Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 01-10-2002

Ședința Camerei Deputaților din 1 octombrie 2002

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Adrian Moisoiu - intervenție intitulată "Poate pronia cerească";
   1.2  Vlad Gabriel Hogea - creionarea portretului special al PRM în mediul politic actual;
   1.3  Dumitru Chiriță - prezentarea concluziilor reuniunii pe teme energetice de la Belgrad;
   1.4  Napoleon Pop - referiri la politica industrială a României;
   1.5  Nicolae Enescu - declarație intitulată "Somnul rațiunii naște superoameni în partidul de guvernământ";
   1.6  Anghel Stanciu - prezentarea scrisorii deschise adresate Președintelui Iliescu;
   1.7  Mihai Baciu - despre "planul național antisărăcie";
   1.8  Cristian Sandache - intervenție politică intitulată "Partidul Democrat, un discurs duplicitar";
   1.9  Monica Octavia Muscă - intervenție referitoare la punerea în aplicare a Legii 544/2001 privind accesul cetățenilor la informațiile publice;
   1.10  Ovidiu Brânzan - despre primarul PD al orașului Lugoj și problemele cu care se vor confrunta lugojenii în această iarnă;
   1.11  Becsek Garda Dezideriu Coloman - intervenție ce are ca temă "ilegalitățile grave în ceea ce privește aplicarea legilor de fond funciar";
   1.12  Ion Mocioi - intervenție pe tema "Strămutarea ilegală a satelor din zona minieră a Gorjului";
   1.13  Radu Stroe - discuții referitoare la Proiectul de Lege privind circulația pe drumurile publice;
   1.14  Nicolae Vasilescu - despre dezbaterile Adunării Parlamentare a Consiliului Europei referitoare la problemele riscurilor semnării acordurilor bilaterale privind Tribunalul Penal Internațional;
   1.15  Mihaela Ionescu - declarație politică "despre sărăcie, despre lamentabila gestionare a cornului și laptelui";
   1.16  Ștefan Lăpădat - declarație politică cu titlul "Respectul și sfidarea".
  2   Supunerea la votul final:
   2.1  proiectul de Lege privind prevenirea și combaterea criminalității organizate (adoptat).
   2.2  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a centralelor termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale (adoptat).
   2.3  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Departamentului pentru comerț exterior și promovarea economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum și aparatului de lucru al Guvernului (adoptat).
   2.4  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/2000 pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.99/1999 privind atestarea agenților economici producători de bunuri materiale destinate comercializării și acordarea permisului de operare (adoptată propunerea de respingere a ordonanței).
  3   Dezbaterea raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități asupra cererii ministrului justiției privind declanșarea procedurii de ridicare a imunității parlamentare și încuviințarea posibilității trimiterii în judecată a domnului deputat Viorel Gheorghiu (aprobarea cererii).