Doina Silistru
Doina Silistru
Sittings of the Senate of February 20, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.16/02-03-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result > 20-02-2006 Printable version

Sittings of the Senate of February 20, 2006

 Relevant paragraphs for the following query: 
Speaker: Doina Silistru

Declarații politice formulate de senatori: Doina Silistru - Zootehnia românească în situația concesionării serviciilor de ameliorare și reproducție.

Doamna Doina Silistru:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Declarația mea politică se intitulează: "Zootehnia românească încotro, prin concesionarea serviciilor de ameliorare și reproducție".

Dezvoltarea zootehniei la nivel național necesită o abordare responsabilă și consultarea tuturor factorilor implicați în acest domeniu, zootehnia reprezentând în țările dezvoltate circa 60% din producția globală agricolă, iar în România a reprezentat circa 50%, înainte de 1990, iar în prezent reprezintă circa 35% din producția globală agricolă. (discuții)

Factorul principal al dezvoltării producției zootehnice îl reprezintă fondul genetic al animalelor, care se îmbunătățește continuu prin reproducție și selecție, susținute de însămânțările artificiale și controlul oficial al producțiilor.

În toate țările dezvoltate, activitatea de reproducție și selecție a animalelor este sub controlul direct al statului fiind coordonată de organe neutre ale acestuia. Una din condițiile esențiale pentru concesionarea și privatizarea eficientă a unor servicii în zootehnie o reprezintă dezvoltarea fermelor care să devină de tip comercial cu efective de peste 15-20 de capete pe exploatație, dispunând astfel de resurse financiare pentru a contribui la dezvoltarea și eficientizarea acestor activități.

În situația actuală a zootehniei românești, când peste 95% din efectivele de taurine sunt în exploatații de 1 până la 3 capete, iar asociațiile profesionale nu sunt dezvoltate în majoritatea zonelor țării, concesionarea și privatizarea unor servicii în zootehnie nu reprezintă decât apanajul unor grupuri de interese economice care urmăresc să pună mâna pe spațiile unor unități de ameliorare și reproducție în zootehnie și să domine o mare parte din piața materialului seminal congelat, cifrată, la nivel național, la circa 4 milioane euro. (discuții)

Conform Deciziei Uniunii Europene pentru Agricultură, activitatea de ameliorare și reproducție a animalelor implică subvenții de la stat, după cum urmează:

  • 100% pentru constituirea registrelor genealogice;
  • 70% pentru controlul oficial și evaluarea genetică;
  • 40% investiții pentru dezvoltarea stațiunilor de testare;
  • 30% pentru evaluarea genetică a taurilor utilizați la însămânțările artificiale.

În aceste condiții, grupurile de interese care vor concesiona rețeaua de reproducție și selecție a animalelor din România va utiliza fondurile bugetare pentru promovarea intereselor proprii.

În contextul aderării la Uniunea Europeană, aplicarea H.G. nr.1845/22.XII.2005 este neavenită și în contradicție cu legislația europeană, prejudiciind grav interesul național în domeniul ameliorării raselor de animale.

Apreciem că este un non-sens ca un grup privat de interese să desfășoare atât activități de reproducție, cât și activități de control oficial al producțiilor și de evaluare genetică a efectivelor de animale, beneficiind concomitent de subvenții ale statului.

Consider că reorganizarea acestor servicii în zootehnie necesită și unele studii asupra domeniului în unele țări membre ale Uniunii Europene sau în țări care au aderat, recent, la Uniunea Europeană.

Un exemplu îl constituie Ungaria unde societatea corespondentă a ANARZ-ului din România are ca obiect de activitate inspecții, autorizări, producția animalelor, reproducție, selecție și ameliorare genetică, nutriție, creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv pentru speciile de vânat crescute în captivitate.

Față de cele relatate foarte succint, se impune ca prin H.G. nr.1845/2005 să se concesioneze numai activitatea de însămânțări artificiale, de aprovizionare cu material seminal congelat și azot lichid și de montă naturală autorizată de către unități specializate conform prevederilor art.25 din Legea nr.72/2002, respectiv Legea zootehniei.

Activitatea de control a producțiilor animaliere, de gestionare a bazei de date și de evaluare genetică a animalelor trebuie să rămână în atribuțiile instituțiilor autorizate, respectiv Agenția Națională de Ameliorare și Reproducție în Zootehnie și unitățile de reproducție în zootehnie județene care aplică politica statului în ameliorarea animalelor, activate strategică de interes național.

Vă mulțumesc.

    ................................................
Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante.  

Doamna Doina Silistru:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Aș vrea să spun doar câteva cuvinte: armonizarea legislației noastre cu cea a Uniunii Europene în ceea ce privește cercetarea științifică și, respectiv, crearea de soiuri noi, are o deosebită importanță pentru recunoașterea noilor creații și protejarea lor, în același timp, și, nu numai atât, recunoașterea drepturilor amelioratorilor asupra soiurilor pe care le-au creat.

Prin această lege, creațiile valoroase de la noi din țară vor putea fi testate în orice țară din Uniunea Europeană, din punct de vedere al distinctivității, uniformității și stabilității și, în urma acestor teste, vor putea pătrunde în orice țară din Uniunea Europeană.

Sperăm ca soiurile valoroase din țara noastră să facă față cu brio celor din Uniunea Europeană.

Din acest punct de vedere, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat va vota pentru acest proiect de lege. Mulțumesc.

    ................................................
Intrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori: Doina Silistru

Doamna Doina Silistru:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Interpelarea mea este adresată domnului ministru al agriculturii Gheorghe Flutur.

Domnule ministru, după cum se știe, eroziunea solului reprezintă amenințarea cea mai serioasă pentru epuizarea resurselor de sol și apă.

Din studiile efectuate până în prezent, reiese că în țara noastră 42,6% din terenul agricol se situează pe pante și prezintă potențial de degradare prin eroziune și procese asociate.

Din această suprafață, terenurile arabile ocupă 2,4 milioane hectare, iar pășunile 3,4 milioane hectare.

Valoarea eroziunii totale anuale este de 126 milioane tone sol din care 106,6 milioane tone provin de pe terenurile agricole.

La nivelul județului Vaslui, din totalul celor 531,8 mii hectare, circa 400.000 sunt ocupate de terenurile agricole.

Dintre acestea, eroziunea solului și alunecările afectează circa 254.000 hectare, respectiv 63,5%.

Pierderile medii de sol din Podișul Bârladului sunt estimate la 20-30 tone pe hectar pe an, în timp ce eroziunea admisibilă este de doar 6-8 tone pe hectare pe an.

Aceste date situează județul Vaslui în topul județelor cu cele mai mari probleme legate de procesele de degradare a solului prin eroziune.

Având în vedere această situație, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați de ce județul Vaslui nu a fost desemnat în vederea implementării de activități pilot în cadrul măsurii SAPARD 3.3, respectiv metode agricole de producție proiectate să protejeze mediul și să mențină peisajul rural și, dacă există posibilitatea, în urma reevaluării situației, de a fi introdus și județul Vaslui în cadrul acestui program-pilot.

Mulțumesc.

     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 27 november 2021, 17:21
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro