Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 23-05-2002

Ședința Camerei Deputaților din 23 mai 2002

  1   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   1.1  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producției de apărare;
   1.2  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2000 privind unele măsuri referitoare la prețurile și tarifele pentru energia electrică și termică;
   1.3  proiectul de Lege privind înființarea comunei Vulcana Pandele, județul Dâmbovița.
  2   Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine (amânarea votului final).
  3   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului (amânarea votului final).
  4   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (amânarea votului final).
  5   Dezbateri asupra Propunerii legislative privind Ordinul „Virtutea Maritimă" și Medalia „Virtutea Maritimă" (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea Propunerii legislative privind Ordinul „Virtutea Militară" și Medalia „Virtutea Militară"(amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Propunerii legislative privind Ordinul „Virtutea Aeronautică" și Medalia „Virtutea Aeronautică" (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.74/1995 privind execitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii privind vânzarea spațiilor comerciale, proprietatea privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene, sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și completarea alin.(3) din Legea nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice (amânarea votului final).
  12   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.