Plen
Sittings of the Senate of April 8, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.54/18-04-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 08-04-2002 Printable version

Sittings of the Senate of April 8, 2002

  1   Aprobarea programului de lucru al ședinței
  2   Aprobarea ordinii de zi, cu excepția proiectului de Lege privind Statutul polițistului
  3   Aprobarea programului de lucru pentru săptâmâna 8-13 aprilie a.c.
  4   Declarații politice rostite de senatorii:
   4.1  George Mihail Pruteanu
   4.2  Ion Cârciumaru
   4.3  Ion Vela
   4.4  Radu Alexandru Feldman
   4.5  Péter Eckstein Kovács
   4.6  Adrian Păunescu
   4.7  Eugeniu Constantin Florescu
   4.8  Ioan Guga
   4.9  Gheorghe Bunduc
   4.10  Liviu Maior
   4.11  Nicolae Pătru
  5   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. 2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă pentru anul 2002;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 167/2001 privind suspendarea aplicării prevederilor art. 35 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetățenilor proprii și a altor persoane, semnat la București, la 10 decembrie 2001;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române;
  Legea privind înființarea Universității Constantin Brâncoveanu din Pitești;
  Legea privind înființarea Universității Nicolae Titulescu din București;
  Legea privind înființarea Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad;
  Legea privind înființarea Universității George Bacovia din Bacău;
  Legea privind înființarea Universității Creștine Dimitrie Cantemir din București;
  Legea privind înființarea Universității Titu Maiorescu din București;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2000 privind implementarea standardelor internaționale pentru siguranța navelor, prevenirea poluării și asigurarea condițiilor de muncă și viața la bordul navelor maritime care utilizează porturile românești sau care navighează în apele naționale;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii partidelor politice nr. 27/1996;
  Legea pentru modificarea alin. 1 al art. 103 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2001 privind unele măsuri pentru redresarea economico-financiară a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice TERMOELECTRICA - S.A.;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2001 pentru scutirea de la plata obligațiilor bugetare aferente minelor și carierelor închise aflate în conservare;
  Legea pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2001 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2001 privind unele măsuri de redresare financiară la Societatea Națională Tutunul Românesc - S.A.;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 176/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Președintelui României;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2001 pentru modificarea art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
  6   Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a următoarelor proiecte de lege:
  proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine;
  proiectul de Lege pentru stabilirea dobânzii de referință de către Banca Națională a României;
  propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;
  propunerea legislativă pentru declararea ca municipiu a orașului Beiuș, județul Bihor
  7   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice
  8   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate
  9   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 109/2000 privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și asistența medicală balneară și de recuperare
  10   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului, cu destinație agricolă, și înființarea Agenției Domeniilor Statului
  11   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea și infrastructura pentru evaluarea conformității
  12   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului
  13   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante
  14   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România
  15   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind protecția informațiilor clasificate
  16   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarei legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. 2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
  Legea privind protecția informațiilor clasificate
  17   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind grațierea și procedura acordării grațierii
  18   Aprobarea retrimiterii la Comisia pentru sănătate, ecologie, tineret și sport a proiectului de Lege privind protecția împotriva efectelor fumatului
  19   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
  20   Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatorii:
  Radu Feldman Alexandru,
  Romeo Octavian Hanganu,
  Mihail Lupoi,
  Angela Mihaela Bălan,
  Maria Ciocan,
  Eugen Marius Constantinescu,
  Corin Penciuc,
  Nicolae Marius Iorga,
  Dumitru Codreanu,
  Ioan Aurel Rus Din partea Guvernului au răspuns:
  Răzvan Theodorescu - ministrul culturii și cultelor,
  Mihai Tănăsescu - ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Predilă - secretar de stat la Ministerul Agriculturii,Alimentației și Pădurilor,
  Ion Călin - secretar de stat la Ministerul Administrației Publice,
  Pavel Abraham - secretar de stat la Ministerul de Interne

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 2 december 2021, 8:43
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro