Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 24, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.120/03-11-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 24-10-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 24, 2011

8. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 230/2011). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 230/2011

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Următoarea propunere legislativă vizează modificarea și completarea Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Dacă inițiatorul este prezent pentru a-și susține propunerea legislativă? Nu-l avem prezent.

Comisia pentru muncă și protecție socială, prin domnul secretar Kerekes va exprima poziția... va exprima conținutul raportului.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Kerekes Károly:

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Anexei nr.II/XIII din Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, în sensul introducerii unui text nou, ca punctul VII, în care să fie prevăzută salarizarea pentru funcții specifice din serviciile voluntare pentru situații de urgență.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul negativ al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative, întrucât Legea nr. 330/2009 a fost abrogată prin Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

De asemenea, și Senatul a propus și a respins, de fapt, respingerea inițiativei legislative.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Stimați colegi,

Proiectul de lege rămâne pentru votul final, raportul comisiei sesizate în fond fiind raport de respingere.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 22 january 2022, 0:57
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro