Dumitru Lovin
Dumitru Lovin
Sittings of the Chamber of Deputies of October 29, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.156/06-11-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 29-10-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 29, 2018

24. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.  
  24.4 Dumitru Lovin  
 
see:

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

Trecem acum la interpelările depuse de domnul deputat Lovin.

Prima este adresată Ministerului Agriculturii. Este prezent domnul secretar de stat Mareș.

Vă rog, domnule secretar de stat.

Este vorba de situația stațiunii vitivinicole Drăgășani.

Vă rog.

Domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș (secretar de stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Domnule deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră, având ca obiect "Situația stațiunii de cercetare-dezvoltare vitivinicole Drăgășani", vă comunicăm următoarele.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009, unitățile de cercetare dezvoltare din subordinea ASAS, inclusiv stațiunea Drăgășani, se reorganizează prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea ASAS, în instituții de drept public organizate ca instituții publice cu personalitate juridică, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.

Prin legile de adoptare a bugetului de stat, finanțarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol a fost condiționată de reorganizarea acestora, conform noilor prevederi legale.

În anul 2017, reorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol a fost deblocată, astfel că au fost reorganizate până în prezent un număr de 39 de unități de cercetare-dezvoltare, dintr-un total de 53, rămânând a se reorganiza încă 14 unități, inclusiv stațiunea de la Drăgășani.

Motivele cele mai importante, care au dus la întârzierea promovării acestor acte normative, au fost: lipsa extraselor de carte funciară solicitate de către ministerele avizatoare a proiectelor de hotărâri ale Guvernului; nedispunerea de fonduri pentru activități de cadastru, urmând ca intabularea suprafețelor de teren administrate de unități să se facă prin Programul național de cadastru și Carte funciară 2015-2023.

Proiectul de hotărâre al Guvernului privind reorganizarea stațiunii de cercetare-dezvoltare vitivinicolă Drăgășani se află în stadiul de avizare externă, reorganizarea stațiunii având impact deosebit asupra implementării principalelor obiective ale cercetării desfășurate de această unitate de cercetare-dezvoltare cu domeniul specific al acestora.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule Lovin, vă rog. Comentarii la răspunsul primit de. domnul secretar de stat?

Domnul Dumitru Lovin:

Domnule președinte,

Vă mulțumesc frumos pentru faptul că îmi dați dreptul să răspund.

Aș vrea să-l întreb pe domnul secretar care este termenul-limită când putem acționa, pentru că dacă întârziem foarte mult se alege praful de această stațiune. E într-un grad mare de degradare și cred că ar fi necesar să intervină Ministerul Agriculturii, pentru a face ceva pentru această stațiune.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Fără îndoială, vă răspunde domnul secretar de stat.

Mergem mai departe.

Tot dumneavoastră aveți pentru Ministerul Apelor două interpelări. Prima vizează renaturarea albiei răului Olănești. Este prezent domnul subsecretar de stat Deleanu.

Pe scurt, domnule subsecretar de stat.

Vă rog.

Pe scurt și îi înaintați răspunsul domnului deputat.

Domnul Constantin-Dan Deleanu (subsecretar de stat, Ministerul Apelor și Pădurilor):

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule deputat,

Având în vedere interpelarea dumneavoastră, având ca obiect "Renaturarea albiei râului Olănești", vă aducem la cunoștință următoarele.

Până în prezent, la Administrația Bazinală de Apă Olt nu a fost depusă o propunere de proiect privind renaturarea albiei râului Olănești, râu pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea. Pe o lungime de circa 2,5 km. această albie este îndiguită pe ambele maluri.

Potrivit Legii apelor nr. 107/1996, cu completările și modificările ulterioare, la art. 49 se precizează:

Alineatul (1): "Se interzice amplasarea în zona inundabilă a albiei majore și în zonele de protecție precizate la art. 40 de noi obiective economice și sociale, inclusiv de noi locuințe sau anexe ale acestora".

Iar la alin. (2): "Se exceptează de la prevederile alin. (1) obiectivele care au prevăzute lucrări de apărare împotriva inundațiilor, precum și lucrările de supratraversare și subtraversare a cursurilor de apă, dimensionate corelat cu prevederile Strategiei naționale de management al riscului la inundații".

Lucrările de apărare împotriva inundațiilor se execută numai pe baza avizului de gospodărire a apelor.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Ați înaintat răspunsul domnului deputat.

Vreți să interveniți, domnule deputat? Nu.

Vă înaintează răspunsul.

Și următorul răspuns, domnule subsecretar de stat, vizează valorificarea râului Lotru.

Tot domnul deputat Lovin are o interpelare.

Vă rog.

Domnul Constantin-Dan Deleanu:

E un răspuns mai complex, domnule președinte.

Domnul Florin Iordache:

Păi, nu, vă rog să-l înaintați domnului deputat,...

 

Domnul Constantin-Dan Deleanu:

Îl înaintez.

Domnul Florin Iordache:

...astfel încât domnul deputat să...

Domnul Constantin-Dan Deleanu:

Dacă-mi permiteți?

Domnul Florin Iordache:

Da.

Mulțumesc.

Domnule Lovin, doriți să interveniți? Nu.

Mulțumesc.

Am înțeles. Bine.

Am încheiat aici ședința noastră, o declar închisă.

Ne vedem mâine după-amiază la ora 16,00, la dezbaterea moțiunii simple pe justiție.

O seară bună!

 

Ședința s-a încheiat la ora 18,32.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 27 january 2022, 3:48
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro