Plen
Sittings of the Senate of April 18, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.65/27-04-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 18-04-2002 Printable version

Sittings of the Senate of April 18, 2002

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru
  2   Aprobarea programului de lucru pentru săptămâna 22-27 aprilie a.c.
  3   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind Statutul polițistului
  4   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale
  5   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea și completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
  6   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare națională în România 4
  7   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
  8   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind înființarea Universității "Hyperion" din București
  9   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind înființarea Universității RomânoAmericane din București
  10   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată
  11   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  12   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
  13   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991
  14   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
  15   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind ratificarea Acordului dintre România și Republica Islamică Iran pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnat la București la 3 octombrie 2001
  16   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru ratificarea Convenției dintre România și Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexă, semnate la Vilnius la 26 noiembrie 2001
  17   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene, semnat la București la 14 decembrie 2001, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene privind acordarea asistenței financiare, semnat la București la 26 noiembrie 1992
  18   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru ratificarea Convenției europene privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii, încheiată la Strasbourg la 8 noiembrie 1990
  19   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor
  20   Aprobarea înlocuirii domnului senator Pană Viorel, din comisia de mediere la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, cu domnul Romeo Octavian Hanganu, la propunerea Grupului parlamentar al Partidului Democrat
  21   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind prevenirea și combaterea pornografiei
  22   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbție a Regiei Autonome "Locato" de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  23   Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 3 december 2021, 17:56
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro