Plen
Sittings of the Senate of May 27, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.90/07-06-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 27-05-2002 Printable version

Sittings of the Senate of May 27, 2002

  1   Aprobarea amânării dezbaterii proiectului Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2001 pentru modificarea Legii nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol
  2   Aprobarea programului de lucru și a ordinii de zi
  3   In memoriam Ștefan Augustin Doinaș
  4   Declarații politice rostite de către domnii senatori:
   4.1  Adrian Păunescu
   4.2  Corneliu Vadim Tudor
   4.3  Avram Crăciun
   4.4  Norica Nicolai
   4.5  Puskas Valentin-Zoltan
   4.6  Liviu Maior
  5   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
  Legea privind taxa pe valoarea adăugată;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare națională în România;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea și completarea Legii bancare nr. 58/1998;
  Legea pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului;
  Legea privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind contribuția cu resurse la unitatea specială de poliție a Națiunilor Unite din Kosovo, semnat la New York la 11 februarie 2002;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 161/2001 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale;
  Legea privind statutul polițistului;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A.;
  Legea privind comerțul electronic;- Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 23/1999 privind constituirea fondurilor de garantare;
  Legea pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun;
  Legea privind grațierea și procedura acordării grațierii;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligații bănești;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență;
  Legea privind declararea orașului Cugir Oraș-martir al Revoluției din Decembrie 1989;
  Legea privind declararea ca oraș a comunei Bălcești, județul Vâlcea;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
  6   Aprobarea solicitării de retragere a propunerii legislative Legea jurnalistului
  7   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc
  8   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
  9   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
  10   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe
  11   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării și reorganizării agenților economici din sectorul producției de apărare
  12   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților
  13   Dezbaterea și respingerea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacol
  14   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2002 privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României - EXIMBANK - S.A.
  15   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
  16   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice
  17   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere
  18   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură
  19   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2002 pentru modificarea anexei nr. IV/1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001
  20   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi
  21   Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnii senatori: Angela Mihaela Bălan, Maria Ciocan, Maria Petre, Hermann Armeniu Fabini, Ionel Alexandru, Aron Belașcu, Corneliu Bichineț, Ilie Petrescu. Din partea Guvernului au răspuns domnii: Gheorghe Predilă - secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Alexe Costache Ivanov - secretar de stat în Ministerul Justiției, generalul Pavel Abraham - secretar de stat în Ministerul de Interne, Maria Manolescu - secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, Constantin Corega - secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 30 november 2021, 19:25
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro