Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 03-06-2002

Ședința Camerei Deputaților din 3 iunie 2002

  1   Dezbateri procedurale asupra Propunerii legislative privind profesia de inginer (retrimisă comisiei).
  2   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2000 privind acreditarea agenților de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2002 pentru modificarea Anexei nr.IV/1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2000 privind stingerea unor obligații ale agenților economici care furnizează produse și prestează servicii pentru instituțiile publice din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea și completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.254/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 220/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.109 alin.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2001 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.109 alin.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării și reorganizării agenților economici din sectorul producției de apărare;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2002 privind instituirea unor interdicții pentru aleșii locali și funcționarii publici;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților;
  Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine;
  Legea pentru aprobarea finanțării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor din patrimoniul Companiei de navigației maritimă "ROMLINE" - S.A. Constanța;
  Legea privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local.
  4   Proiectul de Lege privind înființarea Universității "Spiru Haret" din București (retrimis comisiei).
  5   Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție.
  6   Dezbateri asupra moțiunii semnate de 54 deputați aparținând grupurilor parlamentare ale PNL și PD având ca temă "Fiscalitatea" (supunerea la vot; respingerea moțiunii).