Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 24, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.120/03-11-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 24-10-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 24, 2011

3. Dezbaterea Proiectului de Lege privind examinarea psihologică și psihiatrică a celor ce candidează pentru obținerea de funcții de demnitate publică, în administrația locală sau care ocupă funcții de înalt funcționar public sau îndeplinesc calitatea de secretar general, secretar de stat sau ministru în cadrul ministerelor (PL-x 345/2011). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 345/2011

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

În continuare, poziția 96 din ordinea de zi - Proiectul de Lege privind examinarea psihologică și psihiatrică a celor ce candidează pentru obținerea de funcții de demnitate publică în administrația locală sau care ocupă funcții de înalt funcționar public sau îndeplinesc calitatea de secretar general, secretar de stat sau ministru în cadrul ministerelor.

Anul viitor sunt alegeri, vă rog să priviți cu foarte multă atenție această inițiativă legislativă. S-ar putea să vă intereseze pe fiecare în parte.

Dacă, din partea inițiatorului, dorește cineva să ia cuvântul?

Avem o suită de senatori. Nu. inițiatorul se pare că nu mai dorește să-și susțină sau nu este prezent să-și susțină inițiativa.

Din partea comisiei sesizate în fond?

Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, raport comun.

Domnul deputat Iorguș, cu aceeași inspirație.

Domnul Zanfir Iorguș:

Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu acest proiect de lege privind examinarea psihologică și psihiatrică a celor ce candidează pentru obținerea de funcții de demnitate publică în administrația locală sau care ocupă funcții de înalt funcționar public sau îndeplinesc calitatea de secretar general, secretar de stat sau ministru în cadrul ministerelor.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul a adoptat proiectul de lege.

Comisia pentru sănătate și familie a transmis un aviz negativ.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a transmis aviz negativ.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă.

Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea examinării psihologice și psihiatrice a persoanelor care candidează pentru ocuparea de funcții de demnitate publică alese sau numite, funcții de înalt funcționar public ori de personal contractual cu funcție de conducere.

Membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege.

La dezbateri au fost prezenți, din totalul de 25 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități, 18 deputați, iar din totalul celor 30 de la Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic au fost prezenți 29 de deputați.

În raport de obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

În concluzie, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc.

Vă rog să observați că în unanimitate cele două comisii s-au pus de acord și au respins această interesantă inițiativă legislativă.

Dacă, din partea grupurilor parlamentare, dorește cineva să susțină un punct de vedere autorizat? Nu există niciun interes.

În situația aceasta, stimați colegi, fiind îndeplinite prevederile art.104 din Regulamentul Camerei Deputaților, proiectul de lege rămâne pentru votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 22 january 2022, 0:48
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro