Plen
Ședința Senatului din 20 februarie 2006
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.16/02-03-2006

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2006 > 20-02-2006 Versiunea pentru printare

Ședința Senatului din 20 februarie 2006

17. Din partea Guvernului au primit răspunsuri senatorii:  

 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

  ................................................
 

Am fost informat că domnul ministru al sănătății a înmânat răspunsul scris domnului Ilie Petrescu.

Domnul Radu Cătălin Mardare este, domnul Ion Vărgău este.

Domnul Ilie Sârbu ? Nu este.

 
Ion Vărgău - de la Mircea Alexandru, secretar de stat la Ministerul Administrației și Internelor;

Îl invit pe domnul Mircea Alexandru, secretar de stat în Ministerul Administrației și Internelor, să dea răspuns domnului Radu Cătălin Mardare și domnului Ion Vărgău.

Răspunsul la intepelări pentru domnul senator Radu Cătălin Mardare, privind Anexa 1 din Hotărârea de Guvern nr.1512/2005 și domnului senator Ion Vărgău privind modificarea art.231 lit.b) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002.

Microfonul nr.9.

 

Domnul Mircea Alexandru - secretar de stat în Ministerul Administrației și Internelor:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am să răspund mai întâi întrebării adresate de domnul senator Ion Vărgău.

Stimate domnule senator,

În legătură cu interpelarea dumneavoastră prin care solicitați analizarea oportunității modificării Dispozițiilor art.231 lit.b) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.85/2003, astfel ca, dacă se constată defecțiuni grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcție, să nu se aplice măsura reținerii permisului de conducere, ci cea de suspendare a certificatului de înmatriculare, vă comunicăm următoarele:

Potrivit dispozițiilor art.10 alin.1 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, precum și în cazul în care termenul de valabilitate a inspecției tehnice a expirat.

Precizăm faptul că, potrivit dispoziției art.89 lit.c) din ordonanța sus-citată, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2 milioane lei, la 8 milioane lei vechi, conducerea vehiculului cu defecțiuni tehnice grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcție.

De asemenea, potrivit dispozițiilor art.94 din aceeași ordonanță, corelate cu dispozițiile din Regulamentul aprobat de Hotărârea Guvernului nr.85/2003, în aceste cazuri se aplică sancțiunea contravențională complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

Având în vedere faptul că scopul urmărit de întreaga legislație rutieră este asigurarea deplasării în siguranță, pe drumurile publice, a tuturor participanților la trafic, nu considerăm oportună modificarea dispozițiilor art.231 din regulamentul aprobat, pentru următoarele considerente: conducerea vehiculului cu defecțiuni tehnice grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcție face parte din categoria nerespectării regulilor privind echipamentul de securitate al vehiculelor și al încărcăturii lor, prevăzut în art.6 lit.h) din fondul comun al infracțiunilor rutiere, anexă atât la Convenția europeană cu privire la efectele internaționale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, cât și la Convenția europeană pentru reprimarea infracțiunilor rutiere, încheiată la Strasbourg, la 30 noiembrie 1964, și ratificată de România prin Legea nr.183/1997.

Domnule președinte,

Stimate domnule senator,

Sunt mai multe considerente, dar aș face o singură precizare - și cu asta închei - a admite posibilitatea unui șofer, unui conducător auto să circule pe drum știind că nu-i funcționează sistemul de frânare sau sistemul de direcție, lucru de care ia cunoștință chiar din momentul în care se pune în mișcare, înseamnă să acceptăm cu bună știință ca acesta să producă în orice moment un accident grav de circulație, care să pună în pericol viața oricărui participant la trafic.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Am înțeles.

 
 

Domnul Mircea Alexandru:

Și cu asta am încheiat. Vă mulțumesc.

 
Radu Cătălin Mardare - de la Mircea Alexandru, secretar de stat la Ministerul Administrației și Internelor;

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Celălalt răspuns.

 

Domnul Mircea Alexandru:

Domnului senator Cătălin Mardare.

Stimate domnule senator,

În legătură cu interpelarea dumneavoastră, prin care solicitați analizarea oportunității completării Anexei 1 la Hotărârea Guvernului nr.1512/2005 pentru decalarea ca zone calamitate a localităților afectate de inundațiile din perioada aprilie - septembrie 2005, astfel încât și alte localități afectate de inundații să beneficieze de finanțare cu fonduri comunitare din Programul SAPARD, vă comunicăm următoarele:

Hotărârea Guvernului nr.1512/2005 a fost inițiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministerul Administrației și Internelor sprijinind această instituție în demersurile întreprinse pentru determinarea gradului de afectare a fiecărei localități rurale. În acest sens, a fost transmisă instituțiilor prefectului o radiogramă cu nr.17352/23 septembrie anul trecut, prin care se solicita completarea unei fișe pentru fiecare sat a cărui infrastructură a fost avariată ca urmare a inundațiilor.

De asemenea, precizăm faptul că prefectul județului Bacău, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, a solicitat tuturor primarilor localităților afectate de inundații date cu privire la obiectivele calamitate. Întârzierea cu care au răspuns unii primari la această solicitare a determinat neincluderea localităților respective în materialul înaintat de către Instituția Prefectului Județului Bacău.

Având în vedere inundațiile produse în perioada aprilie - septembrie 2005, precizăm faptul că pentru fiecare sat a fost determinat gradul fizic de afectare, luându-se în considerare următoarele elemente: locuințe - 15 puncte, anexe gospodărești - 10 puncte, infrastructură rurală - 35 puncte, suprafață agricolă și forestieră - 20 puncte, obiective socio-economice - 10 puncte, infrastructură forestieră și de protecție împotriva inundațiilor - 10 puncte.

Semnalăm și faptul că prefectul județului Bacău a solicitat Ministerului Administrației și Internelor completarea Anexei 1 la Hotărârea Guvernului nr.1512/2005 cu 14 comune, respectiv 66 de sate din acest județ, transmițând și fișele localităților respective, iar prin Adresa nr.8107/15.02. a.c., acestea au fost transmise Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu solicitarea de a se analiza posibilitatea completării actului normativ respectiv.

În măsura în care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale va iniția un proiect de act normativ cu obiect de reglementare circumscris aspectelor la care faceți referire în interpelare, facem precizarea că Ministerul Administrației și Internelor va întreprinde demersurile necesare în vederea promovării acestuia, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
Otilian Neagoe - de la Katalin Kibedi, secretar de stat la Ministerul Justiției;

Domnul Radu Mircea Berceanu:

În continuare, domnul senator Otilian Neagoe este?

Doamna Katalin Kibedi, secretar de stat în Ministerul Justiției, pentru a răspunde cu privire la necesitatea adoptării unei legi a cametei. (discuții și vociferări în sală)

Suntem la interpelări.

 

Doamna Katalin Kibedi - secretar de stat în Ministerul Justiției:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimate domnule senator, vă înțeleg întrebarea, din punct de vedere al practicianului care a constatat uneori situații care aproape frizau tragismul, având în vedere că se încheiaseră contracte, fie simulate, de vânzare-cumpărare, care acopereau împrumuturi de garanție ipotecară și familii întregi se vedeau evacuate din propria lor locuință, fie situații chiar de contracte de împrumut, fără să fie simulate, dar în deplină cunoștință de cauză.

Întrebarea dumneavoastră este justificată. Presupun că vă interesează mai mult pedepsirea celor care practică împrumutul cu dobândă peste condițiile legale, întrucât garanții civile există și, acum, Ordonanța Guvernului nr.9 din 2000 a fost menită să reglementeze problema dobânzii și prevede această situație și, sigur, Codul de procedură civilă ne pune la îndemână posibilitatea acțiunilor în constatare, atunci când este un act simulat și, de fapt, părțile contractante și-au împrumutat bani, în condițiile în care încalcă legea, dar aceasta nu se întrevede în actul care s-a încheiat.

Noul Cod penal este cel care definește și va pedepsi cu închisoare de la 1 la 5 ani aceste împrumuturi de bani de către persoanele neautorizate. Îmi este teamă, însă, că foarte greu vor putea fi identificate acele cazuri, în măsura în care părțile contractante convin. Sigur, este cu încălcarea condițiilor legale, dar știu să redacteze de așa manieră, la un notar, actul încheiat, încât va fi foarte greu de depistat. Deci, acesta probabil că va putea fi urmărit atunci când noi găsim că persoanele se îmbogățesc și ele nu virează foarte mult impozit la bugetul statului și să încercăm să aflăm cauza bunăstării lor, iar în această modalitate să mai identificăm și, eventual, să putem trimite în judecată și să fie condamnate persoanele care se ocupă cu camăta.

Deci, noul Cod penal va reglementa această situație. Important ar fi să avem și rezultate în practică de condamnare, pentru a mai stârpi acest fenomen.

 
Ion Florescu - de la Cătălin Doică, secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice;

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Pentru domnul senator Ion Florescu... Este domnul senator? Da.

Domnul secretar de stat Cătălin Doică, răspuns privind construirea unui sediu administrativ în județul Gorj.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat. Microfonul nr.8.

 

Domnul Cătălin Doică - secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Deci, ca urmare a interpelării formulate de domnul senator Ion Florescu, în ședința Senatului din 6 februarie, vă comunicăm următoarele:

Începând cu data de 1 ianuarie 2004, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.86 din 2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, Ministerul Finanțelor Publice a preluat activitatea de administrare, inclusiv cea de colectare a veniturilor bugetare, reprezentând contribuții sociale.

În înțelesul Codului de procedură fiscală, care reprezintă procedura de drept comun pentru administrarea impozitelor și a altor sume datorate bugetului general consolidat, colectarea constă în exercitarea acțiunilor care au ca scop stingerea creanțelor fiscale.

Potrivit actului normativ mai sus invocat, creditorul și contribuabilul sunt subiectele unui raport juridic fiscal, care au în cadrul acestuia drepturi și obligații.

Având în vedere cele de mai sus, Ministerul Finanțelor Publice nu se poate subroga Casei județene de pensii Gorj, întrucât raportul creat prin Contractul nr.1 din 2002, încheiat între aceasta și CNLO - Târgu-Jiu, este unul de natură comercială.

Drept pentru care, dacă îmi permiteți, domnule senator, răspunsul se află la Casa județeană de pensii Gorj.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Am fost informat că domnul senator Vasile Dănuț Ungureanu a primit cele două răspunsuri de la domnul secretar de stat Ioan Onisei, la cele două întrebări.

Domnul senator Niculai Apostol? Este domnul senator?

 
 

Domnul Neculai Apostol (din sală):

Da, domnule președinte.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Ați primit răspunsul de la domnul secretar de stat Mihai Șeitan.

 
Sever Șter - de la Dumitru Miron, secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării;

Domnul senator Sever Șter așteaptă un răspuns de la doamna secretar de stat Paloma Petrescu. Sunteți dumneavoastră? Vă rog.

Poftiți la microfonul nr.9.

Răspuns pentru domnul senator Sever Șter privind indemnizațiile personalului didactic calificat.

 

Domnul Dumitru Miron - secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării:

Domnule președinte, doamnelor și domnilor senatori.

Sunt secretarul de stat Dumitru Miron, din Ministerul Educației și Cercetării.

La întrebarea domnului senator formulăm următorul răspuns:

Diferențierea pe zone a acestor indemnizații s-a făcut în anul 2002, prin Hotărârea Guvernului nr.167. La fundamentarea acestei ordonanțe au fost implicate inspectoratele școlare județene, sindicatele reprezentative, iar forma finală a repartizării pe zone a fost avizată de către prefecturi.

Am luat notă de problemele ridicate de dumneavoastră. Mai sunt și alte astfel de mesaje venite în legătură cu unele asimetrii reglementare din aceste anexe. Le vom analiza și le vom încorpora la momentul potrivit.

De asemenea, aș vrea să spunem că, prin strategia noastră, la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, de descentralizare, de construire de campusuri școlare, de dotare a unor zone cu mijloace de transport, o parte din aceste probleme, legate de stabilizarea cadrelor didactice în zonele mai puțin favorizate, sunt luate cu seriozitate în atenție, urmează să fie soluționate într-o manieră agregată și se află în preocuparea Ministerului Educației și Cercetării.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Mulțumesc.

 
Ion Moraru - de la Cătălin Doică, secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice;

Domnul Cătălin Doică, secretar de stat, va răspunde la întrebările domnului senator Ion Moraru privind suma totală a impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare în patrimoniu personal, 2005-2006; și domnului Ilie Petrescu privind situația financiară a Uzinei de agent termic și alimentare cu apă Motru.

Aveți cuvântul. Microfonul nr.8.

 

Domnul Cătălin Doică:

Mulțumesc, domnule președinte.

Pentru domnul senator Ion Moraru, un răspuns foarte scurt. Deci, încasările, în anul 2005, la bugetul de stat, din impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal sunt în sumă de 91.613.732 lei noi, iar estimarea pentru anul 2006, care se regăsește, de altfel, și în Legea bugetului de stat nr.379/2005, estimarea este în valoare de 170.100.000 lei noi.

Referitor la a doua întrebare, adresată de domnul senator Ilie Petrescu, privind posibilitatea acordării de înlesniri la plata obligațiilor bugetare restante de către Ministerul Finanțelor Publice, precizăm că, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.26 din 2005, în prezent, se mai pot acorda înlesniri la plată numai pentru societățile comerciale privatizate, inclusiv cele din domeniul agriculturii, la care transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor a avut loc până la data intrării în vigoare a ordonanței mai sus menționate, precum și pentru unitățile de cercetare-dezvoltare.

Față de această situație prezentată, societatea comercială din localitatea Motru, având în vedere cadrul legal existent, nu poate avea o cerere soluționată favorabil.

Totodată, precizăm că, prin legile de rectificare ale Legii bugetului de stat din anul 2005, s-au alocat, prin bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, sume suplimentare pentru plata datoriilor de medicamente și servicii medicale către furnizorii acestora din sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.150 din 2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, furnizarea de servicii medicale se face pe bază de relații contractuale, stabilite între furnizorii acestora și casele de asigurări de sănătate, iar plata acestora se efectuează din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, gestionat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Față de cele prezentate, pentru aspectele sesizate referitoare la datoriile Spitalului Motru, considerăm că instituția căreia trebuie să vă adresați, în calitate de instituție responsabilă, este Casa Națională de Asigurări de Sănătate, și nu Ministerul Finanțelor Publice.

 
Otilian Neagoe - de la Mircea Alexandru, secretar de stat la Ministerul Administrației și Internelor;

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnul secretar de stat Mircea Alexandru va răspunde domnului senator Otilian Neagoe, la o întrebare privind situația primarului municipiului Săcele, județul Brașov.

Vă rog.

 

Domnul Alexandru Mircea - secretar de stat în Ministerul Administrației și Internelor:

Mulțumesc.

Stimate domnule senator,

În legătură cu întrebarea dumneavoastră, prin care solicitați efectuarea unei analize și comunicarea unui punct de vedere cu privire la situația primarului municipiului Săcele, care, conform celor prezentate după alegerile locale din anul 2004, a fost condamnat la 2 ani de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe o perioadă de 4 ani și care, în prezent, se află în arest de peste 7 luni, vă comunicăm următoarele:

Deși prin Decizia penală nr.4979 din 5 octombrie 2004 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția penală, în conformitate cu dispoziția art.81 din Codul penal, s-a dispus condamnarea domnului Laza Vasile, primar al municipiului Săcele, județul Brașov, la 2 ani de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe o perioadă de 4 ani, totuși, prefectul județului Brașov, din perioada respectivă, nu a emis ordinul prin care să constate, în condițiile legii, încetarea de drept a mandatului de ales local al primarului respectiv. Ulterior, ca urmare a unor alte evenimente intervenite, fără legătură cu condamnarea anterioară, la data de 1 iulie 2005, prefectul județului Brașov a emis Ordinul nr.655 prin care a constatat suspendarea de drept a mandatului de primar al domnului Laza Vasile, pe o perioadă de 29 de zile, începând cu data de 30 iunie 2005, ca urmare a aplicării măsurii arestării preventive, comunicată de Tribunalul Brașov, Secția penală, prin adresa nr.1460 din 1 iulie 2005.

