Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 21-03-2002

Ședința Senatului din 21 martie 2002

  1   Aprobarea ordinii de zi
  2   Aprobarea programului de lucru pentru săptămâna 25-30 martie a.c.
  3   Respingerea cererii formulate de domnul senator Viorel Marian Pană, președintele Grupului parlamentar P.D., privind înființarea unei comisii de anchetă având drept obiect privatizarea RAFO Onești
  4   Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a propunerii legislative privind transformarea creanțelor bugetare reprezentând majorări de întârziere și penalități în obligații investiționale productive
  5   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru acceptarea amendamentului adoptat de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, prin Rezoluția 50/155 din 21 decembrie 1995, la Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la 20 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 18/1990
  6   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în combaterea criminalității organizate, a terorismului și a altor categorii de infracțiuni, semnat la Varșovia la 11 iulie 2001
  7   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
  8   Respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, publicată în Monitorul Oficial nr. 48 din 20 martie 1997
  9   Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind combaterea violenței în familie
  10   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio și video, precum și a programelor pentru calculator
  11   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 25 alin (1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare
  12   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 75/1999 privind constituirea Fondului special de susținere a învățământului de stat
  13   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor provenite sau finanțate direct din fonduri nerambursabile NATO
  14   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/1999 privind destinația sumelor încasate din amenzile cu caracter administrativ aplicate de procurori
  15   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2002 privind valorificarea creanței deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societății Comerciale "Artrom" - S.A. Slatina
  16   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2001 pentru modificarea art. 43 alin. 1 din Legea audiovizualului nr. 48/1992
  17   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli de sport
  18   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
  19   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
  20   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 222/2000 pentru modificarea art. 82 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare
  21   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 235/2000 pentru completarea art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
  22   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2001 pentru modificarea art. 59 din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit.
  23   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2001 pentru completarea art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
  24   Prezentarea, dezbaterea și respingerea moțiunii privind incapacitatea Guvernului de a rezolva criza provocată de majorarea facturilor la întreținere, moțiunea "Întreținerea"