Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 16-12-2002

Ședința Camerei Deputaților din 16 decembrie 2002

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților.
  2   Aprobarea componenței comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului.
  3   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind prevenirea și combaterea criminalității organizate.
  4   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2002 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor.
  5   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului nr.13 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea, încheiat la Vilnius la 3 mai 2002.
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază (amânarea votului final)
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice (amânarea votului final)
  8   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (amânarea votului final)
  9   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (amânarea votului final)
  10   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare (amânarea votului final)
  11   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (amânarea votului final)
  12   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2002 privind monitorizarea pieței transporturilor rutiere și măsurile ce trebuie luate în situații de criză în domeniul transportului rutier de mărfuri (amânarea votului final)
  13   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal (amânarea votului final)
  14   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I - IV din învățământul de stat (amânarea votului final)
  15   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri (amânarea votului final)
  16   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru înființarea comunei Tămășeu, județul Bihor (amânarea votului final)
  17   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea comunei Paleu, județul Bihor (amânarea votului final)
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind transportul maritim, semnat la București la 28 mai 2002 (amânarea votului final)
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere, semnat la Tel Aviv la 14 mai 1996, cu privire la Acordul între Guvernul României și Guvernul Statului Israel privind transporturile aeriene civile, semnat în Israel la 19 decembrie 1967 (amânarea votului final)
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor, semnat la Riga la 5 iulie 2002 (amânarea votului final)
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2002 pentru punerea în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare (amânarea votului final)
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2002 pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.e) din Ordonanța Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România (amânarea votului final)
  23   Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică.
  24   Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.
  25   Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.