Având în vedere faptul că, la data de 27 iulie 2005, prin adresa nr.1695, Tribunalul Brașov a comunicat faptul că în dosarul în discuție s-a menținut starea de arest a inculpatului Laza Vasile, primarul municipiului Săcele. Prin Ordinul nr.773 din 28 iulie 2005, prefectul județului Brașov a constatat prelungirea suspendării de drept a mandatului de primar al persoanei respective, începând cu data de 29 iulie, până la revocarea măsurii arestării preventive.

Întrucât, la data de 30 decembrie 2005, s-a împlinit termenul de 6 luni consecutive, prevăzut de art.15 alin.2 lit.d) din Legea nr.393 privind Statutul aleșilor locali, termen în care domnul Laza Vasile s-a aflat în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile, prefectul județului Brașov a emis Ordinul nr.1/2006, prin care a constatat încetarea de drept a mandatului de primar al domnului Laza Vasile, începând cu data de 3 ianuarie 2006.

Împotriva acestui ordin a fost formulată o acțiune în anulare, care a făcut obiectul Dosarului nr.54/2006 al Tribunalului Brașov, la data de 31 ianuarie 2006 fiind admisă acțiunea și, respectiv, dispusă anularea ordinului prefectului în discuție.

În acest context, evidențiem faptul că actualul prefect al județului Brașov a depus toate diligențele pentru clarificarea în condițiile legii a situației în discuție, iar în considerarea soluțiilor dispuse de instanțele de judecată, starea de suspendare a mandatului de primar al domnului Laza Vasile urmează a fi menținută până la revocarea măsurii arestării preventive.

Vă mulțumesc.

 
Gheorghe Funar - de la Dumitru Miron, secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării;

Domnul Radu Mircea Berceanu:

În continuare, are cuvântul domnul secretar de stat Dumitru Miron, de la Ministerul Educației și Cercetării, pentru a da răspuns domnului senator Gheorghe Funar, privind numărul analfabeților din România.

 

Domnul Dumitru Miron:

Domnule președinte, domnule senator.

Problema aceasta a numărului analfabeților din România este una complexă și știți dumneavoastră foarte bine care sunt atribuțiile Ministerului Educației și Cercetării în elaborarea, gestionarea și punerea în aplicare a politicii educaționale. Ne preocupă acest fenomen în toată complexitatea lui. Statisticile internaționale sunt relevante în această direcție. Nu aș vrea să dau ca exemplu un studiu care arăta că, în Elveția, în jur de 30% din cetățeni sunt analfabeți. Noi stăm mai bine din punctul acesta de vedere.

Evident că Ministerul Educației și Cercetării face demersuri pentru ca prin cifra de școlarizare...

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnule secretar de stat, mă scuzați, ați spus că în Elveția sunt 30% analfabeți sau nu am înțeles eu bine ?!

 
 

Domnul Dumitru Miron:

Un studiu pe care l-am lecturat, evidenția faptul că într-o definiție a analfabetismului modern, în Elveția sunt în jur de 30%..., voiam să sugerez faptul că însuși conceptul are o anume complexitate în economia bazată pe cunoaștere, astăzi.

Eu aș vrea să subliniez, în răspunsul nostru, faptul că avem preocupări la nivelul Guvernului, al Ministerului Educației și Cercetării ca fenomenul analfabetismului să nu devină un flagel cu și mai mare complexitate, dar nu se află în preocupările ministerului, anual, evidențierea acestui lucru.

Noi credem că identificarea acestei categorii, într-o accepție gestionabilă, se află în sarcina Institutului Național de Statistică, se poate face cu ocazia recensămintelor etc.

Deci, practic nu putem să oferim o statistică sugestivă cu privire la numărul de analfabeți la sfârșitul anului 2005 și cu repartizarea acestora pe județe. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnule senator, doriți să..., nu.

 
Ion Moraru - de la Mihai Șeitan, secretar de stat la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei;

Are cuvântul domnul secretar de stat Mihai Șeitan, pentru a răspunde domnului senator Ion Moraru, privind angajații cu contract de muncă la cabinetele demnitarilor.

 

Domnul Mihai Șeitan: - secretar de stat la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei; președinte al Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale

Mulțumesc pentru întrebare, domnule senator.

Dați-mi voie să vă spun că am pregătit un răspuns scris pe care o să vi-l transmit, dar aș vrea doar să spun în subsidiar că referitor la datele pe care le solicitați dumneavoastră cu privire la numărul persoanelor care fac obiectul acestor cabinete, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale nu are astfel de informații, nu avem o centralizare de natura asta.

Din câte știm, aceste date le deține Ministerul Finanțelor Publice care urmărește salariații de această natură, în posturi ocupate.

Alte date nu am să vă pun la dispoziție, din păcate, în acest moment. Mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, vă rog, domnul senator Ion Moraru.

 
 

Domnul Ion Moraru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Este al doilea minister cu incidență în materie care refuză să ne ofere informațiile solicitate.

Vom folosi, în continuare, mijloacele parlamentare pentru a obține aceste informații care sunt, totuși, de interes public. Vă mulțumesc.

 
Ion Florescu - de la Septimiu Buzașu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

În continuare, are cuvântul domnul secretar de stat de la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Septimiu Buzașu, pentru a răspunde domnului senator Ion Florescu, referitor la DN 66 și DN 67.

Domnul senator Ilie Petrescu va primi răspunsul în scris, privind blocurile construite prin ANL în județul Gorj.

 

Domnul Septimiu Buzașu - secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului:

Referitor la DN 66 - Filiași - Târgu-Jiu - Petroșani, reabilitarea sectorului de drum se realizează în cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor naționale, etapa a V-a, cu finanțare de la Banca Europeană de Investiții.

Proiectul mai sus menționat este finanțat de Banca Europeană de Investiții și cofinanțat de Guvernul României.

Toate cele trei contracte de reabilitare a sectoarelor de drum situate pe DN 66 și anume: Filiași-Petroșani, sunt localizate pe teritoriul județului Gorj, între kilometrii 0 și 121 și pe teritoriul județului Hunedoara, între kilometrul 121 și kilometrul 131.

Conform calendarului licitațiilor se estimează semnarea celor trei contracte în cursul anului 2006.

În legătură cu DN 67, acesta a fost cuprins în Programul de reabilitare primară, etapa I, ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în iulie 2002.

Sectorul între kilometrii 62 și 63 + 200 a fost finalizat; pe sectorul între kilometrii 63 + 200, la 81 + 600 au fost prevăzute lucrări de reparații ale sistemului rutier, constând în colmatări, fisuri și detensionarea dalelor; iar sectorul între kilometrii 81 + 600 și 83 + 900 nu au făcut obiectul proiectului, fiind în administrarea Municipiului Târgu-Jiu.

Lucrările, însă, au fost sistate în luna noiembrie 2004, datorită perioadei de timp friguros, improprie desfășurării execuției lucrărilor, sistare care a fost prelungită și în anul 2005, din cauza lipsei resurselor financiare.

Pentru sectorul între kilometrii 62 și 84 de pe DN 67, în anul 2006, lucrarea va reîncepe în funcție de bugetul care va fi alocat. Bugetul urmează să fie alocat în cursul acestei luni. Mulțumesc.

 
 

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Și noi vă mulțumim.

Întrebările, interpelările, precum și răspunsurile la acestea s-au încheiat.

Declar închisă ședința Senatului de astăzi.

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 19,15.

 
   

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 29 noiembrie 2021, 10:44
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro