Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 29-01-2002

Ședința Senatului din 29 ianuarie 2002

  1   Aprobarea ordinii de zi
  2   Aprobarea procedurii de urgență pentru dezbaterea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2002 privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor minime de subzistență a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport și pentru menținerea în siguranță a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigație Maritimă "ROMLINE" - S.A. Constanța sechestrate, precum și alocarea unui fond special pentru șantierul Naval Constanța în vederea achiziționării de echipamente individuale de protecție a muncii, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2002 privind amânarea plății în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum și amânarea exigibilității taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri și/sau prestărilor de servicii efectuate de persoane juridice române către această firmă pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou
  3   Aprobarea programului de lucru pentru perioada 29-31 ianuarie 2002
  4   Aprobarea propunerii Biroului permanent ca pentru lucrările Convenției de la Bruxelles privind viitorul Uniunii Europene să fie desemnat domnul senator Liviu Maior
  5   Dezbaterea și aprobarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2002 privind finanțarea restanțelor aferente aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion de lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanțare de la bugetul de stat
  6   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind taxa pe valoarea adăugată
  7   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2001 pentru modificarea alin. 2 al art. 4 din Legea nr. 35/1999 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională a Căilor Ferate Române (SNCFR) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg și la București la 30 iunie 1998
  8   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2001 privind compensarea unor obligații ale unor agenți economici din domeniul transporturilor feroviare
  9   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 165/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a unor echipamente pentru protecția mediului
  10   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României