Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 19-06-2002

Ședința Senatului din 19 iunie 2002

  1   Aprobarea programului de lucru și a ordinii de zi
  2   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice
  3   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale
  4   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind înființarea comunei Negreni, județul Cluj
  5   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor și proiectul Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor
  6   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor
  7   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență apărute la proiectul Legii privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice
  8   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență apărute la proiectul Legii privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor
  9   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență apărute la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și serviciile în porturi
  10   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență apărute la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare
  11   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență apărute la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor
  12   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2001 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995
  13   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate
  14   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare
  15   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 161/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor
  16   Dezbaterea propunerii legislative privind asigurările sociale de sănătate (dezbateri generale)
  17   Propunerea de prelungire a programului de lucru este respinsă de plenul Senatului
  18   Aprobarea sistării dezbaterilor la propunerea legislativă privind asigurările sociale de sănătate (Reluarea dezbaterilor asupra amendamentelor se amână pentru joi, 27 iunie a.c.)