Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 10-10-2002

Ședința Senatului din 10 octombrie 2002

  1   Aprobarea programului de lucru și a ordinii de zi
  2   Aprobarea unor modificări în comisiile permanente ale Senatului
  3   Aprobarea programului de lucru pentru săptămâna 14-19 octombrie a.c.
  4   Aprobarea proiectului de Hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Senatului pe anul 2003
  5   Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a proiectului Legii privind prevenirea și combaterea criminalității organizate
  6   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federației Comunităților Evreiești din România asupra lăcașurilor de cult, cimitirelor și altor bunuri destinate activităților cultului mozaic
  7   Dezbaterea și adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale destinate sediilor partidelor politice
  8   Dezbateri generale asupra proiectului Legii pentru modificarea Legii nr. 115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere
  9   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
  Legea pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2002 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2002 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome "Monitorul Oficial";
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2002 privind repartizarea profitului realizat de Compania Națională "Aeroportul Internațional București-Otopeni" - S.A. pentru anul 2001;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2002 pentru modificarea și completarea Codului penal;
  Legea pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC. 95(46) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin, la Londra la 27 aprilie 2001;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001
  10   Dezbaterea și respingerea moțiunii "Democrația în pericol", inițiată de Grupul parlamentar P.R.M.
  11   Respingerea propunerii domnului senator Dumitru Badea de a se vota moțiunea prin procedura apelului nominal
  12   Aprobarea procedurii de vot prin vot electronic deschis