Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of July 4, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.114/11-07-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 04-07-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of July 4, 2018

  1   Aprobarea modificării programului de lucru.
  2   Păstrarea unui moment de reculegere în memoria tânărului de la Brașov, victimă a sistemului medical.
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (PL-x 406/2018) (rămas pentru votul final).
  4   Supunerea la votul final:
   4.1  Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainene (PL-x 274/2018); (adoptat)
   4.2  Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene (PL-x 308/2018); (adoptat)
   4.3  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 și abrogarea alin.(2) al art.III din Legea nr.224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 (PL-x 244/2018); (adoptat)
   4.4  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA (PL-x 128/2018); (adoptat)
   4.5  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic (PL-x 342/2018); (adoptat)
   4.6  Propunerea legislativă privind modificarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (Pl-x 136/2018); (adoptată)
   4.7  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (PL-x 188/2018); (adoptat)
   4.8  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național (PL-x 494/2017); (adoptat)
   4.9  Proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență (PL-x 396/2018); (adoptat)
   4.10  Proiectul de Lege pentru detașarea personalului prevăzut la art.24č alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor (PL-x 335/2018); (adoptat)
   4.11  Proiectul de Lege privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale (PL-x 125/2018); (adoptat)
   4.12  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 245/2017); (adoptată)
   4.13  Proiectul de Lege pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (PL-x 340/2018); (adoptat)
   4.14  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (PL-x 406/2018). (adoptat)
  5   Informare privind excluderea domnului deputat Adrian Mocanu din cadrul Grupului parlamentar al PMP.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 21 january 2022, 19:05
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro