Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 28-05-2002

Ședința Camerei Deputaților din 28 mai 2002

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Ion Mogoș - aspecte legate de vizita delegației Senatului Statelor Unite Mexicane;
   1.2  Damian Brudașca - intervenție cu titlul "Clujeni, vi se pregătește ceva!";
   1.3  Grigore Emil Rădulescu - discurs referitor la acordurile cu FMI și rezultatele generate de acestea la nivel economic și social;
   1.4  Dumitru Bălăeț - discurs referitor la "mutarea Guvernului într-o nouă clădire";
   1.5  Ștefan Baban - declarație politică ce are ca temă sectorul privat - element primordial pentru succesul economiei românești;
   1.6  Paula Ivănescu -marcarea zilei de 1 iunie - Ziua Internațională a Copilului;
   1.7  Cristian Sandache - semnalarea insuficienței mijloacelor de ajutorare a pensionarilor cu handicap;
   1.8  Leonida Lari Iorga - despre "onoare" și "onoruri" în cazul Tratatului cu Ucraina;
   1.9  Ioan Onisei - referiri la noul proiect al Legii audiovizualului;
   1.10  Napoleon Pop - intervenție intitulată "Pericolul populismului și extremismului";
   1.11  Becsek-Garda Dezideriu Coloman - reiterarea unor cazuri de corupție din zona Gheorghienilor;
   1.12  Nicolae Vasilescu - pledoarie pentru necosmetizarea istoriei sub îndemnul antonescian: "Dați istoriei adevărul!";
   1.13  Vlad Gabriel Hogea - poziție față de atitudinea guvernanților de "condamnare a personalităților istoriei naționale";
   1.14  Eugen Lucian Pleșa - apel pentru "corectarea erorilor comise" de toate guvernele postrevoluționare;
   1.15  Costache Mircea - conturarea unei idei- "teroarea minorității asupra majorității".
  2   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere (amânarea votului final).
  3   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite (amânarea votului final).
  4   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării și reorganizării agenților economici din sectorul producției de apărare (amânarea votului final).
  7   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind Statutul aleșilor locali.
  8   Informare privind depunerea unei moțiuni semnate de 54 deputați aparținând grupurilor parlamentare ale P.D. și P.N.L. cu tema "Fiscalitatea".
  9   Supunerea la votul final:
   9.1  Proiectul de Hotărâre privind înființarea și funcționarea Forumului Constituțional; (adoptat).
   9.2  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2001 pentru completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței; (adoptat).
   9.3  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier; (adoptat).
   9.4  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; (adoptat).
   9.5  Proiectul de Lege privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale; (adoptat).
   9.6  Proiectul de Lege privind înființarea comunei Iaslovăț, județul Suceava; (adoptat).
   9.7  Proiectul de Lege privind înființarea comunei Ciocănești, județul Suceava; (adoptat).
   9.8  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare între Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice; (adoptat).
   9.9  Propunerea legislativă privind înființarea comunei Negreni, județul Cluj; (adoptată).
   9.10  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor; (adoptat).
   9.11  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare; (adoptat).
   9.12  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate; (adoptat).
   9.13  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare; (adoptat).
   9.14  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate; (adoptat).
   9.15  Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat; (adoptat).
   9.16  Proiectul de Lege privind calitatea apei potabile; (adoptat).
   9.17  Proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine; (adoptat).
   9.18  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România; (adoptat).
   9.19  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 74/1995 privind execitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România; (adoptat).
   9.20  Propunerea legislativă privind Ordinul "Virtutea Maritimă" și Medalia "Virtutea Maritimă"; (adoptată).
   9.21  Propunerea legislativă privind Ordinul "Virtutea Militară" și Medalia "Virtutea Militară"; (adoptată).
   9.22  Propunerea legislativă privind Ordinul "Virtutea Aeronautică" și Medalia "Virtutea Aeronautică"; (adoptată).
   9.23  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii privind vânzarea spațiilor comerciale, proprietatea privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene, sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local; (adoptată propunerea de respingere).
   9.24  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin.(3) al art.5 din Legea nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice; (adoptată propunerea de respingere).
   9.25  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului; (adoptată propunerea de respingere).
   9.26  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii; (adoptată propunerea de respingere).
   9.27  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind vânzarea spațiilor comerciale, proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local; (adoptat).
   9.28  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților; (adoptat).
   9.29  Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.183/2000 privind revizuirea Convenției (revizuită) asupra protecției maternității, din 1952, adoptată la cea de-a 88-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva, la 15 iunie 2000; (adoptat).
   9.30  Proiectul de Lege pentru aprobarea finanțării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor din patrimoniul Companiei de navigație maritimă "ROMLINE" - S.A. Constanța; (adoptat).
   9.31  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2002 privind instituirea unor interdicții pentru aleșii locali și funcționarii publici; (adoptat).
   9.32  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere; (adoptat).
   9.33  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite; (adoptat).
   9.34  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc; (adoptat).
   9.35  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe; (adoptat).
   9.36  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării și reorganizării agenților economici din sectorul producției de apărare (adoptat).
  10   Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului de Lege privind Statutul aleșilor locali.