Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of July 4, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.116/16-07-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 04-07-2018 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of July 4, 2018

8. Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea art. 37 și art. 39 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor ( L406/2017, Pl-x 388/2017)

Domnul Florin Iordache:

Punctul 7, Propunerea legislativă pentru modificarea art. 37 și art. 39 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor. (L406/2017)

Raportul comisiei permanente a Camerei și Senatului propune adoptarea.

Dacă, în numele inițiatorilor, dorește cineva să intervină.

Cine prezintă raportul? Cine prezintă raportul?

Inițiator sau prezentați raportul? Nu. Inițiator.

Da, domnul Rădulescu, inițiator, și apoi domnul...

(Intervenție neinteligibilă din sală.)

Nu mai interveniți, bun.

Domnule președinte Ion Mocioalcă, vă rog, prezentați dumneavoastră raportul inițiativei legislative.

Domnul Ion Mocioalcă:

Mulțumesc.

Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 37 și art. 39 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor:

În conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia permanentă a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea art. 37 și art. 39 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, înregistrată la Camera Deputaților cu Plx.388 și la Senat cu L406, din 23 și 25.10.2017.

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii posibilității legale pentru deputați și senatori de a intermedia relația dintre cetățenii din circumscripția electorală în care au fost aleși și autoritățile publice locale și centrale, relația dintre aleșii locali din circumscripția electorală în care au fost aleși și autoritățile publice centrale, dar și relația dintre posibilii investitori și autoritățile publice locale.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, iar Guvernul arată în punctul de vedere transmis că Parlamentul va decide asupra oportunității adoptării acestei inițiative legislative.

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă menționată mai sus în ședința din 12.06.2018, la lucrările comisiei fiind prezenți 9 din totalul de 11 membri.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea art. 37 și art. 39 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, cu amendamentele admise prezentate în anexă, care face parte integrantă din prezentul raport.

Comisia a întocmit raport de adoptare, cu amendamente, a propunerii legislative.

În raport cu obiectul și conținutul său, ce vizează modificarea și completarea unei legi organice, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit art. 37 alin. (3) lit. c) din Constituția României, republicată, și urmează a fi dezbătută și votată de cele două Camere ale Parlamentului, în ședință comună, conform dispozițiilor art. 65 alin. (2) lit. j) din Constituția României, republicată.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Dezbateri generale.

Dacă sunt înscrieri la dezbateri generale. Nu sunt.

Dezbaterea pe articole.

Dacă la titlu sunt obiecții. Nu.

Dacă la raportul comisiei, intervenția pe articole, dacă sunt intervenții. Nu.

Rog colegii să ia loc în sală, să putem supune votului... (Discuții în sală.)... vă rog. Stimați colegi, vă rog să luați loc în bănci, să putem supune votului, da?

Supun votului... pregătiți cartelele de vot și supun votului dumneavoastră propunerea... raportul comisiei.

Să înceapă votul.

243 de voturi pentru, 48 împotrivă, 4 abțineri.

A fost adoptat.

Procedură, vă rog.

Doamna Raluca Turcan:

Vă rugăm să explicitați această procedură, pentru a vedea unde încălcați Regulamentul atunci când faceți doar ceea ce vă taie capul în această instituție. Am încercat, pentru a vă demonstra, să vedeți că această procedură există: să fii în Parlament, cartela scoasă, există cvorum de ședință, se iau decizii; sau nu se iau, pentru că nu aveți suficiente voturi.

Așadar, hotărâți-vă: când sunt deciziile corecte, când vă convin doar? (Discuții, rumoare în sală.)

Deci v-am demonstrat practic că există această procedură: cartela scoasă din aparatura electronică și existența cvorumului. (Discuții în sală și la prezidiu.)

Domnul Florin Iordache:

E greu. E greu, pentru că atunci când au fost distribuite cartelele s-a stabilit și un regulament.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 21 january 2022, 16:20
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro