Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2006 > 20-02-2006

Ședința Senatului din 20 februarie 2006

 Fragmente relevante pentru următoarea interogare: 
Vorbitor: Doina Silistru

  1. Declarații politice formulate de senatori:
  1.2 Doina Silistru - Zootehnia românească în situația concesionării serviciilor de ameliorare și reproducție.

Doamna Doina Silistru:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Declarația mea politică se intitulează: "Zootehnia românească încotro, prin concesionarea serviciilor de ameliorare și reproducție".

Dezvoltarea zootehniei la nivel național necesită o abordare responsabilă și consultarea tuturor factorilor implicați în acest domeniu, zootehnia reprezentând în țările dezvoltate circa 60% din producția globală agricolă, iar în România a reprezentat circa 50%, înainte de 1990, iar în prezent reprezintă circa 35% din producția globală agricolă. (discuții)

Factorul principal al dezvoltării producției zootehnice îl reprezintă fondul genetic al animalelor, care se îmbunătățește continuu prin reproducție și selecție, susținute de însămânțările artificiale și controlul oficial al producțiilor.

În toate țările dezvoltate, activitatea de reproducție și selecție a animalelor este sub controlul direct al statului fiind coordonată de organe neutre ale acestuia. Una din condițiile esențiale pentru concesionarea și privatizarea eficientă a unor servicii în zootehnie o reprezintă dezvoltarea fermelor care să devină de tip comercial cu efective de peste 15-20 de capete pe exploatație, dispunând astfel de resurse financiare pentru a contribui la dezvoltarea și eficientizarea acestor activități.

În situația actuală a zootehniei românești, când peste 95% din efectivele de taurine sunt în exploatații de 1 până la 3 capete, iar asociațiile profesionale nu sunt dezvoltate în majoritatea zonelor țării, concesionarea și privatizarea unor servicii în zootehnie nu reprezintă decât apanajul unor grupuri de interese economice care urmăresc să pună mâna pe spațiile unor unități de ameliorare și reproducție în zootehnie și să domine o mare parte din piața materialului seminal congelat, cifrată, la nivel național, la circa 4 milioane euro. (discuții)

Conform Deciziei Uniunii Europene pentru Agricultură, activitatea de ameliorare și reproducție a animalelor implică subvenții de la stat, după cum urmează:

  • 100% pentru constituirea registrelor genealogice;
  • 70% pentru controlul oficial și evaluarea genetică;
  • 40% investiții pentru dezvoltarea stațiunilor de testare;
  • 30% pentru evaluarea genetică a taurilor utilizați la însămânțările artificiale.

În aceste condiții, grupurile de interese care vor concesiona rețeaua de reproducție și selecție a animalelor din România va utiliza fondurile bugetare pentru promovarea intereselor proprii.

În contextul aderării la Uniunea Europeană, aplicarea H.G. nr.1845/22.XII.2005 este neavenită și în contradicție cu legislația europeană, prejudiciind grav interesul național în domeniul ameliorării raselor de animale.

Apreciem că este un non-sens ca un grup privat de interese să desfășoare atât activități de reproducție, cât și activități de control oficial al producțiilor și de evaluare genetică a efectivelor de animale, beneficiind concomitent de subvenții ale statului.

Consider că reorganizarea acestor servicii în zootehnie necesită și unele studii asupra domeniului în unele țări membre ale Uniunii Europene sau în țări care au aderat, recent, la Uniunea Europeană.

Un exemplu îl constituie Ungaria unde societatea corespondentă a ANARZ-ului din România are ca obiect de activitate inspecții, autorizări, producția animalelor, reproducție, selecție și ameliorare genetică, nutriție, creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv pentru speciile de vânat crescute în captivitate.

Față de cele relatate foarte succint, se impune ca prin H.G. nr.1845/2005 să se concesioneze numai activitatea de însămânțări artificiale, de aprovizionare cu material seminal congelat și azot lichid și de montă naturală autorizată de către unități specializate conform prevederilor art.25 din Legea nr.72/2002, respectiv Legea zootehniei.

Activitatea de control a producțiilor animaliere, de gestionare a bazei de date și de evaluare genetică a animalelor trebuie să rămână în atribuțiile instituțiilor autorizate, respectiv Agenția Națională de Ameliorare și Reproducție în Zootehnie și unitățile de reproducție în zootehnie județene care aplică politica statului în ameliorarea animalelor, activate strategică de interes național.

Vă mulțumesc.