Plen
Sittings of the Senate of September 12, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.128/21-09-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 12-09-2002 Printable version

Sittings of the Senate of September 12, 2002

  1   Aprobarea ordinii de zi
  2   Aprobarea programului de lucru pentru săptămâna 16-21 septembrie a.c.
  3   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
  Legea privind înființarea comunei Cămin, județul Satu Mare;
  Legea privind înființarea comunei Șimișna, județul Sălaj;
  Legea pentru modificarea art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății;
  Legea privind înființarea comunei Negrilești, județul Bistrița-Năsăud;
  Legea privind înființarea comunei Dumitrița, județul Bistrița-Năsăud;
  Legea pentru ratificarea Acordului european asupra instruirii și formării asistenților medicali, încheiat la Strasbourg la 25 octombrie1967;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2002 pentru completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2002 pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 271/2001 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid
  4   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2002 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni
  5   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
  6   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru modificarea art. 1 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
  7   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale
  8   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind grațierea și procedura acordării grațierii
  9   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
  10   Continuarea dezbaterilor și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2002 privind transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială HORTICOLA - S.A. București de la Agenția Domeniilor Statului la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat
  11   Continuarea dezbaterilor și adoptarea proiectului de Lege privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat
  12   Aprobarea retrimiterii la Comisia pentru administrația publică și organizarea teritoriului a proiectului de Lege privind declararea ca oraș a comunei Ghimbav, județul Brașov
  13   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind stimularea industriei de tehnologia informației
  14   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind grațierea unor pedepse și înlăturarea unor măsuri și sancțiuni
  15   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2002 privind modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni contra demnității și infracțiuni contra autorității, precum și a unor dispoziții din Codul de procedură penală
  16   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România
  17   Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii partidelor politice
  18   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 28 november 2021, 17:23
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro