Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 02-12-2002

Ședința Camerei Deputaților din 2 decembrie 2002

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2002 privind revenirea în proprietate publică a statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor a imobilului Corp A1-S-Pavilion administrativ, situat în municipiul Craiova, str.Mihai Viteazul nr4, județul Dolj, din patrimoniul Societății Comerciale Editura Scrisul românesc - S.A.;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din județele Dolj și Mehedinți, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziționate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, către societățile comerciale înființate prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România";
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru ajustarea structurală a sectorului privat) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 13 septembrie 2002;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2002 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea Părții române din 17 octombrie 2001 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 31 octombrie 2001, precum și pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice și financiare și a Memorandumului tehnic de înțelegere, convenite prin Scrisoarea Părții române din 12 august 2002 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 28 august 2002;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2002 privind modificarea Legii nr.373/2002 pentru aprobarea finanțării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime detransport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor din patrimoniul companiei de Navigație Maritimă Romline - S.A Constanța;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2001 pentru suspendarea temporală a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2002 pentru ratificarea Protocolului adițional la Scrisoarea de înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 24 septembrie 2002;
  Legea privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2002 pentru modificarea Legii nr.202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și răsturnare prin forță a regimului comunist în România.
  3   Dezbaterea Propunerii legislative privind reînființarea comunei Sâmbăta de Sus, județul Brașov (amânarea votului final).
  4   Propunerea legislativă privind declararea ca oraș a comunei Gilău, județul Cluj (retrimisă comisiei).
  5   Propunerea legislativă privind înființarea comunei Valea Drăganului, județul Cluj (retrimisă comisiei).
  6   Propunerea legislativă privind reînființarea Comunei Rădești, județul Galați (retrimisă comisiei).
  7   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile (amânarea votului final).
  8   Propunerea legislativă privind exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe (amânarea votului final).
  9   Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelări adresate membrilor Guvernului.