Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 18-02-2002

Ședința Camerei Deputaților din 18 februarie 2002

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2001 pentru completarea art.116 din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2001 pentru completarea art.17 din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2000 privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor;
  Legea pentru aderarea României la Protocolul la Convenția privind elaborarea unei farmacopee europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964, adoptat la Strasbourg la 16 noiembrie 1989;
  Legea pentru aderarea României la Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehicolelor, precum și echipamentelor și componentelor ce pot fi montate și/sau utilizate pe autovehicule, încheiat la Geneva la 25 iunie 1998;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2001 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional și a Memorandumului cu privire la politicile economice și financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori între București și Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finanțelor Publice și Băncii Naționale a României și răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar Internațional.
  3   Informare privind documentele adoptate la Conferința Internațională a Muncii de către Organizația Internațională a Muncii.
  4   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   4.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței;
   4.2  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de către cetățeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliate în România;
   4.3  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/1999 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil care a aparținut Bisericii Evanghelice CA din România, Comunitatea Evanghelică CA Sibiu;
   4.4  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor la arhiva electronică de garanții reale mobiliare;
   4.5  Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii și industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Sișești".
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Statutului Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998 (amânarea votului final.)
  6   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2001 privind exploatațiile agricole.
  7   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale (amânarea votului final.)
  8   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase (amânarea votului final.)
  9   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.133/2000 privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară (amânarea votului final.)
  10   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute din România (amânarea votului final.)
  11   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.123/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric și al artelor plastice (amânarea votului final.)
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru acceptarea amendamentului la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la 20 decembrie 1990, adoptat la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite prin Rezoluția 50/155 din 21 decembrie 1995 (amânarea votului final.)
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind readmisia străinilor, semnat la București la 27 iulie 2001 (amânarea votului final.)
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura „Reabilitarea rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Oradea, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001 (amânarea votului final.)
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România", semnat la Bruxelles la 31 mai 2001 și la București la 10 octombrie 2001 (amânarea votului final.)
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2001 pentru modificarea alin.(2) al art.4 din Legea nr.35/1999 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg și la București la 30 iunie 1998 (amânarea votului final.)
  17   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind Statutul polițistului.
  18   Expunerea orală a întrebărilor și primirea de răspunsuri la întrebări adresate membrilor Guvernului.
  19   Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.