Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 20-06-2002

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 20 iunie 2002

  1   Aprobarea programului de lucru și a ordinii de zi.
  2   Prezentarea solicitării Președintelui României adresată Parlamentului referitoare la aprobarea participării României în cadrul comandamentelor KFOR și SFOR.
  3   Dezbaterea și adoptarea Hotărârii Parlamentului României privind participarea României în cadrul Comandamentului Forței Multinaționale de menținere a păcii din Kosovo (KFOR) și Comandamentului Forței de stabilizare din Bosnia-Herțegovina (SFOR), pe toată perioada de desfășurare a acțiunilor militare.
  4   Desemnarea membrilor Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune.
  5   Depunerea jurământului de către membrii titulari și membrii supleanți aleși în Consiliul de administrație al Societății Române de Televiziune.
  6   Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind declararea ca oraș a comunei Băbeni, județul Vâlcea;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2000 privind finanțarea din bugetul de stat, din bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate și din bugetele locale a unor activități și programe în domeniul sănătății publice, desfășurate de organizații neguvernamentale;
  Legea privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;
  Legea privind înființarea comunei Iaslovăț, județul Suceava;
  Legea privind înființarea comunei Ciocănești, județul Suceava;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.175/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2001 pentru modificarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare;
  Legea privind impozitul pe profit;
  Legea privind stabilirea dobânzii de referință de către Banca Națională a României;
  Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe;
  Legea privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării;
  Legea privind înființarea comunei Vulcana-Pandele, județul Dâmbovița;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor.
  7   Adoptarea textelor în divergență la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2002 pentru modificarea și completarea art. 4 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată.
  8   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2001 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2001.
  9   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2001 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001.
  10   Aprobarea unei modificări în componența nominală a Delegației Parlamentului României la Adunarea Atlanticului de Nord.
  11   Aprobarea componenței nominale a unor grupuri parlamentare de prietenie.
  12   Prezentarea rapoartelor de activitate ale Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune și contul de execuție bugetară pentru perioada 10 iulie - 31 decembrie 1998 și pentru anii 1999, 2000 și 2001.