Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 08-10-2002

Ședința Camerei Deputaților din 8 octombrie 2002

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Eugenia Moldoveanu - un apel de suflet pentru "renașterea teatrului liric în România" și pentru sprijinirea învățământului muzical românesc;
   1.2  Damian Brudașca - declarație politică intitulată "PSD și vânzarea Transilvaniei";
   1.3  Eugen Gheorghe Nicolaescu - prezentarea unei scrisori deschise adresate doamnei ministru Hildegard Puwak;
   1.4  Valentin Adrian Iliescu - prezentarea "câtorva consecințe ale dezastrului pe care l-au provocat în perioada 1996-2000" cei care sunt acum în opoziție și rezultatele pozitive înregistrate până acum sub guvernarea P.S.D.;
   1.5  Ștefan Pășcuț - prezentarea unor aspecte critice ale actualei guvernări;
   1.6  Napoleon Pop - comentariu asupra bugetului pe 2003, "dintr-o altă perspectivă";
   1.7  Mihai Baciu - despre necesitatea prezentării echidistante în mass-media a raportului de forțe politice;
   1.8  Becsek-Garda Dezideriu Coloman - intervenție referitoare la reamplasarea la Arad a "Statuii Libertății";
   1.9  Dumitru Chiriță - intervenție ce are ca subiect "Reforma în sistemul asigurărilor de sănătate";
   1.10  Emil Rus - declarație referitoare la formele și consecințele "privatizării frauduloase și abuzive";
   1.11  Marin Anton - despre PSD și programele sale: "cornul și laptele", "centralele termice", Programul anticorupție;
   1.12  Tamas Sandor - intervenție referitoare la abuzul comis de comisia județeană Covasna pentru aplicarea legilor fondului funciar;
   1.13  Cornel Boiangiu - declarație cu titlul "Corupția instituționalizată - principala cauză a sărăciei - apanaj al Guvernării PSD";
   1.14  Pavel Târpescu - declarație referitoare la Programul social și Programul antisărăcie;
   1.15  Puiu Hașotti - comentariu legat de "maniera propagandistică" a abordării problemei incompatibilităților de către actualul guvern;
   1.16  Corneliu Ciontu - o analiză a recentei campanii anti-PRM și anti-Vadim;
   1.17  Adrian Moisoiu - declarație intitulată "Cibernetica s-a născut în România", la 100 de ani de la nașterea savantului Ștefan Odobleja;
   1.18  Costache Mircea - despre recentul raport OCDE de imagine a țării în exterior;
   1.19  Constanța Popa - declarație dedicată importanței principiilor și măsurilor pentru om și societate;
   1.20  Ovidiu Virgil Drăgănescu - demers liberal pentru clarificarea poziției oficiale a României în problema adopțiilor";
   1.21  Valeriu Gheorghe - apel pentru protejarea producției interne de carne;
   1.22  Victor Paul Dobre - atenționare asupra situației defavorizate a județelor Galați și Brăila;
   1.23  Viorel Gheorghe Coifan - însemnări pe marginea colocviului "Regionalizarea în România", Sinaia - oct. 2002;
   1.24  Ion Luchian - declarație politică semnalând gravele probleme din sistemul de sănătate;
   1.25  Ioan Miclea - o analiză a politicii de discriminare a românilor din Ardeal;
   1.26  Ioan Sonea - pledoarie pentru respectarea "proporționalității politice" în construirea bugetului;
   1.27  Grigore Emil Rădulescu - note pe marginea analizei datelor primare ale recensământului din acest an;
   1.28  Ștefan Lepădat - despre "o nouă povară asupra contribuabililor";
   1.29  Ștefan Baban - declarație cu titlul "Legea finanțelor publice versus sistemul sanitar".
  2   Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului de Lege pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (amânarea votului final).
  3   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.83/1998 privind procedura falimentului băncilor (amânarea votului final).
  4   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 186/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul Legii partidelor politice (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului (amânarea votului final).
  9   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2002 privind asigurarea transparenței în domeniul ajutorului de stat și al relațiilor financiare dintre autoritățile publice și întreprinderile publice, precum și completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat (Retrimis comisiei.)
  10   Supunerea la votul final:
   10.1  Proiectul de Lege cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul insolvenței; (adoptat).
   10.2  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2002 privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească; (adoptat).
   10.3  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2002 pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni; (adoptat).
   10.4  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea articolului 1, litera c) din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea de drepturi persoanelor persecutate de regimurile instaurate în România, cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice; (adoptat).
   10.5  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2002 privind modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni contra demnității și infracțiuni contra autorității, precum și a unor dispoziții din Codul de procedură penală; (adoptat).
   10.6  Proiectul de Lege pentru modificarea articolului 40 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții; (adoptat).
   10.7  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/2002 privind monitorizarea pieței transporturilor rutiere și măsurile ce trebuie luate în situații de criză în domeniul transportului rutier de mărfuri; (adoptat).
   10.8  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2002 pentru modificarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate; (adoptat).
   10.9  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2002 privind acordarea unor înlesniri la plată pentru Societatea comercială "LUKoil Black Sea România" SRL București și Societatea comercială "Petrotel LUKoil" SA Ploiești; (adoptat).
   10.10  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2002 privind cumpărarea unui imobil pentru sediul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană; (adoptat).
   10.11  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2002 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România; (adoptat).
   10.12  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2002 privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, aparținând societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar și care se află în proces de privatizare; (adoptat).
   10.13  Proiectul de Lege pentru folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice; (adoptat).
   10.14  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2002 privind revenirea în proprietate publică a statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor a imobilului Corp A1-S-Pavilion administrativ, situat în municipiul Craiova, Str.Mihai Viteazul, nr.4, județul Dolj, din patrimoniul Societății comerciale "Editura Scrisul Românesc" SA.; (adoptat).
   10.15  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din județele Dolj și Mehedinți, urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001 - iulie 2002; (adoptat).
   10.16  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2002 privind transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială Horticola S.A. București de la Agenția Domeniilor Statului la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat; (adoptat).
   10.17  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor; (adoptat).
   10.18  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul Europei privind înființarea și funcționarea Biroului de Informare al Consiliului Europei la București, semnat la Strasbourg la 23 aprilie 2002; (adoptat).
   10.19  Proiectul de Lege privind protecția martorilor; (adoptat).
   10.20  Proiectul de lege pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor; (adoptat).
   10.21  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.83/1998 privind procedura falimentului băncilor; (adoptat).
   10.22  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.186/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.83/1998 privind procedura falimentului băncilor; (adoptat).
   10.23  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale; (adoptat).
   10.24  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul Legii partidelor politice; (adoptat).
   10.25  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA; (adoptat).
   10.26  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului (adoptat).
  11   Aprobarea desemnării domnului deputat Octavian Mitu în calitatea de membru al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor.
  12   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților.
  13   Dezbaterea raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități asupra cererii ministrului justiției privind declanșarea procedurii de ridicare a imunității parlamentare și încuviințarea posibilității trimiterii în judecată a domnului deputat Dănuț Saulea (aprobarea cererii).