusein și doamna Manolescu Oana.
 • Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice: Ghervasen Longher.
 • Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale: domnii Păun Nicolae și Tcaciuc Ștefan.
 • Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic: domnul Grosaru Mircea.
 • Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport: domnii Ganț Ovidiu Victor și Radan Mihai.
 • Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă: domnii Amet Aledin și Gvozdenovici Slavomir.
 • Comisia juridică, de disciplină și imunități: Dumitrescu Liana.
 • Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională: domnul Mircovici Niculae.
 • Comisia pentru politică externă: domnul Fotopolos Sotiris.
 • Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor: domnul Pambuccian Varujan.
 • Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați: domnul Firczak Gheorghe.

Vă mulțumesc.

 
   

(Modificările anunțate ulterior de către lideri, au fost operate.)

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc. Vă rog să lăsați lista la staff-ul tehnic, domnule Pambuccian, nu plecați cu hârtiile.

Stimați colegi,

În această configurație convenită și propusă de către liderii grupurilor parlamentare, vă rog să vă pronunțați asupra componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților.

Cine este pentru?

Vă rog să le anunțați la microfon, domnule deputat Gușă.

 
 

Domnul Cozmin Horea Gușă:

Ne cerem scuze! Repet acele componențe de comisii.

 • Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare: Adriean Videanu, Bara Nicolae, Racoceanu Viorel.
 • Comisia pentru industrii și servicii: Boagiu Anca, Albu Gheorghe, Laurențiu Mironescu.
 • Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice: Tabără Valeriu, Ghiorghioni Ionesie, Miroseanu Liviu, Man Mircea.

Mulțumesc foarte mult și ne cerem scuze!

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Reiau și vă rog să vă pronunțați asupra componenței nominale a comisiilor.

Da, domnule Pambuccian, vă rog.

 
 

Domnul Varujan Pambuccian:

Domnule președinte,

Îmi cer scuze, am omis să citesc, și spun acum pentru stenogramă:

 • Comisia juridică, de disciplină și imunități: domnișoara Dumitrescu Liana.
 
 

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Vă rog să luați notă de această adăugire.

Vă invit să vă pronunțați asupra componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată componența nominală a comisiilor permanente.

Doamnelor și domnilor deputați,

Urmează să încheiem ședința de astăzi a Camerei.

Vă informez, însă, că membrii comisiilor permanente sunt invitați să se întrunească de îndată în ședință, în vederea alegerii președinților, vicepreședinților și secretarilor care alcătuiesc birourile comisiilor.

La această primă ședință, la fiecare comisie va participa și un reprezentant al Biroului permanent, și vă informez care este repartizarea decisă de Biroul permanent: domnul Miron Mitrea la Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru politică externă; doamna Mona Muscă la Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă și la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale; domnul Corneliu Ciontu la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia pentru sănătate și familie; doamna Daniela Popa la Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, și Comisia pentru muncă și protecție socială; domnul Victor Ponta la Comisia juridică, de disciplină și imunități; domnul Titu-Nicolae Gheorghiof la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; domnul Adriean Videanu la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; domnul Petre Popeangă la Comisia pentru buget, finanțe și bănci; domnul Eugen Nicolicea la Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor; domnul Ioan Oltean la Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; domnul Laszlo Borbely la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții; domnul Miron Ignat la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.

Stimați colegi,

Pentru astăzi am reușit să finalizăm, cred, în timp relativ scurt agenda, și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru colaborare.

Pentru săptămâna viitoare, probabil că agenda va fi ceva mai ..., nu neapărat mai complicată, dar ea va presupune unele ajustări de program, și în funcție de momentul în care se va depune, se va iniția procedura de învestire a noului Guvern, vă atrag atenția că va trebui - pe de o parte, să organizăm audieri în cadrul comisiilor pentru cei propuși ca membri ai Cabinetului, pe de altă parte, să organizăm cel puțin o ședință comună a celor două Birouri permanente pentru a pregăti ședința comună a Camerelor.

De asemenea, cred că va trebui să vedem câteva chestiuni foarte urgente. Vă dau un singur exemplu: situația delegației române la Consiliul Europei, la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Și, ținând seama de faptul că în luna ianuarie Parlamentul este în vacanță, va trebui să vedem cum finalizăm discuțiile, și până la urmă chiar desemnarea unor membri care să întregească delegația pentru Consiliul Europei.

Probabil că mai sunt și alte lucruri pe care trebuie să le vedem foarte rapid, ținând seama și de perioada în care Parlamentul nu va lucra în luna ianuarie. Vă promit, însă, că aceste lucruri le vom clarifica cu staff-ul tehnic, și la începutul săptămânii viitoare vom avea o situație foarte clară și vom decide ce anume este foarte urgent.

Vă mulțumesc încă o dată!

Îi rog pe membrii Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați să meargă la sala Biroului permanent, pentru că nu există, încă, o sală de întrunire pentru această comisie care este nouă.

Crăciun fericit pentru toată lumea!

Sărbători fericite!

Suntem într-o perioadă destul de tensionată, încărcată, dar să nu uităm că vin marile sărbători ale românilor.

 
 

Am să-l rog pe domnul Ioan Oltean să-l înlocuiască pe domnul Adriean Videanu la constituirea Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare. Domnul Videanu nu este disponibil astăzi pentru activitățile parlamentare.

 
 

Dacă domnul Nicolicea nu este aici - mi se pare că a avut un deces în familie -, sper să nu mă înșel, atunci îl rog pe domnul Ponta să meargă și la Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor.

 
   

Ședința s-a încheiat la ora 16,20.

 
     

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 1 decembrie 2021, 6:13
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro